Archiwum Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Dział Ilość jednostek Sygnatura
Korespondencja 36 700…
Dzienniki korespondencji 1 701…
Księgi kwerend 2 702…
Księga wypożyczeń 703…
Dokumentacja działalności 704…
Projekty 705…