Korespondencja

Lp. Nazwa Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z ks. Pawłem Czaplewskim Archiwum Archiwum 1 7001
2. Korespondencja z czasów ks. Stanisława Maternowskiego Archiwum Archiwum 2 7002
3. Korespondencja archiwalna 1945-1955 Archiwum Archiwum 3; Akta kwerend w Arch. I.; IV, 1. 7003
4. Korespondencja archiwalna 1956-1960 Archiwum Archiwum 4; Akta kwerend w Arch. II.; IV, 1. 7004