Prace dyplomowe: licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.

Lp. Autor Tytuł Miejsce Wydania Rok wydania Ilość stron Dawna sygnatura Obecna sygnatura
1. Aksamitowski Jerzy al. Drukarnia Diecezjalna i Księgarnia Powszechna we Włocławku. Zarys istnienia i działalności Włocławek 1953 31 1 921
2. Białkowski Marcin Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym Włocławek 1956 II + 15 2 922
3. Bocianowski Kazimierz Udział Polski w dziele misyjnym Kościoła Włocławek 1961 19 3 923
4. Cała Stanisław Początki parafii Grabowo Stare Włocławek 1955 IV + 10 4 924
5. Dudziński Józef Dzieje kultu błogosławionego Bogumiła arcybiskupa gnieźnieńskiego Włocławek 1959 19 5 925
6. Gaweł Andrzej Początki chrześcijaństwa w Polsce (966-1036) Włocławek 1961 III + 24 6 926
7. Grochowina Jan diakon Podział administracyjny diecezji kujawsko-kaliskiej w początkowej fazie jej istnienia (1818-1864) Włocławek 1958 20 7 927
8. ? Kapituła kolegiacka w Wolborzu – jej skład i przedstawiciele na przełomie XVIII i XIX w. [rkp, brudnopis] 31 8 928
9. Krzywański Wojciech Stosunek Stolicy Apostolskiej do państwa polskiego (okres walk narodowowyzwoleńczych) Włocławek 1961 30 9 929
10. Kujawski Witold Mapa diecezji kujawskiej i pomorskiej w XIV wieku. Część I: Kujawy Włocławek 1963 60 10 9210
11. Ławiński Kazimierz Sprawy kościelne Kalisza w wydawnictwie jubileuszowym „Osiemnaście Wieków Kalisza” Włocławek 1965 41 12 9212
12. Marciniak Eugeniusz Sprawy kościelne w „Księdze Tysiąclecia – Początki Państwa Polskiego” Włocławek 1966 27 13 9213
13. Marguż Marian Erekcja klarysek-bernardynek w Bydgoszczy Włocławek 1955 V + 18 14 9214
14. Matczak Stanisław Katalog prałatów i kanoników kapituł kolegiackich archidiecezji gnieźnieńskiej Włocławek 1964 61 15 9215
15. Ordan Jan Wpływ świętych polskich na dzieje narodu polskiego Włocławek 1960 20 16 9216
16. Owczarek Antoni Kapituła kruszwicka oraz jej skład i przedstawiciele na przełomie XVIII i XIX w. [rkp, brudnopis] Włocławek 1957 18 17 9217
17. Pawlak Stanisław O kościołach i kaplicach protestanckich, które zostały w 1945 roku zabrane lub wydzierżawione przez Kościół Rzymskokatolicki 38 19 9219
18. Piotrowski Leszek Szkolnictwo parafialne na Kujawach w wieku XVI Włocławek 1952 III + 24 20 9220
19. Podgórny Jan Erekcja kapituły kolegiackiej w Wolborzu Włocławek 1955 IV + 14 21 9221
20. Poświata Henryk Początki klasztoru karmelitów w Markowicach Włocławek 1955 II + 10 22 9222
21. Rydecki Mieczysław Historia kościoła parafialnego w Zagórowie Włocławek 1955 XII + 10 23 9223
22. Sierosławski Tadeusz Władze udzielane oficjałom w diecezji włocławskiej na początku XVII wieku Włocławek 1955 IV + 15 24 9224
23. Szachewicz Stefan Monografia parafii Chełmca Włocławek 1955 28 25 9225
24. Szewczyk Józef Powtórna erekcja parafii Łąkie Włocławek 1955 III + 10 26 9226
25. Szymański Bolesław Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku od 1900 do 1939 roku Włocławek 1952 26 27 9227
26. Trzaskowski Jan kl. Przymusowe przydzielenie kościoła św. Wojciecha we Włocławku ewangelikom i sprawa jego rewindykacji Włocławek 1952 37 28 9228
27. Waszczyński Stanisław Kult świętych w katedrze włocławskiej Włocławek 1959 III + 12 29 9229
28. Wolski Jan Kościół parafialny w Koninie (opis historyczny) Włocławek 1955 IX + 33 30 9230
29. Wojtowicz Jan al. Papiestwo a Polska 966-1772 [rkp] Włocławek 1961 28 31 9231
30. Wrzosek Józef Bogurodzica w duszpasterstwie diecezji kujawskiej i pomorskiej do końca XVI w. Włocławek 1965 35 + XVI 32 9232
31. Chodyński Stanisław ks. Historia kościoła i parafii Wieniec [rkp, bardzo bogaty aneks źródłowy] Włocławek 1918 211 33 9233
32. Górzyński Władysław ks. Raciążek. Zamek i jego władcy w świetle dziejów [rkp] Włocławek 143 34 9234
33. Antonia CL s. „Chwała Jezusowi – i Maryi na wieki”. Nasze pozdrowienie – cel Zgromadzenia Włocławek 1959 18 36; 37 9236
34. Halagiera Maria Antonia s. „Myśli wybrane” z notatek rekolekcyjnych ks. biskupa W. Owczarka Włocławek 1963 54 37 9237
35. Michalczuk Kamila s. Monografia architektoniczna kościoła i klasztoru podominikańskiego (obecnie SS. Urszulanek S.J.K.) w Sieradzu Lublin 1960 78 39 9239
36. Lewandowski Lucjan Jan ks. Kolegium mansjonarzy przy kolegiacie uniejowskiej dawnej diecezji gnieźnieńskiej (studium historyczno-kanonistyczne) Włocławek 47 40 9240
37. Martenowski Stanisław Dokumenty kujawsko-pomorskich biskupów w XIII wieku (przyczynek do dyplomatyki polskiej) Warszawa 1925 II + 70 41; 42 9241
38. Piotrowski Stanisław ks. Wandzia Brodzikowska. Dokumenty Włocławek 1952 106 42 9242
39. Starkiewicz Szczęsny ks. Monografia Lipna Lipno 1953 220 43 9243
40. Szatko Stanisław ks. Dobrzec w dziejach przeszłości Dobrzec 1964 131 44 9244
41. Szatko Stanisław ks. Męka. Przyczynki do monografii [dołączone oryginalne dokumenty] Męka 70 45 9245
42. Tomicka Wanda Studium historyczno-urbanistyczne miasta Wolbórz (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) Warszawa 1960 III + 53 46 9246
43. Żelazek Józef ks. Kult błogosławionego Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego, w Polsce Goszczanów-Lublin 1973 177 47; 48; 131 9247
44. Żelazek Józef ks. Dzieje kultu błogosławionego Bogumiła [fot.!] Grzegorzew 1960 144 47; 48; VII A1 9248
45. Sitek Wacław ks. Kapituła kolegiacka w Łasku. Krótki zarys dziejów i organizacji Łódź 1952 X + 44 50 9250
46. Kruszyński Józef ks. inf. Ks. biskup Wojciech Owczarek – założyciel Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanej M. Włocławek 1950 143 51 9251
47. Raczyński Marian Materiały do historii Ciechocinka Warszawa 1935 87 52 9252
48. Kossowski Zygmunt Ze wspomnień o prastarym Mąkolnie. Przyczynek monograficzny Włocławek 1951 37 53 9253
49. Szołdrski Władysław o. Martyrologium duchowieństwa polskiego [korekta szczotkowa] Wrocław 1950-1964 336 + 25 54 9254
50. Kujawski Witold ks. Ksiądz prałat Bolesław Kunka Włocławek 1993 66 55 9255
51. Kujawski Witold ks. Śpicimierz Smólnik 1992 17 56 9256
52. Kujawski Witold ks. Włocławskie dzieje Prymasa Tysiąclecia Włocławek 12 57 9257
53. Kujawski Witold ks. Zarys dziejów parafii Kazimierz Biskupi (do 1984 r.) Włocławek 1988 69 58 9258
54. Politowski Lesław ks. Życie liturgiczne w diecezji włocławskiej w latach 1925-1963. Studium historyczno-liturgiczne Warszawa 1996 421 59 9259
55. Graduszewski Piotr Archiwalia zakonów 1918-1939 w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku Toruń 1996 232 60 9260
56. Cerski Lucjan al. Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku (od założenia do r. 1939) Włocławek 1952 41 62 9262
57. Wojciechowski Aleksander Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego 1818-1887 Toruń 1996 105 63 9263
58. Musielski Lech ks. Dzieje parafii Świnice Włocławek 1986 54 64 9264
59. Kawczyński Bolesław ks. mgr Teoria i praktyka kaznodziejska ks. bp. Władysława Krynickiego. Studium homiletyczno-historyczne Warszawa 1980 324 65 9265
60. Chlewicki Mirosław Z dziejów parafii Zakrzewo Warszawa 1998 45 66 9266
61. Koronowski Mariusz diak. Ksiądz Antoni Bogdański jako duszpasterz i publicysta Włocławek-Lublin 1997 57 67 9267
62. Błachowicz Anna Historia parafii Krzywosądz Warszawa 1998 49 68 9268
63. Rzeszewski Marian ks. Rozważania pasyjne. Rozważania na Wielkanoc 64 + 16 69 9269
64. Borucki Janusz ks. Wkład synodów biskupa Hieronima Rozrażewskiego w dzieło recepcji Soboru Trydenckiego Warszawa 1998 235 70 9270
65. Adamczewska vel Adamczak Bożena Elżbieta Z dziejów parafii Lubanie Warszawa 1998 68 71 9271
66. Ciesielski Augustyn o. Dokumentacja kultu (świętej) Benigny Mogiła 1966 3 + 61 72 9272
67. Śmiałowicz Janina Urszula Służba Boża w diecezji włocławskiej na przełomie XIX i XX wieku w przekazie ks. Stanisława Chodyńskiego Lublin-Włocławek 1983 150 73 9273
68. Sekcja Powołań Konsulty Wyższych Przełożonych Z. Ż. Informator zakonów żeńskich Warszawa 1970 165 74 9274
69. Kubiak Ewa Zamek w Wolborzu od XVI do XVIII wieku – analiza funkcjonalna Łódź 1998 113 75 9275
70. Wit Zbigniew ks. Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku. Studium historyczno-liturgiczne Lublin 1974 XXXIV + 255 76 9276
71. Kujawski Witold ks. Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski Warszawa 1977 238 77 9277
72. Kazmier Henryk Genealogia rodziny Pradelskich, Kazmierowskich i Przybylskich USA 1997 28 + 28 + 34 78 9278
73. Walczewski Romuald Renesansowa płyta nagrobna biskupa Jana Karnkowskiego w katedrze we Włocławku Poznań 1974 67 79 9279
74. Święta Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, Święta Kongregacja dla Biskupów Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami Kraków 1978 48 80 9280
75. Muszyńska Jadwiga Maria Z dziejów parafii Łowiczek Warszawa 1998 82 81 9281
76. Bykowski Tadeusz Kościół i klasztor franciszkański w Radziejowie w latach 1864-1939 Warszawa 1998 54 82 9282
77. Witczak Lesław diak. Działalność duszpastersko-społeczna księdza Walerego Pogorzelskiego Włocławek-Lublin 1984 XI + 93 83 9283
78. Michalski Wojciech diak. Dzieje parafii Kawnice Włocławek 1987 VI + 83 84 9284
79. Kiermasz Stanisław ks. Dzieje relikwii i kultu błogosławionego Bogumiła w latach 1818-1925 Włocławek 1988 VIII + 36 85 9285
80. Pałubicki Jan diak. Dzieje parafii Lipusz Włocławek 1986 VIII + 36 86 9286
81. Gąsiorowska Marzena Z dziejów Dybowa-Podgórza Warszawa 1999 57 87 9287
82. Witczak Henryk Dzieje parafii Budzisław Kościelny Włocławek 1990 XII + 96 88 9288
83. Witczak Henryk ks. Dzieje parafii Budzisław Kościelny Warszawa 2000 87 89 9289
84. Kosińska Danuta Z dziejów parafii Białotarsk Warszawa 1998 55 90 9290
85. Kowalczyk Jacek Józef Z dziejów parafii i sanktuarium w Pieraniu Warszawa 1998 63 91; 92 9291
86. Chołys Andrzej diak. Duszpasterstwo parafialne diecezji kujawsko-pomorskiej w latach 1772-1795 Włocławek 1986 VI + 59 93 9293
87. Szymański Józef diak. Granice diecezji włocławskiej na przestrzeni wieków (1013-1925) Lublin 1988 XII + 77 94 9294
88. Kuciński Marek Z dziejów parafii Wola-Trutowo Warszawa 1998 91 95 9295
89. Błońska Beata Włocławski okres Stefana Wyszyńskiego (1901-1946) Warszawa 1999 61 96 9296
90. Wiszowaty Bogusław ks. Z dziejów parafii Licheń Warszawa 2000 60 97 9297
91. Wiszowaty Bogusław diak. Z dziejów parafii Licheń Włocławek 1989 VIII + 71 98 9298
92. Czarnecki Andrzej Z dziejów parafii Działyń Warszawa 1998 153 99 9299
93. Jener Tomasz ks. Stanowisko organisty w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) Włocławek-Lublin 1986 XIII + 117 100 92100
94. Siołkowski Piotr diak. Tytuły nieważności małżeństwa według wyroków Biskupiego Sądu Kościelnego we Włocławku w latach 1945-1951 Lublin- Włocławek 1992 X + 110 101 92101
95. Zaborski Zygmunt ks. Parafia Wiewiec od najdawniejszych czasów do 1967 roku Częstochowa 1982-1983 276 102 92102
96. Associazione Combattenti Polacchi in Italia Wykaz poległych żołnierzy II Korpusu pochowanych na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino Roma 1970-1973 97 + 2 103 92103
97. Kotula Krystyna Architektura kościoła pobernardyńskiego w Złoczewie [zdjęcia luzem] Toruń 1982 117 + 37 104 92104
98. Brochowicz Zbigniew, Domasłowski Wiesław, Roznerska Maria Dokumentacja konserwatorska Krzyża Tumskiego z katedry we Włocławku Toruń 1963 24 105 92105
99. Augustyniak Andrzej Zasady tworzenia parafii w diecezji kujawsko-kaliskiej po 1918 r. Poznań 1982 37 106 92106
100. Kamińska Agnieszka Z dziejów parafii Siniarzewo Warszawa 1999 43 107 92107
101. Ciapciński Andrzej diak. Dzieje diecezji kujawsko-pomorskiej w latach 1772-1795 Włocławek 1986 XIII + 150 108 92108
102. Korytowska-Wajer Małgorzata Reakcje świata pogańskiego wobec chrześcijaństwa według świadectw apologetów Warszawa 1999 VI + 56 109 92109
103. Kaźmierczak Wojciech diak. Budownictwo kościelne w diecezji włocławskiej za czasów biskupa Stanisława Zdzitowieckiego (1902-1927) Włocławek 1991 104 110 92110
104. Pikuła Joanna Podział administracyjny diecezji włocławskiej w latach 1925-1992 Warszawa 1999 84 111 92111
105. Cerski Lucjan ks. Propozycja suplementu do monografii pt. „Uniejów – dzieje miasta” Włocławek 2000 34 112 92112
106. Koszytkowski Janusz Dzieje parafii Wielgie w XX wieku Warszawa 2000 61 113 92113
107. Pikuła Sławomir Powłocławski okres Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2000 73 114 92114
108. Wojciechowski Arkadiusz Kanonicy regularni w Lubrańcu Warszawa 2000 69 115 92115
109. Degórska Barbara Z dziejów parafii Izbica Kujawska Warszawa 2000 84 116 92116
110. Kaźmierczak Krzysztof ks. Polemika świata helleńsko-rzymskiego z chrześcijaństwem w II wieku na podstawie wybranych przedstawicieli świata pogańskiego i chrześcijańskiego Warszawa 2000 76 117 92117
111. Przysiecka Wanda Z dziejów parafii Dąbie Kujawskie Warszawa 2000 39 119 92119
112. Domańska Aneta Parafia Witowo a Seminarium Włocławskie Warszawa 2000 54 120 92120
113. Nowacki Radosław diak. Rola biskupa Jana Zaręby w rozwoju sieci parafialnej i budownictwa sakralnego w diecezji włocławskiej Lublin 2001 128 121 92121
114. Kujawa Beata Kaplica św. Hieronima w Czamaninie na tle dziejów parafii Chalno, Świerczyn i Topólka Warszawa 2001 59 122 92122
115. Tworek Andrzej Z dziejów parafii Bytoń na Kujawach w wieku XX Warszawa 2001 81 123 92123
116. Becińska Marta Dekanat radziejowski w XVII i XVIII wieku Warszawa 2000 82 124 92124
117. Jędrzejczak Izabela Przymus i bojaźń w wyrokach Sądu Biskupiego we Włocławku w sprawach o nieważności małżeństwa w latach 1948-1955 Warszawa 2000 146 125 92125
118. Nawrocka Roma Parafia wszystkich Świętych we Włocławku w latach 1969-2000 Włocławek 2001 120 126 92126
119. Retecka Agnieszka Kościelna przynależność administracyjna obszaru miasta Włocławka w latach 1918-2000 Włocławek 2001 81 127 92127
120. Grajnert Jan Paweł Ks. Władysław Górzyński (1856-1920). Przyczynek do historii konserwatorstwa w Polsce Toruń 1960 74 128 92128
121. Wolska Zofia mgr Lubotyń – z dziejów miejscowości i parafii Bydgoszcz 2002 43 129 92129
122. Waszak Andrzej diak. Parafia Radziejów pod zarządem xx. pijarów 1727-1819; 1846-1864 Lublin 1994 XIX + 100 130 92130
123. Grzegorowski Paweł Dzieje parafii Wieniec w latach 1818-1925 Warszawa 2002 111 131 92131
124. Kossowski Zygmunt Ze wspomnień o prastarym Mąkolnie. Przyczynek monograficzny Włocławek 1952 37 132 92132
125. Siniarski Stefan dr Kalendarz dziejów miasta Wolborza Wolbórz 1971 71 133 92133
126. Kolas Ireneusz Początkowe dzieje klasztoru w Trzemesznie (do połowy XII w.) Gniezno 1970 72 134 92134
127. Krajewska Magdalena Z dziejów parafii Rózinowo Warszawa 2003 140 135 92135
128. Rogowska Katarzyna Dzieje parafii Ochle Warszawa 2003 82 136 92136
129. Migdalski Wojciech Z dziejów parafii Sadlno Warszawa 2003 111 137 92137
130. Łozicki Andrzej Raciążek ośrodkiem dóbr biskupów włocławskich Warszawa 2003 93 138 92138
131. Bółkowski Krystian Jakub Zadzik – biskup chełmiński i administrator diecezji pomezańskiej (1624-1635) Toruń 2002 125 139 92139
132. Miłek Mirosław ks. Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy świętej w świetle wypowiedzi maturzystów Konina Lublin 2001 XL + 462 140 92140
133. Stachura Eugeniusz ks. mgr Konkordaty posoborowe jako wyraz soborowej doktryny Kościoła w porównaniu z konkordatami pokodeksowymi Warszawa 1984 276 141 92141
134. Gręźlikowski Janusz ks. Komunia święta wiernych obrządku łacińskiego w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej Lublin 1984 XXV + 343 142 92142
135. Michalak Zbigniew diak. Monastyczna droga do doskonałości chrześcijańskiej w świetle „Dwudziestu czterech rozmów” Jana Kasjana Włocławek 1994 X + 72 143 92143
136. Żuchowski Wojciech ks. Idea Ruchu Maksymiliańskiego i innych bractw trzeźwościowych Toruń 2003 35 145 92145
137. Grajkowski Czesław Parafia p. w. św. Mikołaja w Chełmży w latach 1945-1993 Toruń 2003 199 146 92146
138. Miloch Grzegorz Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w diecezji chełmińskiej Toruń 2003 46 147 92147
139. Miloch Grzegorz Dzieje parafii św. Jakuba Ap. w Człuchowie Lublin 1986 XII + 137 148 92148
140. Kordowski Zbigniew Kościół katolicki w powiecie tczewskim w okresie II wojny światowej (dekanat gniewski) Lublin 1986 130 149 92149
141. Decowski Sławomir ks. Założenia hitlerowskiej polityki eksterminacji inteligencji polskiej jako podstawa wyniszczenia duchowieństwa diecezji chełmińskiej (jesień 1939 roku) Toruń 2003 26 150 92150
142. Kordowski Zbigniew Kościół Ziemi Gniewskiej Toruń 2003 35 151 92151
143. Żuchowski Wojciech Działalność trzeźwościowa biskupów chełmińskich oraz ruchy trzeźwościowe w diecezji chełmińskiej w latach 1968-1992 Warszawa 1998 83 152 92152
144. Morawiec Maria Z dziejów parafii św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie Toruń 2004 114 153 92153
145. Długosz Aleksandra Zarys dziejów parafii w Dowierzchnie Toruń 2004 70 154 92154
146. Biegalska Joanna Ewa Bractwa religijne w diecezji włocławskiej w latach 1929-1935 Warszawa 2004 92 155 92155
147. Czepiel Danuta Zarys dziejów parafii Kłotno Warszawa 2004 60 156 92156
148. Czachor Paweł Z dziejów parafii Parchanie Warszawa 2002 85 157 92157
149. Górski Kazimierz ks. Twórczość dogmatyczna księdza Ludwika Wasilkowskiego (1890-1942) Toruń 2004 XI + 75 158 92158
150. Górski Kazimierz ks. mgr Granice pomiędzy diecezjami płocką a włocławską w rejonie Ciechocina nad Drwęcą Toruń 2005 54 159 92159
151. Ślusarz Adam Zarys dziejów parafii Błędowo Toruń 2004 107 160 92160
152. Wójcik Leszek Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski jako patron Związku Harcerstwa Polskiego Toruń 2004 88 161 92161
153. Wieczorek Władysław ks. Apostolstwo świeckich w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce w latach 1979-2002 Warszawa 2003 X + 95 162 92162
154. Wiliński Roman Pięćdziesiąt lat parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu Warszawa 2004 203 163 92163
155. Michalak Zbigniew ks. Kościół w przestrzeni społecznej miasta średniowiecznego XIV-XVIII stulecia. Podstawa źródłowa do badań w oparciu o kościelne dzieje Turku Toruń 2003 30 164 92164
156. Nowacki Radosław ks. Tradycje wydawnicze w diecezji włocławskiej Toruń 2005 35 165 92165
157. Chodowska-Zacharek Dagmara Magdalena Mortęska reformatorka klasztoru benedyktynek w Chełmnie Toruń 2004 74 166 92166
158. Graczykowska Renata Katarzyna Chrystianizowanie środowiska życia i pracy w Kościele starożytnym Warszawa 2005 XI + 110 167 92167
159. Ściślewski Tomasz Dzieje dekanatu nieszawskiego od początku do 1818 roku Warszawa 2004 81 170 92170
160. Macieja Bożena Życie i działalność ks. Tadeusza Farulewskiego proboszcza w Pieraniu (1885-1940) Warszawa 2004 101 171 92171
161. Kociuba Barbara Artykuły historyczne w „Kronice Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” w latach 1907-1914 Warszawa 2005 106 172 92172
162. Gajda Marek Historia zamku w Wolborzu w dobie Odrodzenia i Baroku Piotrków Trybunalski 2005 138 173 92173
163. Wieczorek Władysław ks. mgr Zadania Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce w latach 1979-2002 Toruń 2005 VI + 33 174 92174
164. Zaparucha Renata Dzieje parafii Byczyna od 1925 roku Warszawa 2000 73 175 92175
165. Hojak Piotr ks. Drukarnia Księży Misjonarzy w Chełmnie w latach 1762-1772 i jej wkład w rozwój myśli teologicznej i szkolnictwa kościelnego w Polsce Toruń 2006 51 178 92178
166. Wróblewski Jacek Dzieje parafii p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku Toruń 2006 138 179 92179
167. Lis Adam Dzieje Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie od osiedlenia do wybuchu II wojny światowej 1694-1939 Toruń 2006 112 180 92180
168. Małecki Piotr ks. Obraz biskupa według świadectw Ojców Apostolskich Toruń 2004 XI + 117 182 92182
169. Czyżniak Sebastian Epitafia katedry włocławskiej Warszawa 2006 231 183 92183
170. Janczak Karolina Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej ojców paulinów w Toruniu w latach 1996-2005 Toruń 2006 167 184 92184
171. Żebrowska Małgorzata Dzieje parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wielkiem Czystem Toruń 2004 229 185 92185
172. Zawadka Michał Kanclerz Jan Zamoyski a innowiercy w Rzeczypospolitej Obojga Marodów Warszawa 2004 220 186 92186
173. Wałdowski Marcin Zabór i rewindykacja kościoła świętego Jakuba Apostoła w Toruniu Toruń 2005 127 187 92187
174. Dąbrowski Paweł Parafia p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie Toruń 2006 172 188 92188
175. Pelowski Wojciech Dzieje parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie Toruń 2006 189 189 92189
176. Benkowska Dorota Miłość oblubieńcza w Pieśni nad Pieśniami jako metafora mistycznego zjednoczenia z Bogiem Gdynia 1992 72 190 92190
177. Pomin Jan Dzieje parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Toruniu-Podgórzu w latach 1918-1939 Gniezno 1984 VII + 68 192 92192
178. Starobrat Adriana Dzieje parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czarżu Toruń 2007 117 193 92193
179. Nawrocka Wioleta Ustrój i organizacja diecezji toruńskiej w latach 1992-2006. Studium historyczne Toruń 2007 169 194 92194
180. Warachewicz Artur Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe [w Toruniu] w latach 1980-2005 Toruń 2006 87 195 92195
181. Hojak Piotr ks. Kościół katolicki w powiecie chełmińskim w czasie II wojny światowej Gwiździny 2004 162 196 92196
182. Wiśniewski Marek Udział Polaków w XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu w 1912 roku Toruń 2006 138 197 92197
183. Grulkowski Bronisław Idea komunii w filozofii Gabriela Marcela Gdańsk-Oliwa 1985 129 198 92198
184. Kowalski Janusz Robert Misja pruska biskupa Chrystiana Warszawa 2007 86 199 92199
185. Bółkowski Krystian ks. mgr Funkcja duszpasterza a władza polityczna na przykładzie biskupa Jakuba Zadzika – biskupa chełmińskiego a późniejszego krakowskiego Toruń 2007 29 200 92200
186. Czarnecki Andrzej Z dziejów parafii św. Gotarda w „Szpitalu” pod Włocławkiem Toruń 2007 38 201 92201
187. Zarząd Okręgowy we Włocławku Polskiego Związku Łowieckiego Kaplica św. Huberta w kościele parafialnym w Brzeźnie koło Lipna Włocławek-Lipno-Brzeźno 2003 15 202 92202
188. Grajkowski Czesław ks. mgr Ks. Tadeusz Glemma – historyk diecezji chełmińskiej Toruń 2006 27 203 92203
189. Wójcik Leszek Działalność duchowieństwa katolickiego w ruchu harcerskim w latach 1911-1939 Toruń 2006 35 204 92204
190. Kowalewski Jacek „Chwała” i „cześć” jako znamiona godności człowieka w świetle Ps 8,6 Warszawa 2003 95 205 92205
191. Macieja Bożena mgr Archidiakonaty i oficjałaty w diecezji kujawskiej Toruń 2007 38 206 92206
192. Łukasik Barbara Ideał rycerza chrześcijańskiego w świetle wypraw krzyżowych i reguł zakonów rycerskich Toruń 2007 132 207 92207
193. Wawrowska Dorota Koncepcja mądrości w dziele św. Augustyna „O Trójcy Świętej” Tczew 2000 IV + 49 208 92208
194. Retman Wojciech Chrystologiczna myśl ks. Aleksandra Żychlińskiego na podstawie pracy „Tajemnica Słowa Wcielonego” Poznań 2001 94 209 92209
195. Skupień Tomasz ks. Początki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w odzwierciedleniu życia założycielki bł. Marii Angeli Truszkowskiej Warszawa-Rzeszów 2007 226 210 92210
196. Frątczak Wojciech ks. Biskup Michał Kozal. Życie – męczeństwo – kult Warszawa 1981 178 211 92211
197. Obolewski Piotr ks. Konferencje dekanalne i powiatowe w diecezji włocławskiej w latach 1900-1939 Włocławek 1986 III + 45 212 92212
198. Pyster Andrzej Monografia kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Mąkolnie Włocławek 1985 27 213 92213
199. Piotrowicz Jan ks. Ojciec Augustyn Kordecki Włocławek 1988 46 214 92214
200. Włoczewski Henryk ks. Życie religijne dekanatu włocławskiego w latach 1939-1945 Włocławek 58 216 92216
201. Grajnert J. P. ks. mgr praw. Wizytacje biskupie w świetle prawa kościelnego diecezji włocławskiej Włocławek 1948 II + 33 217 92217
202. Grajnert J. P. ks. Zagadnienie przebudowy katedry włocławskiej w końcu XIX w. Toruń 1957 II + 13 218 92218
203. Rulka Kazimierz ks. Kapłani diecezji włocławskiej 1945-. Spis haseł do słownika biograficznego Włocławek 1999 67 219 92219
204. Zaleska Justyna Witraże Józefa Mehoffera w katedrze we Włocławku Warszawa 2001 63 + XVII 220 92220
205. Bruździński Andrzej ks. Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji kujawsko-pomorskiej Kraków 1989 180 222 92222
206. Orzażewski Janusz Krzysztof Zapiski genealogiczne: Rozdrażewscy – Orzażewscy Poznań 2007 103 223 92223
207. Rolirad Krzysztof Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie w latach 1969-2006 Toruń 2007 98 225 92225
208. Moskal Krzysztof Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku w latach 1945-2006 Toruń 2008 128 226 92226
209. Michalak Anna Zofia Monografia parafii p. w. Św. Anny w Kościuszkach Warszawa 2010 109 227 92227
210. Budkiewicz Mariusz ks. Brzeźno k. Konina. Zarys dziejów miejscowości i parafii Toruń 2008 82 228 92228
211. Maciejko Paweł Parafia p.w. świętych Piotra i Pawła w Lembargu Toruń 2008 173 229 92229
212. Domańska Katarzyna Dzieje Parafii Katedralnej we Włocławku w latach 1947-1990 Warszawa 2010 107 230 92230
213. Szczepanik Marek Kapituła Kolegiacka Kamieńska od jej powstania do pokoju oliwskiego (1649-1660) Lublin 1997 93 231 92231
214. Kowalik Grzegorz Parafia p.w. św. Mikołaja biskupa w Kruszynach Toruń 2008 173 232 92232
215. Zakrzewski Andrzej ks. Patriotyczne i religijne postawy członków straży ogniowych na terenie diecezji płockiej w latach 1875-1939 Warszawa 2009 252 233 92233
216. Różańska-Rosołowska Marlena Dzieje parafii Brześć Kujawski w latach 1945-1999 Warszawa 2009 106 234 92234
217. Podkamienny Jacek mgr Amerykańscy trapiści w świetle pism Tomasza Merona Warszawa-Rzeszów 2009 230 235 92235
218. Grzelakowska Justyna Z dziejów parafii Kruszyn Warszawa 2008 129 236 92236
219. Waszak Przemysław Poglądy i działalność wychowawcza ks. Antoniego Bogdańskiego (1891-1938) Warszawa 2003 XI + 106 237 92237
220. Chamier-Ciemiński Tadeusz Dzieje parafii św. Marcina w Barłożnie Lublin 1986 XII + 108 238 92238
221. Jeska Joanna Parafia św. Stanisława BM we Włocławku w latach 1922-1939 Toruń 2009 199 240 92240
222. Troka Anna Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach 1975-2004 Toruń 2009 115 241 92241
223. Pietrzak Anna Krystyna Podtoruńska Barbarka jako miejsce kultu i martyrologii Warszawa 2009 103 242 92242
224. Michalski Marek ks. mgr Duchowość Nazaretu na przykładzie życia i pism błogosławionej Franciszki Siedliskiej Toruń 2007 35 243 92243
225. Czyżniak Sebastian mgr Najstarsze kościoły Włocławka Toruń 2009 60 244 92244
226. Matuszkiewicz Gabriela Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej do 1939 roku Warszawa 2007 210 245 92245
227. Bugdalski Dawid Marek Katecheza szkolna w parafii Czernikowo od 1925 roku do 2000 roku Warszawa 2006 92 246 92246
228. Stelmasiak Anna Historia Kościoła w Polsce 58 247 92247
229. Sztylc Żaneta s. S. Ludwika Małkiewicz i jej działalność w Domu Dziecka w Otwocku w czasie II wojny światowej Toruń 2009 43 248 92248
230. Włodarz Jarosław ks. Bitwa pod Szczytnem 11-12 września 1939 r. jako fragment bitwy nad Bzurą oraz historia regionu i represje okresu okupacji 1939-1945 r. Boniewo 2004 407 249 92249
231. Urbaniak Stanisław OFM Organizacja diecezji kijowskiej obrządku łacińskiego od XV do XVIII wieku Toruń 2005 237 250 92250
232. Michalak Zbigniew ks. Kościelne dzieje Turku Toruń 2006 293 251 92251
233. Lewandowski Piotr Henryk Piotr Dołęga Kossowski – biskup pomocniczy i administrator diecezji płockiej (1884-1890) Bydgoszcz 2005 505 + VI 252 92252
234. Kołodziej Stanisław ks. Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec ruchu ludowego Toruń 2005 216 253 92253
235. Pomin Jan Wojciech ks. Millenium Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej Toruń 2010 297 254 92254
236. Zwoliński Piotr ks. Społeczno-dobroczynna działalność Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym Łódź 2006 285 256 92256
237. Witczak Henryk ks. Dzieje parafii św. Bartłomieja w Koninie do roku 1818 Toruń 2006 284 257 92257
238. Grzesiak Krystyna Relacje państwo – Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989 Włocławek 2004 398 258 92258
239. Różański Marcin A. ks. CSMA Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Polsce w latach 1945-2004 Warszawa 2006 383 259 92259
240. Szypulski Marek Samuel Tyszkiewicz (1889-1954) typograf emigracyjny Warszawa 2001 233 260 92260
241. Jesiołowska Aleksandra Parafia Świętego Ducha na Michelinie Warszawa 2010 157 261 92261
242. Lewandowska Monika Dzieje parafii Lubraniec po drugiej wojnie światowej Warszawa 2010 102 262 92262
243. Andrzejewska Barbara Bractwa i stowarzyszenia religijne na terenie dekanatu włocławskiego w okresie międzywojennym (1925-1939) Warszawa 2010 95 263 92263
244. Starczewski Łukasz Działalność ks. Stanisława Chodyńskiego (1836-1919) w dziedzinie liturgii Toruń 2010 66 264 92264
245. Klepczarek Anna Dekanat kłodawski na tle dziejów Warszawa 2009 106 265 92265
246. Warmiński Przemysław Paweł Dzieje dekanatu włocławskiego w latach 1917-1925 Toruń 2009 132 267 92267
247. Górecki Dariusz Piotr Dzieje parafii Pożdżenice Toruń 2012 98 268 92268
248. Grzywiński Szymon ks. Zarys dziejów parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie Toruń 2012 164 269 92269
249. Nowakowski Tomasz Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej do końca XX wieku Warszawa 2012 94 270 92270
250. Starczewski Łukasz Biskup Czesław Lewandowski (1922-2009) Toruń 2012 89 92271/1
251. Starczewski Łukasz Biskup Czesław Lewandowski (1922-2009) – Aneks II Toruń 2012 89-223 92271/2
252. Grzanka Bartłomiej Katalog archiwaliów parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Borysławicach Kościelnych Toruń 2011 56 92272
253. Balkiewicz Rafał Kapituła kolegiacka w Kruszwicy w XIV wieku Toruń 2003 129 92273
254. Kwiatkowski E. mgr Restauracja witraży dawniej i dziś [rozdział IV większej pracy] 60-75 + 19 1 92274
255. Zawalisz Dawid Dostęp do zasobów archiwów diecezjalnych w Toruniu i Włocławku. Podobieństwa i różnice Toruń 2014 42 92275
256. Gmurczyk Zbigniew ks. Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968) Lublin 2012 410 92276
257. Zielińska Monika kl. II F1 Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski 20 92277
258. Rozanow Zofia Dokumenty pergaminowe z pieczęciami o charakterze artystycznym 8 17 92278
259. ? [Kujawski W. ks.?] Śp. biskup Aleksander Kazimierz Bereśniewicz pasterz diecezji kujawsko-kaliskiej 92279
260. Kujawski Witold ks. Zarys dziejów parafii Kazimierz Biskupi (do 1984 r.) Włocławek 1988 69 92280
261. Kujawski Witold ks. Włocławek stolica biskupstwa 51 92281
262. Kujawski Witold ks. Śpicimierz 17 92282
263. Kujawski Witold ks. Dzieje parafii Wistka-Smólnik Włocławek 1981 32 92283
264. Włoczewski Henryk Kaplica św. Ignacego Loyoli w Młyńcu na terenie parafii Ciechocin Włocławek 1969 8 92284
265. Kujawski Witold ks. Z kościelnych dziejów Raciążka 52 92285
266. Michalski Tomasz Monografia kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Sieradzu Włocławek 1985 10 92286
267. Czuma Hubert ks. TJ Inspiracje do pracy w duszpasterstwie młodzieżowym (akademickim) – płynące z dokumentów Jana Pawła II – „Orędzia do młodych” z 01.01.1985 i „Listu do młodych całego świata” 5 92287
268. Jabłoński Wojciech Sanktuarium Matki Bożej Błeńskiej po drugiej wojnie światowej Warszawa 1999 108 92288
269. Kujawski Witold ks. dr Diecezja włocławska 31 81 92289
270. Szafrański Władysław ks. Sąd Biskupi Diecezji Włocławskiej w latach 1948-1988 Włocławek 1988 46 92290
271. Chlebek Józef ks. OMI Dobrodziej Krostkowa. Opowieść o Ks. Michale Kozalu… 1920-1923 Krostkowo 1987 43+4 92291
272. Wąsiewski Grzegorz Wpływ towarzystw naukowych na budowanie kapitału intelektualnego środowiska lokalnego na przykładzie Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Sierpcu Warszawa 2011 384 [z księgozbioru ks. W. Kujawskiego] 92292
273. Wiśniewski Jarosław Stanisław Księża diecezji łuckiej, którzy po II wojnie światowej pracowali w diecezji włocławskiej Warszawa 2016 205 [z księgozbioru ks. W. Kujawskiego] 92293
274. Gruse Feliks ks. mgr Krótki zarys historii diecezji włocławskiej [Włocławek] 37 [od ks. W. Frątczaka] 92294
275. Kosiński Stanisław ks. SDB Marian Paweł Skórzewski „Drogosław” (1911-1944). Zarys biograficzny Ląd n. Wartą 1979-1982 103 [od ks. W. Frątczaka] 92295
276. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 Warszawa 1967 43 [od ks. W. Frątczaka] 92296
277. Rozynkowski Waldemar, Sowa Wojciech ks. Parafia św. Jadwigi w Nieszawie. Z dziejów kultu św. królowej Jadwigi Toruń 1998 88 [od ks. W. Frątczaka] 92297
278. Duszczak Sylwia Z dziejów parafii Zbrachlin Warszawa 2013 96 [od ks. W. Frątczaka] 92298
279. Bykowski Cezary Jacek Monografia parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła we Włocławku Warszawa 2007 90 [od ks. W. Frątczaka] 92299
280. Witczak Ewelina Dzieje parafii Kłóbka w latach 1162-1996 Warszawa 2010 98 [od ks. W. Frątczaka] 92300
281. Konieczny Stanisław diakon Ks. Karol Cieśliński profesor Pisma Św. we włocławskim seminarium duchownym (1927-1935) Włocławek 1975 43 [od ks. W. Frątczaka] 92301
282. Wróbel Feliks ks. [Piotrowski Stanisław inf.] Zerwane okowy. [Pamiętnik] Włocławek 1954 141 [od ks. W. Frątczaka] 92302
283. Mętlewicz Iwona Urszula Dzieje parafii Dąbie Kujawskie. Od początków do 2009 roku Warszawa 2014 98 [od ks. W. Frątczaka] 92303
284. Siwek Andrzej FDP Kult Matki Bożej w Charłupi Małej. Studium z teologii duchowości Warszawa 1987 104 [od ks. W. Frątczaka] 92304
285. Ruzik Stanisław Materiały monograficzne parafii i kościoła św. Anny w Bobrownikach Bobrowniki 1988 30 [od ks. C. Ruzika SDB] 92305
286. Obolewski Piotr Paweł ks. Pastoralny wymiar działalności bp. Jana Zaręby (1910-1986) Toruń 2022 332 92306
287. Frontczak Mateusz Historia parafii św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na Kujawach do 1925 r. oraz źródła do jej dziejów w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku Toruń 2022 93 92307
288. Witaszek Teresa Z dziejów parafii św. Mikołaja Biskupa w Brudzewie do roku 2010 Warszawa 2015 95 [dublet z Bibl. WSD] 92308
289. Glegoła Lena Z dziejów parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Kramsku Warszawa 2015 89 [dublet z Bibl. WSD] 92309
290. Włoczewski Henryk ks. Eklezjalny wymiar świadectwa wiary w przejawach życia religijnego dekanatu włocławskiego w latach 1939-1945 w świetle dokumentów diecezji włocławskiej Warszawa 2006 49 [dublet z Bibl. WSD] 92310
291. Raźniewska Urszula Daniela Dzieje parafii Goszczanów od 1866 do 2005 Warszawa 2006 90 [dublet z Bibl. WSD] 92311
292. Ponikierski Mariusz Powstanie styczniowe w świetle Pamiętnika Księdza Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Warszawa 2001 101 [dublet z Bibl. WSD] 92312
293. Trocha Ilona Historia parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie w latach 1982-2005 Warszawa 2007 81 [dublet z Bibl. WSD] 92313
294. Kuszczyńska Krystyna Barbara Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej w latach 1818-2000 Warszawa 2006 66 [dublet z Bibl. WSD] 92314
295. Halagiera Maria Antonia s. Jubileusz 25. Rocznicy śmierci Księdza Biskupa Wojciecha Owczarka Włocławek 1963 80 [od ks. W. Frątczaka, 38(?)] 92315
296. Halagiera Maria Antonia s. W pięćdziesięcioletnią rocznicę śmierci Ojca Ksawerego Sforskiego OFM (+ 1911 r.). „Miłość mnie budzi i miłość usypia” (Wiersze) Włocławek 1961 8+2 [od ks. W. Frątczaka, 35(?)] 92316