Pozostałe

Pozostałe

Zespół Ilość jednostek Dotychczasowe sygnatury Obecna sygnatura
Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 39 Archiwum Archiwum…; Urząd archiwalny… 70…
  71…
  72…
  73…
  74…
  75…
  76…
  77…
  78…
Inne 79…