Akta biskupów włocławskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Akta bp. Stanisława K. Zdzitowieckiego. Część I. Zarządzenia itp. 1902-1926 246 k. Różne I 17; 3 050/1
2. Akta bp. Stanisława K. Zdzitowieckiego. Część II. Księga zarządzeń 1902-1914 215 k. Różne I 18; 4 050/2
3. Akta bp. Stanisława K. Zdzitowieckiego. Część III. „Akta luźne” z lat 1902-1920 1902-1929 371 k. Różne I 49 050/3
4. Akta bp. Stanisława K. Zdzitowieckiego. Część IV. Akta osobowe z kurii 1902-1990[!] 83 k. AKDWł pers. 411 050/4
5. Akta bp. Stanisława K. Zdzitowieckiego: Odezwy 1905-1906 6 k. [ze spuścizny po P. Pawłowskim] 050/5
6. Akta bp. Władysława P. Krynickiego 1918-1929 250 k. AKDWł pers. 161 051
7. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część I 1883-1982[!] 5+74 k. AKDWł pers. 280a 052/1
8. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część II 1909-1928 100 k. AKDWł pers. 280b 052/2
9. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część III 1929-1939 86 k. AKDWł pers. 280c 052/3
10. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część IV 1939-1945 292 k. AKDWł pers. 280d 052/4
11. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część V 1946-1951 170 k. AKDWł pers. 280e 052/5
12. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część VI 1929-1951 140+1 k. AKDWł pers. 280f 052/6
13. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część VII 1934-1947 204 k. AKDWł pers. 280g 052/7
14. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część VIII. Materiały pośmiertne 1927-1986[!] 222 k. AKDWł pers. 280h 052/8
15. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część IX. Index missarum celebratarum ab exordio belli 1939 1939-1951

[+1994!]

72 k. AKDWł pers. 280i 052/9
16. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część X. Materiały „obce” zebrane przez ks. J. Dębińskiego 1903-2000[!] 3,5 cm 052/10
17. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Część XI. Sprawozdanie „ad limina” z 1948 r. 1948 24 k. AKDWł – 052/11
18. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Kopie zdjęć z uroczystości[?] 1938[?]-2018[!] 4 k. 052/12
19. Akta bp. Karola M. Radońskiego. Dokumentacja z ucieczki przed okupantem 1939-1990[!] 10 k. 052/13
20. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Lista wizytacji kanonicznych parafii z 1955 r. 1955 2 k. BpAP 101 053/1
21. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z 1956 r. 1956 395 k. BpAP 109 053/2
22. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z lat 1957-1958 1957-1958 321 k. BpAP 110 053/3
23. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z 1959 r. 1959 227 k. BpAP 111 053/4
24. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z 1960 r. 1960 131 k. BpAP 112 053/5
25. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z 1961 r. 1961 279 k. BpAP 113 053/6
26. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wizytacje kanoniczne z lat 1962-1967 1962-1967 450 k. BpAP 114 053/7
27. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Czynności urzędowe z lat 1953-1957 (manuskrypt) 1953-1957 129 k. BpAP 307 053/8
28. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Diariusz czynności z lat 1958-1960 1958-1960 104 k. BpAP 321 053/9
29. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Diariusz czynności z lat 1960-1962 1960-1962 112 k. BpAP 322 053/10
30. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Diariusz czynności z lat 1962-1964 1962-1964 122 k. BpAP 326 053/11
31. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Diariusz czynności z lat 1964-1968 1964-1968 103 k. BpAP 324 053/12
32. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Wykaz wyświęconych 1954-1967 37 k. BpAP 325 053/13
33. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Spisy wyświęconych 1954-1968 134 k. BpAP 538 053/14
34. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Stolica Apostolska – materiały robocze 1934[?]-1968 119 k. BpAP 544 053/15
35. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Stolica Apostolska – pisma urzędowe 1953-1966 70 k. BpAP 531 053/16
36. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Stolica Apostolska – pisma półurzędowe 1958[?]-1966[?] 69 k. BpAP 541 053/17
37. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Podróż „ad limina” z 1968 r. 1968 154 k. BpAP 129 053/18
38. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały różne 1953[?]-1965[?] 258 k. BpAP 537 053/19
39. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Przemówienia, listy pasterskie itp. 1956[?]-1967[?] 393 k. BpAP 127 053/20
40. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie 1953 85 k. BpAP 117 053/21
41. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Kongres Muzyki Gregoriańskiej. Korespondencja, dokumenty 1958-1961 173 k. BpAP 125 053/22
42. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Soboty Królowej Polski 1959[?]-1960[?] 101 k. BpAP 539 053/23
43. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Sprawy długoterminowe 1960[?]-1964[?] 70 k. BpAP 306 053/24
44. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Błogosławieństwa z okazji jubileuszów 1961-1968[?] 102 k. BpAP 108 053/25
45. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. „Korespondent diecezjalny” 1962-1969 70 k. BpAP 301 053/26
46. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Notatki osobiste z Vaticanum II z 1963 r. i Pro memoria z dn. 15.06.1964 r. 1963-1964 12 k. BpAP 104 053/27
47. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Notatki osobiste z III sesji Vaticanum II 1964-1965 29 k. BpAP 510 053/28
48. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Pomoc Polski dla IV sesji Vaticanum II (materiały duszpasterskie) 1956-1965[?] 77 k. BpAP 602 053/29
49. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Jubileusz posoborowy 1965-1966 37 k. BpAP 535 053/30
50. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Uroczystości jubileuszu posoborowego 1965-1967 230 k. BpAP 312 053/31
51. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Szkolenie soborowe duchowieństwa 1966-1968[?] 27 k. BpAP 536 053/32
52. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały dot. Millenium Chrztu Polski i oddania Matce Bożej 1963-1965 156 k. BpAP 419 053/33
53. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Osobiste dokumenty. Osobiste listy 1925-1967[?] 26 k. BpAP 105 053/34
54. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z lat 1946-1954 1946-1955 314 k. BpAP 401 053/35
55. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1955 r. 1954-1956 350 k. BpAP 402 053/36
56. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z prymasem kard. S. Wyszyńskim z lat 1955-1968 1955-1968 116 k. BpAP 403 053/37
57. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja od 01.01. do 30.10.1956 r. 1956-1958[!] 435 k. BpAP 404 053/38
58. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja od listopada 1956 r. do maja 1957 r. 1956-1957[?] 321 k. BpAP 405 053/39
59. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1957 r. 1957-1960 352 k. BpAP 406 053/40
60. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1958 r. 1957-1962 489 k. BpAP 407 053/41
61. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1959 r. 1958-1960 405 k. BpAP 540 053/42
62. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1960 r. 1957-1961 417 k. BpAP 408 053/43
63. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1961 r. 1947-1966 472 k. BpAP 409 053/44
64. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1962 r. 1961-1963 329 k. BpAP 410 053/45
65. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja „soborowa” 1960-1962 123 k. BpAP 308 053/46
66. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja od 01.01. do 31.07.1963 r. 1962-1963 395 k. BpAP 411 053/47
67. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja od 01.08. do końca 1963 r. 1963-1964 387 k. BpAP 412 053/48
68. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1964 r. (do końca lipca) 1964 266 k. BpAP 413 053/49
69. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1964 r. (od sierpnia do końca roku) 1953-1965 226 k. BpAP 414 053/50
70. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1965 r. 1960-1966 211 k. BpAP 415 053/51
71. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1966 r. 1962-1967 315 k. BpAP 416 053/52
72. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z alumnami w wojsku 1966[?]-1968 69 k. BpAP 317 053/53
73. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1967 r. 1966-1968 415 k. BpAP 417 053/54
74. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja z 1968 r. 1953-1968 465 k. BpAP 418 053/55
75. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Korespondencja „załatwiona” z 1968 r. 1966-1968 145 k. BpAP 600 053/56
76. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Sprawy rugowania lekcji religii ze szkół 1949[?]-1968[?] 356 k. BpAP 124 053/57
77. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Recenzje i wycinki ze „Słowa Powszechnego”, „Tygodnika Powszechnego” i innych gazet 1950[?]-1976 166 k. BpAP 310 053/58
78. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały różne po linii relacji Kościół-państwo (m. in. sprawa zapisu na wota dla Kawnic oraz Zrzeszenia „Caritas”) 1954-1968 68 k. BpAP 534 053/59
79. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Sprawy „Pax-u” (referaty, dyskusje) 1955[?]-1956[?] 243 k. BpAP 123 053/60
80. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Walka o naukę religii 1956-1964 107 k. BpAP 309 053/61
81. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Księża „patrioci”, „Pax” itp. 1960-1968 144 k. BpAP 426 053/62
82. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały dot. Stowarzyszenia „Pax” 1963-1964 114 k. BpAP 533 053/63
83. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Memoriał Do Realistów wygłoszony na Jasnej Górze dn. 18.05.1965 r. 1965 33 k. BpAP 532 053/64
84. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Sprawy ekumeniczne 1945-1968 270 k. BpAP 316 053/65
85. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Zagadnienia maryjne – „bieżące” 1946[?]-1968 336 k. BpAP 128 053/66
86. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały dot. kultu Miłosierdzia Bożego 1947-1967 159 k. BpAP 420 053/67
87. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. „Dogmat Niepokalanego Poczęcia” oraz inne materiały naukowe i z posługi biskupiej 1948-1965 93 k. BpAP 610 053/68
88. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Teologia kapłaństwa. Referat dla duchowieństwa na KUL-u 1962[?] 291 k. BpAP 421 053/69
89. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Dokumenty osobiste 1945[?]-1968 256 k. BpAP 318 053/70
90. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Starania o paszport – formularze 1960[?]-1962[?] 12 k. BpAP 543 053/71
91. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Gratulacje nominacyjne z 1951 r. i ingresowe z 1953 r. 1951-1953 216 k. BpAP 122 053/72
92. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Dyplomy 1965[?] 3 k. BpAP 100 053/73
93. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały dot. tragicznej śmierci 1968-1977 123 k. BpAP 315 053/74
94. Akta bp. Antoniego Pawłowskiego. Materiały „pośmiertne” 1987[?]-1988[?] 10 k. BpAP 200 053/75
95. Fotografie z synodu włocławskiego z 1967 r. 1967 22 k. Do uporządkowania 2; 4 053/76
96. Akta bp. A. Pawłowskiego. Korespondencja z Bronisławem Załuskim 1959 5 k. Do uporządkowania 14 053/77
97. Akta bp. Jana Zaręby. Bulle nominacyjne na sufraganię we Włocławku 20.05-25.06.1963 2 k. 054/1
98. Akta bp. Jana Zaręby. Wykaz protokołów: wizytacji kan. i dziek.; zdawczo-odbiorczych; konferencji dekanalnych 1972-1980 98 k. 054/2
99. Akta bp. Jana Zaręby. Zdjęcia, korespondencja, pamiątkowe obrazki, odcisk biskupiej pieczęci 1949[?]-1969[?] 58 k. 054/3
100. Akta bp. Jana Zaręby. Korespondencja i pamiątki 1956[?]-1984[?] 185 k. 054/4
101. Akta bp. Jana Zaręby. Korespondencja (głównie z biskupami, dot. uroczystości milenijnych) 1964-1966 136 k. 25 054/5
102. Akta bp. Jana Zaręby. Pamiątka pielgrzymki do Ziemi Świętej; program 200-lecia diecezji tarnowskiej 1965-1986 4 k. 054/6
103. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1963 r. 1963 130 s. 054/7
104. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1964 r. 1964 114 k. 054/8
105. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1965 r. 1965 75 k. 054/9
106. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1966 r. 1966 114 k. 054/10
107. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1967 r. 1967 112 k. 054/11
108. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1968 r. 1968 80 k. 054/12
109. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1969 r. 1969 80 k. 054/13
110. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1970 r. 1970 80 k. 054/14
111. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1971 r. 1971 115 k. 054/15
112. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1971 r. (duplikat, zawiera mniej informacji) 1971 114 k. 054/16
113. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1972 r. 1972 78 k. 054/17
114. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1973 r. 1972-1974 121 k. 054/18
115. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1974 r. 1974 84 k. 054/19
116. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1975 r. 1975-1976 84 k. 054/20
117. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1976 r. 1976-1977 84 k. 054/21
118. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1977 r. 1971-1977 82 k. 054/22
119. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1978 r. 1971-1978 82 k. 054/23
120. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1979 r. 1971-1979 82 k. 054/24
121. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1980 r. 1971-1980 84 k. 054/25
122. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1981 r. 1971-1982 86 k. 054/26
123. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1982 r. 1973-1983 89 k. 054/27
124. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1983 r. 1971-1984 84 k. 054/28
125. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1984 r. 1973-1984 98 k. 054/29
126. Akta bp. Jana Zaręby. Terminarz z 1985 r. 1973-1985 87 k. 054/30
127. Akta bp. Jana Zaręby. Notatki z sesji kurialnych i biskupich 1964-1965 26 k. 054/31
128. Akta bp. Jana Zaręby. Notatki z IV sesji Vaticanum II i pielgrzymki do Ziemi Św. 1965 7 k. 054/32
129. Akta bp. Jana Zaręby. Notatki z Konferencji Episkopatu Polski i inne 1966-1969 73 k. 054/33
130. Akta bp. Jana Zaręby. Notatki dotyczące spotkań z władzami świeckimi 1967-1986 20 k. 054/34
131. Akta bp. Jana Zaręby. Notatki z Konferencji Episkopatu Polski 1970-1975 63 k. 054/35
132. Akta bp. Jana Zaręby. Liber stipendiorum cz. 1 1970-1977 91 k. 054/36
133. Akta bp. Jana Zaręby. Liber stipendiorum cz. 2 1978-1986 91 k. 054/37
134. Akta bp. J. Zaręby. Ingres do katedry 1970 3 k. Do uporządkowania 14 054/38
135. Akta bp. J. Zaręby: Apel o modlitwę w int. powołań 25-26.04.1979 2 k. 054/39
136. Akta bp. Henryka Muszyńskiego. Korespondencja 07.02.1992 7 k. Do uporządkowania 7 055/1
137. Akta bp. Henryka Muszyńskiego. Dekret 27.02.1992 1 k. 055/2
138. Akta bp. Bronisława Dembowskiego. Reorganizacja diecezji 25.03.1992 12 k. 056/1
139. Akta bp. Bronisława Dembowskiego. Korespondencja 13.12.1997 12 k. 056/2
140. Akta bp. Wiesława A. Meringa. Księga gości pałacu biskupiego 2003-2011 256 k. 057/1
141. Akta bp. Wiesława A. Meringa. Księga gości pałacu biskupiego 2012-2013 [+2016] 33 k. 057/2
142. Akta bp. Wiesława A. Meringa. Kronika „10 lat posługi” 2013-2017 137 k. 057/3
143. Akta bp. Wiesława A. Meringa. Herb biskupi 3 k. 057/4