Akta wizytacji biskupów kujawsko-pomorskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Nowa sygn. Kopia użytk.
1. Liber beneficiorum (retaxationum) diecezji kujawsko-pomorskiej 1527 78 k. ABKP. Wiz. 2(24) 022 8183; 803900
2. Wizytacje diecezji kujawsko-pomorskiej z lat 1576-1578 1576-1582[?] 143 k. ABKP. Wiz. 3(24cz) 023 8183; 803901
3. Wizytacje dekanatów: brzeskiego, radziejowskiego i nieszawskiego z lat 1598-1599 1598-1599 213 k. ABKP. Wiz. 4(68) 024 8183; 803902
4. Wizytacje diecezji kujawsko-pomorskiej z lat 1582-1584. Synod dekanatów pomorskich z 1585 r. Dochody kapituły włocławskiej z 1590[?] r. 1582-1590[?] 330+14 k. ABKP. Wiz. 5(69) 025 8183; 803903
5. Wizytacje archidiakonatów: włocławskiego i kruszwickiego, oraz karmelitów w Gdańsku, z lat 1583-1599. Wykaz taks katedry włocławskiej z 1527 r. 1527-1599 [index z 1726; notatki z 1820] 300 k. ABKP. Wiz. 6(70) 026/1 8183; 803904
6. Zarządzenia bp. H. Rozdrażewskiego dla kapituły włocławskiej 1588-1589 45 k. ABKP. Wiz. 6a 026/2 8183; 803905
7.

Wizytacja archidiakonatu pomorskiego z 1597 r.

Privilegia Ducum Pomeraniae super villas Episcopatus Wladislaviensis

1597-1598

1269-1424

57 k. ABKP. Wiz. 7(71) 027 8183; 803906
8. Wizytacja archidiakonatu włocławskiego z 1626 r. 1624-1626 134 k. ABKP. Wiz. 8(72) 028 8183; 803907
9. Wizytacje diecezji włocławskiej z lat 1632-1638 1632-1638 223 s. ABKP. Wiz. 9(73) 029 8183; 803908
10. Zarządzenia bp. Bonawentury Madalińskiego dla kapituły włocławskiej i duchowieństwa katedralnego 1687 17 k. ABKP. Wiz. 10(10a) 0210/1 8183; 803909
11. Zarządzenia bp. Macieja Łubieńskiego dla kapituły włocławskiej, zebrane dopiero w 1730 r. 1632 32 k. ABKP. Wiz. 10a 0210/2 8183
12. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1699 r. (brudnopis) 1699 35 k. ABKP. Wiz. 11 0211  
13. Wizytacja archidiakonatu włocławskiego z 1699 r. z późniejszymi dopiskami 1699-1769[?] 229 k. ABKP. Wiz. 12(687) 0212  
14. Wizytacja archidiakonatu włocławskiego z lat 1639-1647 1639-1647 877 s. ABKP. Wiz. 13(74) 0213/1 8183; 803910
15. Fragment wizytacji parafii św. Jana we Włocławku, odnaleziony w Bibliotece w Kórniku [kserokopia] po 1645 r. [?] 15 k. ABKP. Wiz. 13a, 13b 0213/2 8183
16. Wizytacja archidiakonatu włocławskiego z 1711 r. 1710-1711 306 k. ABKP. Wiz. 14(75) 0214 8184; 803911
17. Skrót wizytacji archidiakonatu włocławskiego z 1711 r. 1711 48 k. ABKP. Wiz. 15(76) 0215 8184; 803912
18.

Dekrety reformacyjne dla kościołów diecezji kujawsko-pomorskiej z lat 1723-1728.

Przywileje biskupów włocławskich, opisy stanu diecezji wysłane do Rzymu, wykaz taksy rzymskiej dla bp. T. Potockiego

1644-1732 81 k. ABKP. Wiz. 16(77) 0216/1 8184; 803913
19. Dekrety i rozporządzenia bp. Krzysztofa A. Szembeka dla kolegiaty kruszwickiej 1723 10 k. 0216/2  
20. Dekrety i rozporządzenia bp. Krzysztofa A. Szembeka dla kolegiaty kruszwickiej (egzemplarz dla adresata) 1723 10 k. 0216/3  
21. Wizytacja (stan) kościoła w Brześciu Kujawskim z 1724 r. 1724 26 s. ABKP. Wiz. 17(78) 0217 8184; 803914
22. Wizytacja kościoła parafialnego w Brześciu Kujawskim z 1724 r. 1724 39 k. ABKP. Wiz. 18(79) 0218 8184; 803915
23. Wizytacja archidiakonatu włocławskiego z 1725 r. 1725 116 k. ABKP. Wiz. 19(80) 0219 8184; 803916
24. Wizytacja dekanatu bydgoskiego z 1745 r. 1745-1800 60 k. ABKP. Wiz. 20(81) 0220 8184; 803917
25.

Wizytacja kolegium wikariuszy katedry włocławskiej z 1760 r.

Dekret reformacyjny bp. Antoniego K. Ostrowskiego dla katedry. Postulaty kapituły i odpowiedź biskupa. Dekret reformacyjny dla niższego duchowieństwa katedry z 1760 r.

1760-1762 11+21 k. ABKP. Wiz. 21a-b(199, 400); 21a-b(199, 1cz. i 400) 0221/1 8184; 803918; 803919
26. Wizytacja generalna katedry włocławskiej z 1760 r. 1760 293 s. ABKP. Wiz. 21c(198); 21c2; 21b 0221/2 8184; 803920
27. Wizytacja generalna katedry włocławskiej z 1760 r. 1760 346 s. ABKP. Wiz. 21c1(198) [ze spuścizny po ks. Librowskim 11] 0221/3 8184
28. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1761 r. 1761 83 s. ABKP. Wiz. 22(514) 0222 8184; 803921
29. Wizytacja dekanatu radziejowskiego z 1761 r. 1761 75 k. ABKP. Wiz. 23(82cz); 23(82) 0223 8184; 803922
30. Wizytacja parafii: Kobielice, Sędzin, Skulsk i Warzymowo z 1764 r. 1764 36 k. ABKP. Wiz. 24(82); 24(82cz) 0224 8184; 803923
31. Wizytacja dekanatów: kowalskiego i izbickiego z lat 1765-1766 1765-1766 187 s. ABKP. Wiz. 25(83) 0225 8184; 803924
32. Wizytacja dekanatów: nieszawskiego, służewskiego i bobrownickiego z 1766 r. 1766 239 s. ABKP. Wiz. 26(84) 0226 8184; 803925
33. Wizytacja dekanatów: brzeskiego i radziejowskiego z 1766 r. 1766 240 s. ABKP. Wiz. 27(85) 0227 8184; 803926
34. Wizytacja dekanatu bobrownickiego z 1778 r. 1778 22 k. ABKP. Wiz. 28 0228 8184; 803927
35. Wizytacja parafii Boniewo (dekanat brzeski) z 1778 r. 1778 1 k. ABKP. Wiz. 29 0229 8184; 803928
36. Wizytacja dekanatu inowrocławskiego z 1778 r. 1778 25 k. ABKP. Wiz. 30 0230 8184; 803929
37. Wizytacja dekanatu izbickiego z 1778 r. 1778 9 k. ABKP. Wiz. 31 0231 8184; 803930
38. Wizytacja dekanatu kowalskiego z 1778 r. 1778 41 k. ABKP. Wiz. 32 0232 8184; 803931
39. Wizytacja dekanatu kruszwickiego z 1778 r. 1778 24 k. ABKP. Wiz. 33 0233 8184; 803932
40. Wizytacja parafii Słońsk (dekanat nieszawski) z 1778 r. 1778 1 k. ABKP. Wiz. 34 0234 8184; 803933
41. Wizytacja dekanatu radziejowskiego z 1778 r. 1778 27 k. ABKP. Wiz. 35(353) 0235 8184; 803934
42. Wizytacja dekanatu służewskiego z 1778 r. 1778 64 k. ABKP. Wiz. 36 0236 8184; 803935
43. Wizytacja dekanatu bobrownickiego z 1779 r. 1779 113 k. ABKP. Wiz. 37 0237 8184; 803936
44. Brulion wizytacji dekanatów: brzeskiego i radziejowskiego z 1779 r. 1779 [1780?] 213 k. ABKP. Wiz. 38 0238 8185; 803937
45. Wizytacja dekanatów: brzeskiego i radziejowskiego z 1779 r. 1779 258 k. ABKP. Wiz. 39(89) 0239 8185; 803938
46. Wizytacja dekanatów: kowalskiego i izbickiego z lat 1779-1781 1779-1781 236 k. ABKP. Wiz. 40(88) 0240 8185; 803939
47. Wizytacja dekanatów: służewskiego i nieszawskiego z 1779 r. 1779 4+238 k. ABKP. Wiz. 41(89) 0241 8186; 803940
48. Wizytacja dekanatu wolborskiego z 1779 r. 1779 3+176 s. ABKP. Wiz. 42(354) 0242 8186; 803941
49. Wizytacja dekanatów: świeckiego i fordońskiego z 1780 r. 1780 554 k. ABKP. Wiz. 43(90) 0243 8186; 8116; 8117; 803942
50. Punkty przed wizytacją katedry z 1780 r. 1780 39 k. ABKP. Wiz. 44 0244 8186; 803943
51. Dekret bp. Józefa I. Rybińskiego dla katedry z 1781 r. 1781-1783 16 k. ABKP. Wiz. 45(199); 45(1992-ga cz.) 0245 8186; 803944
52. Dekrety reformacyjne dla dekanatu nieszawskiego z lat 1779-1782 1779-1782 10 k. ABKP. Wiz. 46 0246 8186; 803945
53. Dekrety reformacyjne dla dekanatu radziejowskiego z lat 1779-1782 1779-1782 6 k. ABKP. Wiz. 47 0247 8186; 803946
54. Dekrety reformacyjne dla dekanatu służewskiego z lat 1779-1782 1779-1782 29 k. ABKP. Wiz. 48 0248 8186; 803947
55. Wizytacja dekanatu izbickiego z 1782 r. 1782 5 k. ABKP. Wiz. 49 0249 8186; 803948
56. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1783 r. 1783 5 k. ABKP. Wiz. 50 0250 8186; 803949
57. Wizytacja dekanatu inowrocławskiego z 1783 r. 1783 3 k. ABKP. Wiz. 51 0251 8186; 803950
58. Wizytacja dekanatu kowalskiego z 1783 r. 1783 6 k. ABKP. Wiz. 52 0252 8186; 803951
59. Wizytacja dekanatu kruszwickiego z 1782 r. 1779-1784 10 k. ABKP. Wiz. 53 0253 8186; 803952
60. Wizytacja dekanatu gniewkowskiego z 1784 r. 1784 4 k. ABKP. Wiz. 54 0254 8186; 803953
61. Wizytacja dziekańska dekanatu brzeskiego z 1786 r. 1786 63 k. ABKP. Wiz. 55(91) 0255 8186; 803954
62. Wizytacja dekanatu gniewkowskiego z 1786 r. 1786 27 k. ABKP. Wiz. 56 0256 8186; 803955
63. Wizytacja dziekańska dekanatu izbickiego z 1786 r. 1786 14 k. ABKP. Wiz. 57 0257 8186; 803956
64. Wizytacja dziekańska dekanatu kowalskiego z 1786 r. 1786 70 k. ABKP. Wiz. 58 0258 8186; 803957
65. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1786 r. 1786 17 k. ABKP. Wiz. 59 0259 8186; 803958
66. Wizytacja dekanatu radziejowskiego i parafii w Izbicy z 1786 r. 1786 35 k. ABKP. Wiz. 60 0260 8186; 803959
67. Wizytacja dekanatu służewskiego z 1786 r. 1786 55 k. ABKP. Wiz. 61 0261 8186; 803960
68. Wizytacja dekanatu wolborskiego z 1787 r. 1787 6 k. ABKP. Wiz. 62(93) 0262 8186; 803961
69. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1788 r. 1788 6 k. ABKP. Wiz. 63 0263 8186; 803962
70. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1788 r. 1788 5 k. ABKP. Wiz. 64 0264 8186; 803963
71. Wizytacja dziekańska dekanatu radziejowskiego z 1788 r. 1788-1789 4 k. ABKP. Wiz. 65 0265 8186; 803964
72. Wizytacja dekanatu służewskiego z 1788 r. 1788 37 k. ABKP. Wiz. 66 0266 8186; 803965
73. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1789 r. 1789 4 k. ABKP. Wiz. 67 0267 8186; 803966
74. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1790 r. 1790 4 k. ABKP. Wiz. 68 0268 8186; 803967
75. Wizytacja dekanatu gniewkowskiego z 1790 r. 1790 1 k. ABKP. Wiz. 69 0269 8186; 803968
76. Wizytacja dekanatu kruszwickiego z 1790 r. 1790[?] 2 k. ABKP. Wiz. 70 0270 8186; 803969
77. Wizytacja dekanatu służewskiego z 1790 r. 1790 6 k. ABKP. Wiz. 71 0271 8186; 803970
78. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1791 r. 1791 3 k. ABKP. Wiz. 72 0272 8186; 803971
79. Wizytacja dekanatu gniewkowskiego z 1791 r. 1791 1 k. ABKP. Wiz. 73 0273 8186; 803972
80. Wizytacja dekanatu kruszwickiego z 1791 r. 1791 3 k. ABKP. Wiz. 74 0274 8186; 803973
81. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1791 r. 1791 2 k. ABKP. Wiz. 75 0275 8186; 803974
82. Wizytacja dekanatu radziejowskiego z 1791 r. 1791 4 k. ABKP. Wiz. 76 0276 8186; 803975
83. Wizytacja dekanatu służewskiego z 1791 r. 1791 3 k. ABKP. Wiz. 77 0277 8186; 803976
84. Wizytacja dekanatu brzeskiego z 1816 r. 1816 5+72 s. ABKP. Wiz. 78(385) 0278 8186; 803977
85. Wizytacja dekanatu kruszwickiego z 1816 r. 1816 2+52 s. ABKP. Wiz. 79(389) 0279 8186; 803978
86. Wizytacja dekanatu nieszawskiego z 1816 r. 1816 64 k. ABKP. Wiz. 80(539) 0280 8186; 803979
87. Wizytacja dekanatu radziejowskiego z 1816 r. 1816 56 k. ABKP. Wiz. 81 0281 8186; 803980