Płyty CD i DVD, dyskietki

Lp Nazwa Ilość Jednostek Dawne Sygnatury Nowa Sygnatura
1. Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Wpisy świeceń kapłanów. Archidiakonat Pomorski. Część 1 1 1 811
2. Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Wpisy świeceń kapłanów. Archidiakonat Pomorski. Część 2 1 2 812
3. Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Wpisy świeceń kapłanów. Archidiakonat Pomorski. Część 3 1 3 813
4. Akta biskupów kujawsko-pomorskich. Wpisy świeceń kapłanów. Archidiakonat Pomorski. Część 4 1 4 814
5. Akta biskupów sufraganów włocławsko-pomorskich. Księgi święceń kapłanów. Część 1 1 5 815
6. Akta biskupów sufraganów włocławsko-pomorskich. Księgi święceń kapłanów. Część 2 1 6 816
7. Akta biskupów sufraganów włocławsko-pomorskich. Księgi święceń kapłanów. Część 3 1 7 817
8. Ordo diecezji kujawsko-pomorskiej z lat 1780-1821 1 8 818
9. A. Fiutak, Katalog prałatów i kanoników kruszwickich 1 9 819
10. Kolegiata kaliska – akta kapituły – cz. 1 1 10 8110
11. Kolegiata kaliska – akta kapituły – cz. 2 1 11 8111
12. Kolegiata kaliska – akta kapituły – cz. 3 1 12 8112
13. Kolegiata kaliska – akta kapituły – cz. 4 1 13 8113
14. Kolegiata uniejowska – akta kapituły – cz. 1 1 14 8114
15. Kolegiata uniejowska – akta kapituły – cz. 2 1 15 8115
16. Wizytacja BKP 1780 – dekanat Świecie i Fordon – Cz. 1 1 16 8116
17. Wizytacja BKP 1780 – dekanat Świecie i Fordon – Cz. 2 1 17 8117
18. Arch. zak. – franciszkanie konwentualni – cz. 1 1 18 8118
19. Arch. zak. – franciszkanie konwentualni – cz. 2 1 19 8119
20. Arch. zak. – franciszkanie konwentualni – cz. 3 1 20 8120
21. Arch. zak. – karmelici 1 21 8121
22. Arch. zak. – cystersi – Ląd – cz. 1 1 22 8122
23. Arch. zak. – cystersi – Ląd – cz. 2 1 23 8123
24. Arch. zak. – cystersi – Ląd – cz. 3 1 24 8124
25. Arch. zak. – cystersi – Ląd – cz. 4 1 25 8125
26. Kapituła włocławska – metryka 1435-1518 1 26 8126
27. Kapituła uniejowska – akta posiedzeń 1763-1809. Muzeum rzemiosł tkackich – rękopis 1 27 8127
28. Akta cap. chełm. – A41 – liber ordin. 1686-1699, 1729-1749, 1750-1824 1 28 8128
29. Chodyński – katalog prałatów i kanoników włocławskich – cz. 1 – s. 1-400 1 29 8129
30. Chodyński – katalog prałatów i kanoników włocławskich – cz. 2 – s. 401-800 1 30 8130
31. Chodyński – katalog prałatów i kanoników włocławskich – cz. 3 – s. 801-1095 1 31 8131
32. ADWł – Dokumenty samoistne, 1-500 (+ kopia robocza 1-200) 2 32, 32a 8132
33. Katalog alumnów – Gniezno 1718-1848 1 33 8133
34. Kazimierz Biskupi i okolice – materiały źródłowe 3 34a, 34b, 34c 8134/1, 8134/2, 8134/3
35. Bądkowo 1 35 8135
36. Pradziad 1 36 8136
37. Po mieczu i po kądzieli 1 37 8137
38. Kwerenda historyczna – par. św. Jana we Włocł. (P. Bokota) 1 38 8138
39. Pradziad – nowa wersja programu z AGAD w Warszawie 1 39 8139
40. Kikół – metr. ur., zaśl. i zm. 1706-1760 1 40 8140
41. Kikół – metr. ur., zaśl. i zm. 1759; ur. 1782-1842 1 41 8141
42. K. K o r c z y ń s k i, Katedra Kujawska, Cieszyn 1860 – i inne katalogi z MPH; Długosz; Fijałek 1 42 8142
43. Pelplin. A 41. Acta capituli, Liber ordinatorum. 1 Culm 1729-1749; C 54c Liber ordinatorum 1750-1824; A 41, Acta capituli. Liber ordinatorum 1686-1699 1 43 8143
44. Kościół Pomorza. Biblioteka cyfrowa 1 1 44 8144
45. Acta Tomicjana, Roczniki TNT. Acta Univ, Nicolai Copernici. Biblioteka cyfrowa 2 1 45 8145
46. Fontes TNT; Zapiski TNT; Źródła Dziejowe; Słowniki. Biblioteka cyfrowa 3 1 46 8146
47. Liber ordinatorum diec. chełm. A 412 –1686-1699; A16 1729-1749; C54a 1750-1824 1 47 8147
48. Katalog alumnów – Gniezno 1718-1848 1 48 8148
49. Epitafia w katedrze włocławskiej. Mat. do pracy mgr. p. Sebastiana 1 49 8149
50. Akta kolegiaty w Choczu 1 1 50 8150
51. Akta kolegiaty w Choczu 2 1 51 8151
52. Akta kolegiaty w Choczu 3 1 52 8152
53. Akta kolegiaty w Choczu 4 1 53 8153
54. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu – informacja 1 54 8154
55. Kruszwica: kat. prał. i kan. Wizytacje 1760, 1780 1 55 8155
56. ADPelplin. Bydg. 1-2,  G01z-G07 1 56 8156
57. ADPelplin. G08-G12 1 57 8157
58. ADPelplin. G13-G18 1 58 8158
59. ADPelplin. G19-G22 1 59 8159
60. ADPelplin. G23-G30a 1 60 8160
61. ADPelplin. G30b-35 1 61 8161
62. ADPelplin. G36-G40 1 62 8162
63. ADPelplin. G41-G47 1 63 8163
64. ADPelplin. G48-G55b 1 64 8164
65. ADPelplin. G56-G62 1 65 8165
66. ADPelplin. G63-G68 1 66 8166
67. ADPelplin. G69-G72 1 67 8167
68. ADPelplin. G73-G83 1 68 8168
69. ADPelplin. G84-G95 1 69 8169
70. ADWł. ABKP. Dobra 1 – 1(133)-08; 12-14; 15a 1 70 8170
71. ADWł. ABKP. Dobra 5 – 09-11 1 74 8174
72. ADWł. ABKP. Dobra 2 – 15(149); 16(151)-26(313) 1 71 8171
73. ADWł. ABKP. Dobra 3 – 27(171)-44 1 72 8172
74. ADWł. ABKP. Dobra 4 – 45(176)-56 1 73 8173
75. ADWł. ABKP. Akta działalności 1 – 1(107)-7(026); 7b(033) 1 75 8175
76. ADWł. ABKP. Akta działalności 2 – 7a; 8(027)-9a(934) 1 76 8176
77. ADWł. ABKP. Akta działalności 3 – 10(029)-13(053) 1 77 8177
78. ADWł. ABKP. Akta działalności 4 – 14(025)-20(040a) 1 78 8178
79. ADWł. ABKP. Akta działalności 5 – 21(38a)-32(14) 1 79 8179
80. ADWł. ABKP. Akta działalności 6 – 33(046)-47(058); 49(59)-50(060b) 1 80 8180
81. ADWł. ABKP. Akta działalności 7 – 48(402)-51(399)-62(066) 1 81 8181
82. ADWł. ABKP. Akta działalności 8 – 63(67)-66. Akta Różne 01 (008) 1 82 8182
83. ADWł. ABKP. Wizytacje  1 – 2(024)-10a; 13(074)-13b 1 83 8183
84. ADWł. ABKP. Wizytacje 2 – 14(075)-37 1 84 8184
85. ADWł. ABKP. Wizytacje 3 – 82(130)-83; 38-40(088) 1 85 8185
86. ADWł. ABKP. Wizytacje 4 – 41(089)-81 1 86 8186
87. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 1 – 01(105)-06(111) 1 87 8187
88. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 2 – 07(112)-15(031) 1 88 8188
89. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 3 – 16(119)-27(412) 1 89 8189
90. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 4 – 28(413)-35(421); 38(424) 1 90 8190
91. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 5 – 36(422)-37(423); 39(425)-43; 45 1 91 8191
92. ADWł. ABKP. Akta Kons. Włocł. 6 – 44(131); 46-61 1 92 8192
93. ADWł. Kopiariusze 1 (kop. 01; 03-05; 07) 1 93 8193
94. ADWł. Kopiariusze 2 (kop. 06; 08-10b) 1 94 8194
95. ADWł. Kopiariusze 3 (kop. 11a-c) 1 95 8195
96. ADWł. Akta kap. włocł. 1 Akta ogólne – 01(186)-15(549) 1 96 8196
97. ADWł. Akta kap. włocł. 2 Akta posiedzeń cz. 1 – 01(215)-06(220) 1 97 8197
98. ADWł. Akta kap. włocł. 3 Akta posiedzeń cz. 2 – 07(221)-13(227) 1 98 8198
99. ADWł. Akta kap. włocł. 4 Akta posiedzeń cz. 3 – 14(228)-20(234) 1 99 8199
100. ADWł. Akta kap. włocł. 5 Akta posiedzeń cz. 4 – 21(235)-26(240); 31(429) 1 100 81100
101. ADWł. Akta kap. włocł. 6 Akta posiedzeń cz. 5 – 27(241)-30(243); 34(245)-35(246) 1 101 81101
102. ADWł. Akta kap. włocł. 7 Akta posiedzeń cz. 6 – 32(430)-33; 36(431)-40(248) 1 102 81102
103. ADWł. Akta kap. włocł. 8 Akta posiedzeń cz. 7 – 41(433)-43(432) 1 103 81103
104. ADWł. Akta kap. włocł. 9 Niższe duch. w kapitule 01(476)-20(475); 14(478)-22(483); 48-51(495); 53 1 104 81104
105. ADWł. Akta kap. włocł. 10 Dobra kap. 73(204); akta gosp. 01(194); akta różne 02, 11, 17, 37(007) 1 105 81105
106. Schematyzmy diec. łucko-żytomierskiej (tylko te, które skanowano w ABMK w 2009 r.) 1 106 81106
107. Zakony (19; 21; 22; 31) 1 107 81107
108. Ks. Leon Andrzejewski – fotografie  ze zbiorów Janiny Miluskiej i Biblioteki w Opatówku; Listy od ks. S. Chodyńskiego – do Stefana Gillera, ze zbiorów Gminnej Biblioteki im. braci Gillerów w Opatówku 1 108 81108
109. S. C h o d y ń s k i, Katalog prałatów mi kanoników włocławskich – 4 części i indeks 1 109 81109
110. Materiały opracowane przez dr. n. med. Wiesława Nowakowskiego – o swojej rodzinie, gimnazjum im. ks. Jana Długosza i o Przedczu 1 110 81110
111. Akta bernardynów z Koła – wizytacja z 1790 r.; Akta bernardynów z Warty – od 1457 r. 1 111 81111
112. Akta karmelitów z prowincji wielkopolskiej – nekrologi od 1740; Cystersi – Ordo Divini officii – 1800; Dominikanie –Directorium recitandi Divinii officii – 1816, 1824 1 112 81112
113. ADWł., Akta różne: 2(189); 3(188); 4(193); 6; 8; 9; 11 1 113 81113
114. Biblioteka Kórnicka – Wizytacje. BK 69; BK 2682 1 114 81114
115. Kuchary Kościelne – Akta parafii i metryki 1609-1800 1 115 81115
116. Materiały do dziejów Konina 1507-1792 1 116 81116
117. Materiały do dziejów Władysławowa 2 117, 118 81117
118. Księgi metryk parafii Szadek 1, 3, 9a, 10 1 119 81118
119. AAG Wiz. 1: Wizytacja archidiakońska archidiakonatu kaliskiego ok. 1602 r. 1 120 81119
120. AAG Wiz. 2: Akta wizytacji archidiakonatu kaliskiego 1603-1607 1 121 81120
121. AAG Wiz. 3: Wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego 1608 r. 1 122 81121
122. AAG Wiz. 4: Akta wizytacji Archidiakonatu kaliskiego 1610-1611 1 123 81122
123. Księga metrykalna parafii Blizanów: ur. i zm. 1768-1850, śl. 1769-1850 1 124 81123
124. Księga metrykalna parafii Blizanów: ur. i zm. 1768-1850, śl. 1769-1850 – c. d. (księga nr 1 i 1a) 1 125 81124
125. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, 1920-1939, sygn. par. 85 1 81125
126. AKDWł. Kalisz, Kolegiata, 1945-1954 1 81126
127. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, Sprawa krypty, Sprawa miedzi i srebra na dzwon, 1954-1955 1 81127
128. AKDWł, Kalisz, Kolegiata, Sprawa zaginięcia wotów, 1953-1960 1 81128
129. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, 1958-1959 1 81129
130. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, Sprawy ogólne, 1960-1971 1 81130
131. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, Sprawy ogólne, 1972-1981 1 81131
132. AKDWł, Kalisz, Parafia Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium św. Józefa, 1946-1981 1 81132
133. AKDWł, Kalisz, Sanktuarium św. Józefa, Krypta Karnkowskiego, Kaplica męczeństwa i wdzięczności (dachauowczyków), 1965-1980 1 81133
134. AKDWł, Ks. Kasprzak Bogumił (1895-1987), Akta personalne 1 81134
135. AKDWł, Ks. Janowski Mieczysław (1874-1949), Akta personalne, sygn. 106 1 81135
136. KM Bierzwienna 1-2 Babiak 5113 1 81136
137. KM Bądkowo 1 i 2 część (do s. 319) 1 81137/1
138. KM Bądkowo 2-4 [część] 1 81137/2
139. KM Bądkowo 1-5 1 81138
140. KM Bądkowo 6-8 1 81139
141. KM Bądkowo 7-14 1 81140
142. KM Bądkowo 15-16 1 81141
143. KM Bądkowo 17-20 1 81142
144. KM Bądkowo 21-27 1 81143
145. KM Bądkowo 28-29 1 81144
146. KM Bądkowo 30-31 1 81145
147. KM Bądkowo 32-33 1 81146
148. KM Białków 1 1 81147
149. KM Białków 2-3 1 81148
150. KM Białków 3-5 1 81149
151. KM Białotarsk 1-2 2 81150
152. KM Białotarsk 3-4 1 81151
153. KM Białotarsk 5-7 1 81152
154. KM Białotarsk 8-12 1 81153
155. KM Białotarsk 13-15 1 81154
156. KM Blizanów 1-2/cz.1 1 81155
157. KM Blizanów 2/cz.2.ost. 1 81156
158. KM Blizanów 3/cz.1 1 81157
159. KM Blizanów 3/cz.2.ost. – 5/cz.1 1 81158
160. KM Blizanów 5/cz.2.ost. – 6 1 81159
161. KM Blizanów 7 1 81160
162. KM Blizanów 8-15 1 81161
163. KM Błaszki 1-3 1 81162
164. KM Błaszki 4 1 81163
165. KM Błaszki 5-7 1 81164
166. KM Błaszki 8 1 81165
167. KM Błaszki 9 1 81166
168. KM Błaszki 10-12 1 81167
169. KM Błaszki 13-16 1 81168
170. KM Błaszki 22-30 2 81169
171. KM Błaszki 31-40 1 81170
172. KM Błaszki 41-43 1 81171
173. KM Błenna 1; Bobrowniki 1-6 1 81172
174. KM Bobrowniki 7-10 1 81173
175. KM Boleszczyn 1-5 1 81174
176. KM Boleszczyn 6-11 1 81175
177. KM Boniewo 1-5 1 81176
178. KM Boniewo 6-10 1 81177
179. KM Borków 1 – 5/cz.1 1 81178
180. KM Borków 5/cz.2.ost. – 12 1 81179
181. KM Borysławice 1-8 1 81180
182. KM Brdów 1-7 1 81181
183. KM Brodnia 1-10 1 81182
184. KM Brodnia 11-21 1 81183
185. KM Brodnia 22-35 1 81184
186. KM Brodnia 36-47 1 81185
187. KM Broniewo 1-7 1 81186
188. KM Broniewo 1-9 1 81187
189. KM Broniewo 8-20 1 81188
190. KM Broniewo 21-35 1 81189
191. KM Bronisław 1-9 1 81190
192. KM Bronisław 10-13 1 81191
193. KM Broniszewo 1-40 1 81192
194. KM Broniszewo 41-42 1 81193
195. KM Broniszewo 43-50 1 81194
196. KM Broniszewo 51-66 1 81195
197. KM Broniszewo 67-71 1 81196
198. KM Brudzew Kaliski 1-27 1 81197
199. KM Brudzew Kolski 1-8 1 81198
200. KM Brudzew Kolski 9-19 1 81199
201. KM Brudzew Kolski 20-20a 1 81200
202. KM Brudzew Kolski 21-28 1 81201
203. KM Brudzew Kolski 29-31 1 81202
204. KM Brześć Kuj. 1-8 1 81203
205. KM Dąbroszyn 2-4 + Księga wcześniejsza, której nie ma w Archiwum + „Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce i Europie (do początków XXI wieku). Studia nad tradycją kazimierską w powiązaniu z polską, czeską oraz włoską” 1 81204
206. KM Dąbroszyn 2-3 1 81205
207. KM Kościelna Wieś Kuj. – różne księgi z lat: 1830, 1833-1834, 1836-1838 1 81206
208. AKGKal. Zak. V, 17 1 81207
209. A. par. św. Mikołaja Kalisz 39 1 81208
210. A. Kap. Kal. 14 1 81209
211. A. Kap. Kal. 33 1 81210
212. A. Kap. Kal. 48 1 81211
213. BpFK 14; A. pers. ks. H. Demrycha 1 81212
214. BpFK 17 1 81213
215. Kronika klasztoru Bernardynów w Kazimierzu Biskupim. Przewodnik milenijny. 1 81214
216. KM Kazimierz Biskupi U 1877-1887 1 81215/1
217. KM Kazimierz Biskupi U 1888-1893 1 81215/2
218. KM Kazimierz Biskupi U 1893-1901 1 81215/3
219. KM Kazimierz Biskupi U 1901-1908 1 81215/4
220. KM Kazimierz Biskupi U 1908-1913 1 81215/5
221. KM Kazimierz Biskupi Ś 1889-1904, 1905-1933 1 81215/6
222. KM Kazimierz Biskupi Z 1895-1912 1 81215/7
223. KM Kazimierz Biskupi U 1899-1932 1 81215/8
224. Atlas Polski 2 81216
225. Atlas okolic Krakowa i Tatr 1 81217
226. Pelowski Wojciech, Dzieje parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie, Toruń 2006, ss. 189 1 81218
227. Krystyna Grzesiak, Relacje państwo – Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989, Włocławek 2004, ss. 398 1 81219
228. ADPelplin. Wizytacje. G1-G26 1 81220
229. ADPelplin. Wizytacje. G28-G62 1 81221
230. ADPelplin. Wizytacje. G63-G70 1 81222
231. ADPelplin. Wizytacje. G71-G82. Inwentarz Gedanensia 1 81223
232. Parafia w Łowiczku. Skorowidze ksiąg metrykalnych 1882-1940 1 81224
233. Ks. dr S. Kęszka, Wierzę w Boga Wszechmogącego choć jestem poniżony i upokorzony. Spotkania z Bogiem w KL Dachau, Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu 2015 1 81225
234. Patrologia Latina Database, cz. 1, 1-47 1 81226
235. Patrologia Latina Database, cz. 2, 48-89 1 81227
236. Patrologia Latina Database, cz. 3, 90-137 1 81228
237. Patrologia Latina Database, cz. 4, 138-181 1 81229
238. Patrologia Latina Database, cz. 5, 182-221, Instal 1 81230
239. Acta Sanctorum, cz. I 1 81231/1
240. Acta Sanctorum, cz. II 1 81231/2
241. AAG. Wiz. 59: Archidiakonat wieluński 1 81232
242. Ks. Ksawery Wilczyński: Wniebowzięta Królowa Polski 1 81233
243. Kopie użytkowe: Dokumenty samoistne 60501- ; Metrykalia – parafie od Aleksandrowa Kuj. do Włocławka; Zakony; Konsystorz Kaliski 1 81234
244. Kopie użytkowe: Dokumenty samoistne 60501- ; Metrykalia – parafie od Aleksandrowa Kuj. do Włocławka; Zakony; Konsystorz Kaliski 1 81235
245. Średniowieczne dokumenty dot. Kruszwicy (wybrane z działu Dokumentów samoistnych) 1 81236
246. Historia Kowalskich, reż. A. Gołębiewski i M. Pawlicki 1 81237
247. Dyskietka: „Kapituła kaliska” 1 81238
248. Zdjęcia kościoła w Siniarzewie z 1913 r. 1 81239
249. S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich [całość] 1 30 81240
250. B. Andrzejewska: Bractwa i stowarzyszenia religijne w dekanacie włocławskim w okresie międzywojennym (1925-1939), Włocławek 2009 [praca magisterska] 1 81241
251. Pogrzeb Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogrzeb Prymasa Józefa Glempa 1 81242