Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – cysterskie źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka

Archiwum Diecezjalne we Włocławku realizuje kolejny projekt konserwatorski pn. „Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – cysterskie źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Diecezja Włocławska otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.

Od początków naszej diecezji ogromny wpływ na jej rozwój cywilizacyjny miały zakony, już w średniowieczu licznie lokowane na Kujawach i Pomorzu. Do tegorocznego projektu wybrane zostały obiekty dokumentujące rolę, jaką w historii naszego regionu odegrali cystersi. W ramach realizacji zadania pełnej konserwacji poddanych zostanie osiem zabytków rękopiśmiennych: siedem dokumentów pergaminowych wystawionych między 1279 a 1362 rokiem oraz jedna księga rękopiśmienna, zawierająca cysterskie akta powstałe na przestrzeni sześciu wieków, od 1289 do 1721 roku.

Po zakończeniu konserwacji, w grudniu 2022 r., wszystkie unikatowe zabytki piśmiennictwa zostaną zaprezentowane w naszym Muzeum Diecezjalnym.

Zadanie „Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – cysterskie źródła kultury duchowej i materialnej Włocławka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania: 45 000,- zł, w tym dofinansowanie: 35 000,- zł

Najnowsze informacje

Go to Top