Akta konsystorskie

Akta konsystorskie

Nazwa Daty graniczne Liczba jednostek Dawne sygnatury Obecna sygnatura
Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego 1374-1920

[od 966]

150 ABKP. Kons. 1(105), 2(106), 3(108)… 10…
Akta Konsystorza Generalnego diecezji kujawsko-kaliskiej 1718-1919 785 + ? AKGKal. 1, 2, 3…,

AKGKal. I, I, 1, 2…; AKGKal. II, 1, 2…

11…
Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego 1458-1818 71 AAG. Kons. Kal. 1, 2, 3… 12…
Akta Konsystorza Foralnego Łowickiego 1784-1819 10 + 48 AAG. Kons. Łowic. 1, 2, 3… 13…
Akta Konsystorza Foralnego Uniejowskiego 1497-1813 7 AAG. Kons. Uniej. 1, 2, 3…  14…
Akta Konsystorza Foralnego Wieluńskiego 1458-1815 21 AAG. Kons. Wiel. 1, 2, 3… 15…