Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Zduńskiej Woli

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1809 – 1848 4 5113230…
Ochrzczonych 1808-1830; 1840-1841; 1849; <1909-1939; 1946-1953 44 5113231…
Zaślubionych 1809 – 1830; 1946 – 1953 6 5113232…
Zmarłych 1827-1830; 1841-1848; 1854-1865; 1946-1953 8 5113233…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i † * 1825; † 1809 – 1825 polski tak 20 5113230/1 801114
2. Omnes /raptularz

* 1829 (+ martwo ur. i Żydzi: 1827-1829);

1824 – 1829

łaciński

tylko *: 1824-1829;

brak ∞†

31 5113230/2 801115
3. Omnes 1830 -1840 łaciński

tylko ∞;

częściowo *;

brak †

32 5113230/3 801115
4. ∞ i † /raptularz

∞ 1841 – 1848;

† 1845 – 1847

łaciński

nie, ale →

5113233/3

33 5113230/4 801115

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1825 polski, łaciński tak 1 5113231/1 801112n
2. 1826 – 1830 polski nie 3 5113231/2 801113
3. 1824 – 1828 łaciński nie 2 5113231/3 801113
4. 1840 – 1841 łaciński nie 4 5113231/4 801113
5. 1849 łaciński nie 5 5113231/5 801113
6. <1909 polski tak 34 5113231/6
7. 1910 polski tak 35 5113231/7
8. 1911 polski tak 36 5113231/8
9. 1912 polski tak 37 5113231/9
10. 1913 polski tak 38 5113231/10
11. 1914 polski tak 39 5113231/11
12. 1915 polski tak 40 5113231/12
13. 1916 polski tak 41 5113231/13
14. 1917 polski tak 42 5113231/14
15. 1918 polski tak 43 5113231/15
16. 1919 polski tak 44 5113231/16
17. 1920 polski tak 45 5113231/17
18. 1921 polski tak 46 5113231/18
19. 1922 polski tak 47 5113231/19
20. 1923 polski tak 48 5113231/20
21. 1924 polski tak 49 5113231/21
22. 1925 polski tak 50 5113231/22
23. 1926 polski tak 51 5113231/23
24. 1927 polski tak 52 5113231/24
25. 1928 polski tak 53 5113231/25
26. 1929 polski tak 54 5113231/26
27. 1930 polski tak 55 5113231/27
28. 1931 polski tak 56 5113231/28
29. 1932 polski tak 57 5113231/29
30. 1933 polski tak 58 5113231/30
31. 1934 polski tak 59 5113231/31
32. 1935 polski tak 60 5113231/32
33. 1936 polski tak 61 5113231/33
34. 1937 polski tak 62 5113231/34
35. 1938 polski tak 63 5113231/35
36. 1939 polski tak 64 5113231/36
37. 1946 polski tak 6 5113231/37 81234n
38. 1946 – 1947 polski nie 7 5113231/38 81234n
39. 1947 – 1948 polski tylko 1947 8 5113231/39 81234n
40. 1948 polski nie 9 5113231/40 81234n
41. 1949 polski tak 10 5113231/41 81234n
42. 1950 – 1951 polski tak 11 5113231/42 81234n
43. 1951 – 1953 polski tak (bez 1953) 12 5113231/43 81234n
44. 1953 polski tak 13 5113231/44 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1825 polski tak 14 5113232/1 801113
2. 1826 – 1830 polski tak 15 5113232/2 801114
3. 1946 polski tak 16 5113232/3 81234n
4. 1947 – 1948 polski tylko 1947 17 5113232/4 81234n
5. 1948 – 1951 polski tak 18 5113232/5 81234n
6. 1952 – 1953 polski tak 19 5113232/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1827 – 1830 polski nie 21 5113233/1 801114
2. 1841 – 1848 (1846 tylko martwo ur. dzieci) łaciński

tylko 1841-1843;

!: ∞ 1841-1843

22, 23 5113233/2 801114
3. 1854 – 1865 (wyzn. mojżeszowe) polski tak 24 5113233/3 801114
4. 1864 – 1865 łaciński nie 25 5113233/4 801114
5. 1946 polski nie 26 5113233/5 81234n
6. 1947 – 1948 polski tylko 1947 27 5113233/6 81234n
7. 1948 – 1951 polski tak 28 5113233/7 81234n
8. 1952 – 1953 polski tylko 1952 29 5113233/8 81234n