Akta działalności biskupów-sufraganów włocławskich

Akta działalności biskupów-sufraganów włocławskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Akta bp. Franciszka Łąckiego 1598-1616 [1883] 108 k. 3-ASWłP 1(63cz) 061 815
2. Akta bp. Baltazara Miaskowskiego 1618-1632 37 k. 3-ASWłP 2(63cz) 062 815
3. Akta bp. Wacława Paprockiego 1639-1642 [1728] 19 k. 3-ASWłP 3(97cz) 063 815
4. Akta bp. Piotra Mieszkowskiego 1643-1648 19 k. 3-ASWłP 4(97cz) 064 815
5. Akta bp. Stanisława Domaniewskiego 1654-1677 79 k. 3-ASWłP 5(97cz) 065 815
6. Akta bp. Piotra P. Mieszkowskiego 1679-1692 61 k. 3-ASWłP 6(97cz) 066 816
7. Akta bp. Andrzeja Albinowskiego 1695-1705 [1706] 34 k. 3-ASWłP 7(98cz) 067 816
8. Akta bp. Wojciecha I. Bardzińskiego 1709-1723 69 k. 3-ASWłP 8(98cz) 068 816
9. Akta bp. Franciszka Kanigowskiego 1741-1759 [1887] 38 k. 3-ASWłP 9(101) 069 816
10. Akta bp. Jana Dembowskiego 1760-1788 [1887] 184 s. 3-ASWłP 10(102) 0610 cz.: 817
11. Akta bp. Cypriana K. Wolickiego 1766-1769 84 k. 3-ASWłP 11(103) 0611 817
12. Akta bp. Wojciecha S. Owczarka. Personalne cz. 1 1918-1938 [1994] 155 [+9] k. AKDWł pers. 238a 0613/1
13. Akta bp. Wojciecha S. Owczarka. Personalne cz. 2 1926-1929 131 k. AKDWł pers. 238b 0613/2
14. Akta bp. Wojciecha S. Owczarka. Personalne cz. 3 1929-1938 160 k. AKDWł pers. 238c 0613/3
15. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego: Teczka personalna AKDWł pers. II 95 0614/1
16. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego: Dziennik biskupiej pracy duszpasterskiej 1946-1950 93 k. BpFK 03 0614/2
17. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Diariusz czynności biskupich 1950-1955 33 k. BpFK 02 0614/3
18. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Indeks przyjmowanych osób 1950-1960 45 k. BpFK 01 0614/4
19. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Protokoły wizytacji kanonicznych cz. 1 1950-1952 102 k. BpFK 04 0614/5
20. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Protokoły wizytacji kanonicznych cz. 2 1952-1955 167 k. BpFK 05 0614/6
21. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. „Księga duszpasterska” – ciąg dalszy cz. 1 1955-1957 101 k. BpFK 06 0614/7
22. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. „Księga duszpasterska” – ciąg dalszy cz. 2 1957-1959 112 k. BpFK 07 0614/8
23. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. „Księga duszpasterska” – ciąg dalszy cz. 3 1959-1961 102 k. BpFK 08 0614/9
24. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. „Dziennik pasterski” – wizytacje pasterskie od dn. 08.06.1961 r. 1961-1962 92 k. BpFK 09 0614/10
25. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Dziennik duszpasterski. Wizytacje pasterskie od dn. 29.06.1962 r. 1962-1964 44 k. BpFK 10 0614/11
26. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Książka adresowa 28 k. BpFK 12 0614/12
27. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Korespondencja cz. 1 1945-1962 144 k. BpFK 16 0614/13
28. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Materiały dot. kultu św. Józefa 1955[?]-1960[?] 77 k. BpFK 14 0614/14
29. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Materiały dot. kultu bł. Bogumiła 1959 15 k. BpFK 15 0614/15
30. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Materiały dot. kultu Sł.B. bp. M. Kozala 1946-1961 5 k. BpFK 19 0614/16
31. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Materiały różne 1915-1975 276 k. BpFK 18 0614/17
32. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Korespondencja cz. 2 1953-1962 [?] 13 k. 73; 9 [ze spuścizny po ks. S.Librowskim] 0614/18
33. Akta bp. Franciszka S. Korszyńskiego. Wspomnienia o nim 1962-1993 43 k. 0614/19
34. Akta bp. Romana Andrzejewskiego. Akta działalności z lat 1983-1989 1983-1989 60 k. 0615/1
35. Akta bp. Romana Andrzejewskiego. Dożynki Jasnogórskie 1998 r. Nekrologi 1998-2003 5 k. 0615/2
36. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Personalne cz. 2 1973-2009 167 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/1
37. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Osobiste 1950-2009 222 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/2
38. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Korespondencja z biskupami 1966-2009 56 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/3
39. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Korespondencja prywatna 1954-2009 232 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/4
40. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Opracowania różne cz. 2 1948-2007 207 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/5
41. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Referaty, artykuły, homilie, wywiady itp. 1987-2008 257 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/6
42. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Kontakty z Janem Pawłem II (K. Wojtyłą) 1973-2001 171 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/7
43. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Posługa w diecezji 1973-2007 69 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/8
44. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 1: Komisja do Spraw Powołań Duchownych 1973-1995 345 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/9
45. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 2: Komisja do Spraw Powołań Duchownych 1973-1996 132 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/10
46. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 3: Komisja do Spraw Duchowieństwa – opracowane dokumenty 1974-1994 1966-1994 153 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/11
47. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 4: Komisja do Spraw Duchowieństwa – korespondencja 1980-1995 100 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/12
48. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 5: Komisja do Spraw Seminariów Duchownych – korespondencja 1975-1989 1970-1989 127 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/13
49. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 6: Komisja do Spraw Seminariów Duchownych – notatki 1975-1988 55 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/14
50. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Prace w komisjach Episkopatu Polski cz. 7: Komisja do Spraw Seminariów Duchownych – dokumenty opracowywane 1972-1983 213 k. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/15
51. Akta bp. Czesława Lewandowskiego. Pielgrzymki zagraniczne 1971-1998 94 s. – [szczegóły pod sygn. 92271/2] 0616/16
52. Akta bp. Kazimierza Majdańskiego. Kurialne, osobowe 1945-1979 1,5 cm AKDWł. pers. VI 0617