Dokumenty samoistne i kopiariusze

Dokumenty samoistne i kopiariusze

Nazwa Daty graniczne Ilość jednostek Dawne sygnatury Nowa sygnatura
Dokumenty samoistne 1228-1978 3545 Dokument 1, 2, 3…; Dok. 1, 2, 3… 60…
Kopiariusze 1136-1930 19 Kop. 1, 2, 3… 61…