Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Ze względu na trwającą aktualizację Katalogu, nie wszystkie informacje o zasobach są jeszcze dostępne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nazwa Daty graniczne Liczba Jednostek Dawne Sygnatury Nowa Sygnatura
Acta episcopalia 1148-2018 633 ABKP. Adział.…; ABSWł. Adział.…; ABKP. Wiz.… ABKKal. Wiz.…; ABKP. Agosp.…; AAG. Wiz.… 0…
Akta konsystorskie 1422-1945 958 ABKP. Kons.…; ADKKal. pers.…; AKGKal.…; AAG. Kons. Kal.…; A. Kons. Łowic.…; A. Kons. Łowic., sądowe…; A. Kons. Uniej.… 1…
Akta kapituł 1435-1988 436 AKap., og.…; AKap., pos.…; AKap., dobra…; AKap., obecność…; AKap., msze…; AKap., aniw.…; AKap., niższe duch.…; AKap., gosp.…; AKap., różne…; AKap. Chocz.…; AKap. Kal.…; AKap. Kurzel.…; AKap. Łęcz.…; AKap. Sier.…; AKap. Uniej.…; AKap. Wolb.…; AKap. Żmudz.… 2…
Akta Sądu Kościelnego we Włocławku 1919-1988 2434 brak 3…
Akta Kurii Diecezjalnej we Włocławku 1918-1998 1242 AKDWł., og.…; AKDWł. par.…; AKDWł. par. II; AKDWł., zak.; AKDWł. pers.…; AKDWł. pers. II; AKDWł. pers. III; AKDWł. pers. IV; AKDWł. pers. V 4…
Akta dekanalne i parafialne 1581-1968 481 + parafialne A. par.; KM par. 5…
Dokumenty samoistne i kopiariusze 1136-1978 3564 Dokument…; Dok.…; Kop.… 6…
Pozostałe 1273-1988 1423 Zak.…; A. Sem.…; AGJDług.…; ANSDWł.…; BpAP…; BpFK…; KsJPG; KsAL…; KsFM…; ADWł. Różne I…; ADWł., obce…; Archiwum Archiwum… 7…
Kopie użytkowe, multimedia 1763 1, 2, 3…; 1860259, 1860260…; PolWlo 1, PolWlo 2…; ABMK 3805, ABMK 3806… 8…
Biblioteka podręczna 1918-2016 286 + ? Prace dyplomowe… 9…

PRZESUŃ TABELĘ, ABY ZOBACZYĆ CAŁOŚĆ.