Dyrekcja

ks. dr Zbigniew Gmurczyk

Dyrektor Archiwum

Urodził się dn. 01.02.1978 r. w Piotrkowie Kujawskim. W 1997 r. wstąpił do WSD we Włocławku, które ukończył przyjęciem święceń kapłańskich dn. 07.06.2003 r.

W latach 2003-2007 pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Russocicach.

W 2012 r. ukończył studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pisząc pracę doktorską Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968).

Od 2012 r. pracuje w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, od 2013 r. będąc jego dyrektorem.

KONTAKT