Korespondencja archiwalna 1956-1960

Sygnatura teczki:

7004

Dawna sygnatura teczki:

Archiwum Archiwum 3; Akta kwerend w Arch. I.; IV, 1.

Nazwa zespołu/teczki:

Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku: Korespondencja archiwalna 1956-1960

Daty graniczne:

1955 – 1960 r.

Lp. Nazwa dokumentu Uwagi Nr karty
1. Oznaczenia archiwisty mps/rkp 1
2. Korespondencja, formularze, zaświadczenia mps/rkp/druk; spięte: 3-6, 314-315; niektóre: obustronne, wizytówki, karty pocztowe ze znaczkami, telegram, w j. niem.; zszyte: 36-37, 81-84, 293-294; składki: 81-82, 101-102, 117-118, 166-167, 173-174, 232-233; naklejki: 87v, 88v, 152v, 197, 213v, 278, 281, 342; złożone razem: 333-335, 341-342 3

Kart: 348.

Uwagi: Zaburzony układ chronologiczny. Obowiązuje bardziej układ rzeczowy (wg osób) – choć nie do końca konsekwentnie. Część korespondencji można by określić jako osobistą ks. S. Librowskiego.

Opracował: ks. Zbigniew Gmurczyk, dn. 11.05.2015 r.