Księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Żychlinie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes, I Komunia, konwersje i communicantes) 1630 – 1795; 1815; 1850 1 5113290…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes, I Ko-munia, kon-wersje i com-municantes [+inwentarze]

* 1630-1795;   I Kom. i konw.: 1630-1792;

∞ 1639-1793; commu-nicantes: 1630-1790

† 1630-1794

łaciński

polski

nie 1 5113290/1 81234n
2. * i †

* † 1815;

† 1850 /akta znania

polski nie 2 5113290/2 81234n