Acta episcopalia

Acta episcopalia

Nazwa Daty graniczne Liczba jednostek Dawne sygnatury Obecna sygnatura
Dobra biskupów kujawsko-pomorskich 1148 r. – XIX w. 90 ABKP. Agosp. 1(133), 2(134), 3(356)… 00…
Akta działalności biskupów kujawsko-pomorskich 1394-1898 81 ABKP. Adział. 1(107), 2(19), 3(20)… 01…
Akta wizytacji biskupów kujawsko-pomorskich 1269-1820 87 ABKP. Wiz. 2(24), 3(24cz), 4(68)… 02…
Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich 1602-1815 150 AAG. Wiz. 1, 2, 3… 03…
Akta biskupów kujawsko-kaliskich 1760-1902 30 ABKKal. Wiz. 1(200), 2, 3(386)… 04…
Akta biskupów włocławskich 1883-2018 143 Różne I…; AKDWł pers.…; BpAP…  05…
Akta działalności biskupów-sufraganów włocławskich 1598-2009 52 ABSWł. Adział. 1(63cz), 2(63cz), 3(97cz)…; AKDWł. pers.…; BpFK… 06…