Korespondencja z ks. Pawłem Czaplewskim

Sygnatura teczki:

0017

Dawna sygnatura teczki:

Archiwum Archiwum 1

Nazwa zespołu/teczki:

Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku: Korespondencja z ks. Pawłem Czaplewskim

Daty graniczne:

13.08. – 31.10.1935 r.

Lp. Nazwa dokumentu Uwagi Nr karty
1. Oznaczenie archiwisty koperta 1
2. Korespondencja mps/rkp 2

Kart: 4.

Uwagi: Brak.

Opracował: ks. Zbigniew Gmurczyk, dn. 10.01.2015 r.