Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Katalog zasobów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

Ze względu na trwającą przebudowę strony internetowej, szczegółowe informacje dotyczące zasobów są tymczasowo niedostępne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nazwa Daty graniczne Liczba Jednostek Dawne Sygnatury Nowa Sygnatura
Acta episcopalia 1148-2018 633 ABKP. Adział.…; ABSWł. Adział.…; ABKP. Wiz.… ABKKal. Wiz.…; ABKP. Agosp.…; AAG. Wiz.… 0…
Akta konsystorskie 1422-1945 958 ABKP. Kons.…; ADKKal. pers.…; AKGKal.…; AAG. Kons. Kal.…; A. Kons. Łowic.…; A. Kons. Łowic., sądowe…; A. Kons. Uniej.… 1…
Akta kapituł 1435-1988 436 AKap., og.…; AKap., pos.…; AKap., dobra…; AKap., obecność…; AKap., msze…; AKap., aniw.…; AKap., niższe duch.…; AKap., gosp.…; AKap., różne…; AKap. Chocz.…; AKap. Kal.…; AKap. Kurzel.…; AKap. Łęcz.…; AKap. Sier.…; AKap. Uniej.…; AKap. Wolb.…; AKap. Żmudz.… 2…
Akta Sądu Kościelnego we Włocławku 1919-1988 2434 brak 3…
Akta Kurii Diecezjalnej we Włocławku 1918-1998 1242 AKDWł., og.…; AKDWł. par.…; AKDWł. par. II; AKDWł., zak.; AKDWł. pers.…; AKDWł. pers. II; AKDWł. pers. III; AKDWł. pers. IV; AKDWł. pers. V 4…
Akta dekanalne i parafialne 1581-1968 481 + parafialne A. par.; KM par. 5…
Dokumenty samoistne i kopiariusze 1136-1978 3564 Dokument…; Dok.…; Kop.… 6…
Inne 1273-1988 1423 Zak.…; A. Sem.…; AGJDług.…; ANSDWł.…; BpAP…; BpFK…; KsJPG; KsAL…; KsFM…; ADWł. Różne I…; ADWł., obce…; Archiwum Archiwum… 7…
Kopie użytkowe, multimedia 1763 1, 2, 3…; 1860259, 1860260…; PolWlo 1, PolWlo 2…; ABMK 3805, ABMK 3806… 8…
Biblioteka podręczna 1918-2016 286 + ? Prace dyplomowe… 9…