Akta biskupów kujawsko-kaliskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Wizytacja dekanatu uniejowskiego z 1821 r. 1821-1822 190 k. ABKKal. Wiz. 1(200); 26 041
2. Wizytacja dekanatu kowalskiego z 1823 r. 1823 62 k. ABKKal. Wiz. 2; 38 042
3. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1824 r. 1824 46 k. ABKKal. Wiz. 3(386); 40 043
4. Wizytacja dekanatu kowalskiego z 1824 r. 1824 27 k. ABKKal. Wiz. 4 044
5. Wizytacja dekanatu krzepickiego z 1824 r. 1824 512 s. ABKKal. Wiz. 5(387); 43 045
6. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1824 r. 1824 25 k. ABKKal. Wiz. 6(390) 046
7. Wizytacja dekanatu radomszczańskiego z lat 1824-1825 1824-1825 279 k. ABKKal. Wiz. 7(201); 46 047
8. Wizytacja dekanatu lutomierskiego z 1825 r. 1824-1826 191 k. ABKKal. Wiz. 8(203) 048
9. Wizytacja dekanatu słupeckiego z 1825 r. 1825-1828 2+108 k. ABKKal. Wiz. 9(202); 22 049
10. Wizytacja dekanatu stawskiego z 1825 r. 1825-1826 117 k. ABKKal. Wiz. 10(204); 47 0410
11. Wizytacja dekanatu szadkowskiego z 1825 r. 1825 284 k. ABKKal. Wiz. 11(205); 35 0411
12. Wizytacja dekanatu uniejowskiego z 1825 r. 1825 235 k. ABKKal. Wiz. 12(206); 25; Akta dekanalne 389 0412
13. Wizytacja dekanatu tuszyńskiego z lat 1824-1825 1824-1825 45 k. ABKKal. Wiz. 13; 34 0413
14. Wizytacja dekanatu stawiszyńskiego z 1828 r. 1828 23 k. ABKKal. Wiz. 14(207) 0414
15. Wizytacje dekanatu nieszawskiego z lat 1829-1836 1829-1836 86 k. ABKKal. Wiz. 15(392) 0415
16. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1829 r. 1829 56 s. ABKKal. Wiz. 16(391) 0416
17. Wizytacja dekanatu uniejowskiego z 1838 r. 1838 95 k. ABKKal. Wiz. 17(209); 42 0417
18. Informacje nt. moralnego prowadzenia się księży dekanatu tureckiego z 1888 r. 1888-1889 27 k. ABKKal. Wiz. 18 0418
19. Informacje nt. moralnego prowadzenia się księży dekanatu tureckiego z 1889 r. 1889 26 k. ABKKal. Wiz. 19 0419
20. Informacje nt. moralnego prowadzenia się księży dekanatu tureckiego z lat 1890-1891 1890-1891 21 k. ABKKal. Wiz. 20 0420
21. Wykaz kościołów potrzebujących reperacji z 1821 r. 1821 55 k. ABKKal. Wiz. 21 0421
22. Tabela zmian funduszów kościołów w oficjałacie kujawskim z 1829 r. 1829 12 k. ABKKal. Wiz. 22 0422
23. Wizytacja dekanatu sieradzkiego z 1825 r. 1825 3 cm ABKKal. Wiz. 23; 63 0423
24. Wizytacja generalna katedry włocławskiej z 1840 r. 1840 558 s. Różne I 35(411) 0424
25. Zarządzenia bp. Walentego Tomaszewskiego z lat 1832-1836 1832-1836 184+186 s. Różne I 37(529) 0425
26. Zarządzenia administratora diecezji kujawsko-kaliskiej z lat 1867-1883 1867-1883 153 k. Różne I 38 0426
27. Akta bp. Józefa Sz. Koźmiana z lat 1801-1827 1760-1827 6 cm Różne I 40 0427
28. Akta bp. Aleksandra K. Bereśniewicza. Księga zarządzeń władz duchownych z parafii w Siniarzewie z lat 1883-1902 1883-1902 335 k. Różne I 47 0428
29. Akta bp. Aleksandra K. Bereśniewicza. Część II 1894-1902 39 k. Różne I 48 0429
30. Wizytacja dekanatu sieradzkiego z 1826 r. 1826 166 k. Różne I 39 0430