Kwerenda

Kwerenda genealogiczna

W celu poszukiwania swoich przodków istnieje możliwość zamówienia w Archiwum Diecezjalnym kwerendy genealogicznej. Zamówienie należy złożyć pisemnie w postaci maila lub listu, podając w treści w zwięzłej formie posiadane informacje, dotyczące przodków (imię i nazwisko – z uwzględnieniem panieńskiego, parafia / miejscowość, przypuszczalne lub znane daty urodzin / ślubu / zgonu). Często pomocnym jest udokumentowanie posiadanych informacji źródłem, z którego one pochodzą.