„Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Archiwum Diecezjalne we Włocławku realizuje kolejny projekt konserwatorski pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Nasza diecezja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dalszą realizację programu konserwacji  najcenniejszych rękopisów ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Do tegorocznego zadania zostały wybrane dokumenty pergaminowe pochodzące z XIII wieku, z lat 1264-1274, dotyczące głównie zapisów i donacji majątkowych na rzecz diecezji, a także księga rękopiśmienna.

Wśród wytypowanych pergaminów jest bulla papieża Klemensa IV (1265) i 7 dokumentów książęcych. Rękopis papierowy to najstarsza z zachowanych w archiwum diecezji włocławskiej i jedna z najstarszych w Polsce, „Księga metrykalna parafii Ciążeń”, spisywana od 1562 do 1743 roku.

Po zakończeniu konserwacji, w grudniu 2021 r., wszystkie unikatowe obiekty będące przedmiotem zadania zostaną zaprezentowane w gotyckim kapitularzu katedry włocławskiej, odrestaurowanym i zaadaptowanym na ogólnodostępną czytelnię Archiwum Diecezjalnego.

Zadanie „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość zadania: 45 000,- zł, w tym dofinansowanie: 35 000,- zł

Najnowsze informacje

Go to Top