Archiwum Diecezjalne we Włocławku2022-05-31T01:27:02+02:00

Archiwum Diecezjalne

we Włocławku

O Archiwum

Jesteśmy archiwum kościelnym, zatem posiadamy w swym zasobie głównie archiwalia proweniencji kościelnej: wytwórcami naszych akt są przede wszystkim osoby duchowne (biskupi, kapłani i zakonnicy) oraz kościelne instytucje (konsystorze, kuria, sąd kościelny, kapituły, seminarium, parafie itp.). Jesteśmy także archiwum historycznym, więc można u nas znaleźć przede wszystkim dokumenty mające ponad 100 lat. Jeśli poszukiwane są właśnie takie materiały, zapraszamy do skorzystania z naszego serwisu!

Czytelnia

Udostępnianie zasobów

Zasady udostępniania zasobów Archiwum Diecezjalnego

Zobacz więcej

Katalog

Zasoby Archiwum

Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Zobacz więcej

Kontakt

Dane kontaktowe

Informacje kontaktowe

Zobacz więcej

Projekty konserwatorskie

  • Archiwum Diecezjalne we Włocławku realizuje kolejny projekt konserwatorski pn. „Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – cysterskie źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka” Diecezja Włocławska otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację programu konserwacji najcenniejszych rękopisów [...]

    Czytaj dalej...
Archiwum projektów
Go to Top