Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Akta oficjała Jana ze Słupowa 1422-1424 252 k. ABKP. Kons. 1(105) 101
2. Akta oficjałów: Jana ze Słupowa, Sędziwoja i Bogusława 1428-1431 2+203 k. ABKP. Kons. 2(106) 102
3. Akta oficjała Mikołaja z Chudzina 1499-1503 [1635] 1072+6 s. ABKP. Kons. 3(108) 103
4. Akta oficjała Jana Dąbrówki 1503-1506 196 k. ABKP. Kons. 4(109) 104
5. Akta oficjałów: Jana z Poznania i Szczepana Łochowskiego 1513-1517 236 k. ABKP. Kons. 5(110) 105
6. Akta oficjała specjalnego Jana Longusa 1521 475 k. ABKP. Kons. 6(111) 106
7. Akta oficjała Jana z Parzniewic 1535-1539 657+19 s. ABKP. Kons. 7(112) 107
8. Akta oficjałów: Stanisława z Lipowca i Jana Wyszeckiego 1540-1541 280 k. ABKP. Kons. 8(113) 108
9. Akta oficjałów: Nikodema Pczenińskiego i Feliksa Rylskiego 1551-1558 977 s. ABKP. Kons. 9(114) 109
10. Akta oficjała Piotra Skibickiego 1653-1654 42 k. ABKP. Kons. 10(114b) 1010
11. Wyroki z różnych lat i inne różne zapisy 1374-1571 205 k. ABKP. Kons. 11(115) 1011
12. Akta administratora Samuela Czosnowskiego 1649-1650 1+392 s. ABKP. Kons. 12(65); ABKP. Adział. 23 (65) 1012 812 [część]
13. Akta oficjałów: Wojciecha Borukowskiego i Macieja Wielickiego 1567-1593 1+227 k. ABKP. Kons. 13(116) 1013
14. Akta notariusza Wawrzyńca Lisowskiego i kan. Andrzeja Czackiego 1586-1588 99 k. ABKP. Kons. 14(118) 1014
15. Akta różnych urzędników 1593-1596 67 k. ABKP. Kons. 15(31) 1015
16. Akta oficjałów: Jana Sikorskiego i Pawła Gardlińskiego 1594-1600 162 k. ABKP. Kons. 16(119) 1016
17. Akta oficjała Łukasza z Uniejowa 1601-1604 30 k. ABKP. Kons. 17(120) 1017