Kopiariusze

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Nowa sygn. Kopia użytk.
1. Kopiariusz ogólny Drzewickiego 1148-1548 228 k. Kop. 1 611 8193
2. Kopiariusz gospodarczy Drzewickiego 1281-1626 Kop. 2 Oryginał w Bibliotece Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu pod sygn. 5209/II
3. Kopiariusz i częściowo formularz wikariuszy gen. i oficjałów włocławskich, przeważnie z 2. ćwierci XVI w. 1250-1561 370 k. Kop. 3 613 8193
4. Kopiariusz kan. P. Piotrkowskiego z 1551 r. 1148-1602 496 k. Kop. 4 614 8193
5. Kopiariusz ogólny, wykonany w 2. połowie XVI w. 1136-1597 676 k. Kop. 5 615 8193
6. Kopiariusz ogólny, wykonany w 3. ćwierćwieczu XVI w. 1148-1577 572 k. Kop. 6 616 8194
7. Kopiariusz ogólny, zwany królewskim, z lat 1597-1611 1148-1574 198 k. Kop. 7 617 8193
8. Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVIII w. Dokumenty gospodarcze różne 1301-1712 292 k. Kop. 8; Kop. 8a 618/1 8194
9. Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVIII w. Arendy czyli dzierżawy 1583-1601 111 k. Kop. 8; Kop. 8b 618/2 8194
10. Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVIII w. Korektury granic 1374-1764 99 s. Kop. 8; Kop. 8c 618/3 8194
11. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVI/XVII w. 1269-1652 401 k. Kop. 9 619 8194
12. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVII/XVIII w. Cz. 1. Dokumenty z 2. połowy XVII w. 1618-1707 149 k. Kop. 10; Kop. 10a 6110/1 8194
13. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVII/XVIII w. Cz. 2. Dokumenty z 1. połowy XVIII w. 1661-1759 162 k. Kop. 10; Kop. 10b 6110/2 8194
14. Kopiariusz gospodarczy trzyczęściowy. Cz. 1. Lata 1759-1865 1748-1865 210 k. Kop. 11; Kop. 11a 6111/1 8195
15. Kopiariusz gospodarczy trzyczęściowy. Cz. 2: Dokumenty fundacyjne i erekcyjne instytucji kościelnych od XIII do XVIII w. Cz. 3: Beneficja 50 instytucji 1260-1754 233 k. Kop. 11; Kop. 11b; Kop. 11c 6111/2 8195
16. Odpisy ks. Jana N. Sobczyńskiego (1861-1942) z Kalisza 1358-1884 14 k. 42; 10 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 6112
17. Odpisy dokumentów kaliskich do r. 1500 1405-1612 27 k. 42; 10 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 6113
18. Odpisy różne, opracowania dotyczące kopiariuszy 1226-1930 125 k. 42; 10 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 6114
19. Odpisy różne, opracowania dotyczące kopiariuszy 1236-1888 281 k. 39; 8 [ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 6115