Galeria dokumentów po prezentacji [ZDJĘCIA]

Archiwum Diecezjalne we Włocławku zrealizowało projekt konserwatorski pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że zgodnie z planem ukończyliśmy kolejny projekt konserwatorski naszych najstarszych dokumentów, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, objęty programem „Wspieranie działań muzealnych 2021”. Z przyczyn od nas niezależnych (obostrzenia związane z pandemią) nie jesteśmy w stanie zaprezentować obiektów na wystawie w naszej nowej Czytelni, dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z owocami wykonanej pracy w fotogalerii.

W ramach zadania pełnej konserwacji poddanych zostało osiem XIII-wiecznych dokumentów pergaminowych z lat 1264-1274 oraz spisywana nieprzerwanie przez blisko 200 lat księga metrykalna (1562-1743). Wszystkie te rękopiśmienne zbytki piśmiennictwa są nieocenionym, niekiedy jedynym źródłem dla badaczy historii Włocławka, Kujaw i Pomorza.

Dokumenty pergaminowe dotyczą głównie zapisów i donacji majątkowych na rzecz diecezji włocławskiej. Wśród tych średniowiecznych obiektów pergaminowych jest bulla papieża Klemensa IV z 1265 roku oraz siedem dokumentów wystawionych przez trzech polskich książąt: Bolesława Wstydliwego z 1264 r., Kazimierza I Kujawskiego „Kondradowica” z 1266 r. i Leszka Czarnego – cztery dokumenty z 1264, dwa z 1273 i jeden z 1274 roku.
Rękopis papierowy to najstarsza z zachowanych w archiwum diecezji włocławskiej i jedna z najstarszych w Polsce, „Księga metrykalna parafii Ciążeń”, spisywana nieprzerwanie od 1562 do 1743 roku. Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych we wszystkich parafiach wprowadzono w Kościele po wejściu w życie postanowień soboru trydenckiego (regulował to dekret z 11.11.1563 r.). Tymczasem wyjątkowość przechowywanej w archiwum diecezjalnym księgi parafii w Ciążeniu polega na tym, że obejmuje ona okres o prawie dwa lata wcześniejszy – była prowadzona już od początku roku 1562.

Wszystkie obiekty, które były przedmiotem zadania konserwatorskiego, są dostępne dla archiwistów i badaczy w ogólnodostępnej czytelni naszego archiwum.

Dokument nr 44

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 45

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 46

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 48

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 49

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 55

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 57

Przed konserwacjąPo konserwacji

Dokument nr 58

Przed konserwacjąPo konserwacji

Księga metrykalna par. Ciążeń – sygn. 511480/1

Przed konserwacjąPo konserwacji
Przed konserwacjąPo konserwacji

Zadanie „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość zadania: 45 000,- zł, w tym dofinansowanie: 35 000,- zł

Najnowsze informacje

Go to Top