Projekty konserwatorskie2021-07-29T12:50:24+02:00

Projekty konserwatorskie

„Splendor diecezji – konserwacja zabytków piśmiennictwa na 900-lecie Diecezji Włocławskiej”

„Splendor diecezji – konserwacja zabytków piśmiennictwa na 900-lecie Diecezji Włocławskiej” to projekt konserwatorski realizowany przez nasze archiwum w 2023 roku. Diecezja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów naszego [...]

25 kwietnia 2023|

Archiwum Diecezjalne we Włocławku zakończyło projekt pn. „Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – cysterskie źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Archiwum Diecezjalne we Włocławku w 2022 roku realizowało zadanie konserwatorskie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania zakonserwowano osiem zabytków piśmiennictwa: siedem dokumentów pergaminowych, wystawionych między 1279 a 1362 r. oraz jedną księgę rękopiśmienną spisywaną [...]

21 grudnia 2022|
Go to Top