Księgi metrykalne parafii Narodzenia N.M.P. w Zgłowiączce

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1808 – 1825 6 5113240…
Ochrzczonych 1826 – 1867 3 5113241…
Zaślubionych 1826 – 1867 2 5113242…
Zmarłych 1826 – 1867 3 5113243…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1808 – 1819 polski tak 9 5113240/1 801118n
2. Omnes 1820 – 1821 polski tak 10 5113240/2 801119
3. Omnes 1822 polski tak 11 5113240/3 801119
4. Omnes 1823 polski tak 12 5113240/4 801119
5. Omnes 1824 polski tak 13 5113240/5 801119
6. Omnes 1825 polski tak 14 5113240/6 801119

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski tak 1 5113241/1 801115n
2. 1844 – 1861 polski tak 2 5113241/2 801116n
3. 1862 – 1867 polski tak 3 5113241/3 801117

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1858 polski tak 4 5113242/1 801117
2. 1859 – 1867 polski tak 5 5113242/2 801117

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1846 polski tak 6 5113243/1 801117n
2. 1846 – 1857 polski tak 7 5113243/2 801118
3. 1858 – 1867 polski tak 8 5113243/3 801118