Udostępnianie

Udostępnianie zasobów Archiwum Diecezjalnego

W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku nieodpłatnie udostępnia się w zasadzie wszystkie zgromadzone w nim zespoły dokumentów – za wyjątkiem akt personalnych duchownych, które mogą być udostępniane dopiero po upływie 50 lat od śmierci duchownego. Większość zasobu archiwum jest zmikrofilmowana lub zdigitalizowana, dlatego z reguły nie udostępnia się oryginałów.

Przed rozpoczęciem pracy w pracowni archiwum należy się zapoznać z Regulaminem Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.