Akta działalności biskupów kujawsko-pomorskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Ilość kart Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Akta działalności biskupów: Zbigniewa Oleśnickiego, Krzesława Kurozwęckiego i Wincentego Przerębskiego 1479-1513 310 ABKP. Adział. 1(107); ABKP – I, 1 011 8175; cz.: 811
2. Akta działalności Macieja Drzewickiego i Jana Karnkowskiego 1516-1533 250 ABKP. Adział. 2(19); ABKP – I, 2 012 8175; cz.: 811
3. Akta Jana Karnkowskiego, Łukasza Górki, Mikołaja Dzierzgowskiego, Jana Drohojowskiego i Stanisława Karnkowskiego 1533-1572 164 ABKP. Adział. 3(20); ABKP – I, 3 013 8175; cz.: 811
4. Akta Andrzeja Zebrzydowskiego i Jakuba Uchańskiego 1546-1562 91 ABKP. Adział. 4(22); ABKP – I, 4 014 8175; cz.: 811
5. Akta Jakuba Uchańskiego 1559-1562 123 ABKP. Adział. 5(23); ABKP – I, 5 015/1 8175; cz.: 811
6. Akta synodów: S. Karnkowskiego (1583), J. Uchańskiego (1578), B. Maciejowskiego (1589), M. Dzierzgowskiego (1554, 1556, 1557), diec. krakowskiej (1580), z r. 1577 oraz wiele innych zapisów synodalnych i nie tylko (np. szkody wyrządzone katolikom przez protestantów) [1233-1603] 333 ABKP. Adział. 5a; ABKP. Adział. 5a 015/2 8175; cz.: 811
7. Akta Stanisława Karnkowskiego – sprawozdania 1569-1581 32 ABKP. Adział. 6(24cz); ABKP – I, 6 016 8175; cz.: 811
8. Akta Hieronima Rozrażewskiego 1582-1586 402 ABKP. Adział. 7(26); ABKP – I, 9 017/1 8175; cz.: 811
9. Akta Hieronima Rozrażewskiego (odpis dla bp. Gniewosza z 1644 r.) 1582-1586 301 ABKP. Adział. 7a(117); ABKP. Adział. 7a(117); ABKP – I, 9a 017/2 8176; cz.: 811
10. Akta Hieronima Rozrażewskiego (odpis ważniejszych akt z ok. 1767 r.) 1582-1586 121 ABKP. Adział. 7b; ABKP. Adział. 7b(33); ABKP – I, 9b 017/3 8175; cz.: 811
11. Akta Hieronima Rozrażewskiego 1585-1589 536 ABKP. Adział. 8(27); ABKP – I, 10 018/1 8176; cz.: 811
12. Akta Hieronima Rozrażewskiego (odpis z jego akt z 1767 r.) 1586-1590 193 ABKP. Adział. 8a(35); ABKP. Adział. 8a(35); ABKP – I, 10a 018/2 8176; cz.: 812
13. Akta Hieronima Rozrażewskiego. (odpisy z jego akt z 1727 r.) 1589-1596 514 ABKP. Adział. 9(28) 019/1 8176; cz.: 812
14. Akta Hieronima Rozrażewskiego. (odpisy z jego akt) 1589-1595 102 ABKP. Adział. 9a(34); ABKP. Adział. 9a(34) 019/2 8176; cz.: 812
15. Akta Hieronima Rozrażewskiego 1589-1591 479 ABKP. Adział. 10(29) 0110 8177; cz.: 812
16. Akta Hieronima Rozrażewskiego 1591-1596 437 ABKP. Adział. 11(30) 0111 8177; cz.: 812
17. Akta Hieronima Rozrażewskiego 1596-1604 687 ABKP. Adział. 12(32) 0112 8177; cz.: 812
18. Akta Hieronima Rozrażewskiego (brulion akt) [?] [1289-1587] 125 ABKP. Adział. 13(53); ABKP – I, 8 0113 8177; cz.: 812
19. Akta Hieronima Rozrażewskiego (brulion całości – niepełny) 1582-1599 255 ABKP. Adział. 14(25); ABKP – I, 7 0114 8178; cz.: 812
20. Akta Hieronima Rozrażewskiego (metrica ordinatorum) 1582-1597 41 ABKP. Adział. 15(96cz) 0115 8178; cz.: 817
21. Akta Hieronima Rozrażewskiego (proces z kapitułą krakowską) 1593 36 ABKP. Adział. 16(6); ABKP. Adział. 16a 0116/1 8178; cz.: 812
22. Akta synodu prowincjalnego w Piotrkowie z 1589 r. i inne 1553-1643 152 ABKP. Adział. 16(5); ABKP. Adział. 16a; ABKP. Adział. 16b 0116/2 8178; cz.: 812
23. Akta Wojciecha Baranowskiego, Macieja Pstrokońskiego i Wawrzyńca Gembickiego 1607-1616 393 ABKP. Adział. 17(36) 0117 8178; cz.: 812
24. Akta Pawła Wołuckiego 1616-1622 291 ABKP. Adział. 18(37) 0118 8178; cz.: 812
25. Akta wikariusza kapitulnego (administratora) Krzysztofa Charbickiego 1631 99+2 ABKP. Adział. 19(64cz) 0119 8178; cz.: 812
26. Akta Macieja Łubieńskiego 1630-1641 469 ABKP. Adział. 20(40a); ABKP. Adział. 20(40a) 0120 8178; cz.: 812
27. Akta Mikołaja Gniewosza 1642-1644 169 ABKP. Adział. 21(38a); ABKP. Adział. 21(38a) 0121 8179; cz.: 812
28. Akta Mikołaja Gniewosza 1645-1652 341 ABKP. Adział. 22(38b); ABKP. Adział. 22(38b) 0122 8179; cz.: 812
29. Akta Kazimierza Floriana Czartoryskiego 1655-1659 170 ABKP. Adział. 24(39) 0124 8179; cz.: 813
30. Akta Kazimierza Floriana Czartoryskiego 1655-1667 119 ABKP. Adział. 25(40) 0125 8179; cz.: 813
31. Akta Stanisława Kazimierza Dąmbskiego (administratora) 1674-1754 18 ABKP. Adział. 26(64cz) 0126 8179; cz.: 813
32. Akta Stanisława Szembeka 1700-1704 251 ABKP. Adział. 27(41) 0127 8179; cz.: 813
33. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka 1721-1725 230 ABKP. Adział. 28(44) 0128 8179; cz.: 813
34. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka 1726-1730 170 ABKP. Adział. 29(45) 0129 8179; cz.: 813
35. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (odpisy listów) 1720-1725 36 ABKP. Adział. 30(42) 0130 8179; cz.: 813
36. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (odpisy listów) 1721-1722 40 ABKP. Adział. 31(43) 0131 8179; cz.: 813
37. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (acta causarum) 1721-1729 68 ABKP. Adział. 32(14) 0132 8179; cz.: 813
38. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (kopie listów i dokumentów) 1728-1731 175 ABKP. Adział. 33(46) 0133 8180; cz.: 813
39. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka 1731-1734 90 ABKP. Adział. 34(47) 0134 8180; cz.: 813
40. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (sprawy z Gdańskiem) 1733-1739 58 ABKP. Adział. 35(48) 0135 8180; cz.: 813
41. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (kopie listów) 1735-1739 65 ABKP. Adział. 36(50) 0136 8180; cz.: 813
42. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (varia, listy) [1586-1733] 184 ABKP. Adział. 37(49) 0137 8180; cz.: 813
43. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (confirmandi) 1717-1733 28 ABKP. Adział. 38(100) 0138 8180; cz.: 813
44. Akta Krzysztofa Antoniego Szembeka (ordinandi) 1721-1733 17 ABKP. Adział. 39(99) 0139 8180; cz.: 817
45. Akta Andrzeja Bajera, wikariusza kapitulnego 1751-1753 234 ABKP. Adział. 40(417) 0140 8180; cz.: 813
46. Akta Antoniego Sebastiana Dembowskiego 1753-1757 [1087-1884] 240 ABKP. Adział. 41(54) 0141 8180; cz.: 813
47. Akta Antoniego Sebastiana Dembowskiego 1758-1762 [1243-1762] 100 ABKP. Adział. 42(52cz) 0142 8180; cz.: 813
48. Akta Antoniego Sebastiana Dembowskiego 1753-1763 [1515-1763] 330 s. ABKP. Adział. 43(55) 0143 8180; cz.: 813
49. Akta Antoniego Sebastiana Dembowskiego (diariusz) 1752-1761 112 k. ABKP. Adział. 44(52cz2) 0144 8180; cz.: 814
50. Akta audytorów Cypriana Wolickiego i Macieja Garnysza 1756-1774 63 k. ABKP. Adział. 45(56) 0145 8180; cz.: 814
51. Akta Antoniego Kazimierza Ostrowskiego 1763-1769 231 s. ABKP. Adział. 46(57) 0146 8180; cz.: 814
52. Akta Antoniego Kazimierza Ostrowskiego 1769-1777 197 s. ABKP. Adział. 47(58) 0147 8180; cz.: 814
53. Akta Antoniego Kazimierza Ostrowskiego (listy, varia) 1741-1780 347 k. ABKP. Adział. 48(402) 0148 8181; cz.: 814
54. Akta audytora Macieja Garnysza 1770-1771 28 k. ABKP. Adział. 49(59) 0149 8180; cz.: 814
55. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1777-1778 391 s. ABKP. Adział. 50(60b) 0150 8180; cz.: 814
56. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1779-1783 583 s. ABKP. Adział. 51(399) 0151 8181; cz.: 814
57. Akta administratora Wojciecha Skarszewskiego 1781-1784 406 s. ABKP. Adział. 52(60a) 0152 8181; cz.: 814
58. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1784-1787 493 s. ABKP. Adział. 53(61) 0153 8181; cz.: 814
59. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego (terminarium actorum curialium) 1777-1787 44 k. ABKP. Adział. 54(426) 0154 8181; cz.: 814
60. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1788-1790 303 s. ABKP. Adział. 55(376) 0155 8181; cz.: 814
61. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1791-1793 [index z lat 1788-1793] 415 s. ABKP. Adział. 56 0156 8181; cz.: 814
62. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1794-1796 180 s. ABKP. Adział. 57 0157 8181; cz.: 814
63. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego 1796-1805 226 s. ABKP. Adział. 58 0158 8181; cz.: 814
64. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego (korespondencja wysłana [do rządu pruskiego]) 1777-1796 199 s. ABKP. Adział. 59(574) 0159 8181; cz.: 814
65. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego (korespondencja odebrana [od władz pruskich]) 1777-1796 121 s. ABKP. Adział. 60(573) 0160 8181; cz.: 814
66. Akta Józefa Ignacego Rybińskiego (korespondencja odebrana [głównie z regencji pruskich]) 1796-1798 93 s. ABKP. Adział. 61(401) 0161 8181; cz.: 814
67. Akta administratora Feliksa Lewińskiego 1806-1808 70 k. ABKP. Adział. 62(66) 0162 8181; cz.: 814
68. Akta administratora Feliksa Lewińskiego 1806-1811 78 s./k. ABKP. Adział. 63(67) 0163 8182; cz.: 814
69. Akta Franciszka Skarbek Malczewskiego 1815-1819 151 s. ABKP. Adział. 64(377) 0164 8182; cz.: 814
70. Akta Franciszka Skarbek Malczewskiego (korespondencja duchowna) 1816-1818 52 k. ABKP. Adział. 65 0165 8182; cz.: 814
71. Akta Franciszka Skarbek Malczewskiego (korespondencja świecka) 1817-1818 66 k. ABKP. Adział. 66 0166 8182; cz.: 814
72. Wypisy dot. synodów biskupów kujawsko-pomorskich [1532-1652] 45 k. 26; 1 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 0167
73. Korespondencja abp. Macieja Łubieńskiego (także mowy, epitafia itp.) 1605-1652 172 s. 46; 5 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 0168
74. Korespondencja bp. J. Uchańskiego z włocławską kapitułą katedralną [O reformacji na Kujawach (oprac. ks. S. Chodyński)] 1557-1567; 1883-1884 148 k. ADWł Różne I 7 0169
75. Dezyderaty biskupów na kapituły (punkty) 1632-1797; 1898 134 k. ADWł Różne I 11 0170 81113
76. Akta bp. Hieronima Rozdrażewskiego [?] (varia) 1592-1609 35 k. ADWł Różne I 11 0171 81113
77. Akta bp. Macieja Łubieńskiego (varia) 1632 4 k. ADWł Różne I 11 0172 81113
78. Akta bp. Krzysztofa A. Szembeka (korespondencja) 1720-1727 70 s. ADWł Różne I 11 0173 81113
79. Akta bp. Antoniego K. Ostrowskiego (kopia odpowiedzi legata papieskiego Józefa hrabiego Garampiego z 1775 r.) 1759-1777 18 k. ADWł Różne I 11 0174 81113
80. Akta różne (opis stanu diecezji z 1731 r., akta wikariuszy katedralnych, wizytacja dekanatów puckiego z 1722 r. i brzeskiego z 1730 r., akt parafii w Orlu z 1724 r., akta klasztoru brygidek z Gdańska) [1394-1739] 138 k. ADWł Różne I 11 0175 81113
81. Dochody i wydatki bp. Bonawentury Madalińskiego 1675-1683 225 k. 76; 352; ADWł Różne I 15 0176