Korespondencja archiwalna 1945-1955

Sygnatura teczki:

7003

Dawna sygnatura teczki:

Archiwum Archiwum 3; Akta kwerend w Arch. I.; IV, 1.

Nazwa zespołu/teczki:

Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku: Korespondencja archiwalna 1945-1955

Daty graniczne:

1945 – 1956 r.

Lp. Nazwa dokumentu Uwagi Nr karty
1. Korespondencja, formularze, zaświadczenia mps/rkp/druk; niektóre: obustronne, kartki pocztowe ze znaczkami, telegramy, wizytówka, w j. czes., niem.; naklejki: 26, 32, 44, 50-53, 151v, 160, 217, 250, 270-271, 273-274, 276, 286-289, 300v; składki: 150, 184-185, 194-197, 240, 290-291; zszyte: 322-323; spięte: 331-332 1
2. Oznaczenia archiwisty mps/rkp 302
3. Korespondencja dołączona (przełożona z teczki 7004) rkp/mps/druk; sklejone: 305-309; niektóre: kupony 304

Kart: 333.

Uwagi: Właściwie jest to, zgodnie z pierwotną sygnaturą, dokumentacja działalności Archiwum – nie tylko korespondencja. Zaburzony układ chronologiczny. Zachowano oryginalną paginację kart, oprócz: karty od nr. 304 włącznie przeniesiono z teczki 7004.

Opracował: ks. Zbigniew Gmurczyk, dn. 22.04.2015 r.