Korespondencja z czasów ks. Stanisława Maternowskiego

Sygnatura teczki:

7002

Dawna sygnatura teczki:

Archiwum Archiwum 2

Nazwa zespołu/teczki:

Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku: Korespondencja z czasów ks. Stanisława Maternowskiego

Daty graniczne:

19.11.1925 [?] – 29.12.1936

Lp. Nazwa dokumentu Uwagi Nr karty
1. Oznaczenia archiwisty rkp 1
2. Zaświadczenia, notatki, korespondencja mps/rkp/druk; niektóre: obustronne, w j.: niem., łac., franc., kartki pocztowe ze znaczkami, wizytówki; składki: 18-21, 28-29, 62-63, 65-66, 68-70, 76-77, 115-116, 118-119, 123-124, 126-131, 139-140, 142-143, 145-146, 155-156, 160-161, 165-166, 185-186, 193-194; sklejone: 56-57, 69-70, 79-80, 90-92, 96-97, 106-107, 120-121, 180-181, 183-184, 204-207; naklejka: 61, 67, 93v, 112, 152v, 182, 193v-194; złożone razem: 126-131; spięte: 144-146 3

Kart: 207.

Uwagi: Właściwie jest to dokumentacja działalności Archiwum – nie tylko korespondencja. Zaburzony układ chronologiczny.

Opracował: ks. Zbigniew Gmurczyk, dn. 13.01.2015 r.