Księgi metrykalne parafii św. Małgorzaty w Zadzimiu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1577-1608, 1611-1683, 1712-1828 13 5113140…
Ochrzczonych 1750-1771; 1808-1809; 1826-1839; 1844-1854 5 5113141…
Zaślubionych 1826 – 1844 2 5113142…
Zmarłych 1826-1844; 1938-1941, 1946, 1949 3 5113143…
I Komunii Św. 1949 – 1967 1 5113144

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1577-1608, 1611-1648;

∞ 1596-1606, 1649-1683

łaciński nie 10 5113140/1 80110…
2. Omnes * 1712 – 1750;

∞ 1714 – 1755;

† 1728 – 1755!

łaciński nie 11 5113140/2 80110…
3. ∞ i † ∞ 1755 – 1774;

† 1754 – 1774

łaciński nie 12 5113140/3 80110…
4. ∞ i † ∞ 1776-1812, 1814-1828;

† 1775 – 1828

łaciński nie 12a 5113140/4 81234; 81235
5. ∞ i † 1808 – 1809 polski nie 13 5113140/5 80110…
6. Omnes 1818 polski tylko ∞ 14 5113140/6 80110…
7. Omnes 1819 polski tak 15 5113140/7 80110…
8. Omnes 1820 polski tak 16 5113140/8 80110…
9. Omnes 1821 polski tak 17 5113140/9 80110…
10. Omnes 1822 polski tak 18 5113140/10 80110…
11. Omnes 1823 polski tak 19 5113140/11 80110…
12. Omnes 1824 polski tak 20 5113140/12 80110…
13. Omnes 1825 polski tak 21 5113140/13 80110…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1750 – 1771 łaciński nie 1 5113141/1 80110…
2. 1808 – 1809 polski nie 2 5113141/2 80110…
3. 1826 – 1836 polski tak 3 5113141/3 80110…
4. 1829 – 1839 łaciński nie 4 5113141/4 80110…
5. 1844 – 1854 łaciński nie 5 5113141/5 80110…

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 6 5113142/1 80110…
2. 1829 – 1841 łaciński nie 7 5113142/2 80110…

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 8 5113143/1 80110…
2. 1829 – 1842 łaciński nie 9 5113143/2 80110…
3. 1938-1941, 1946, 1949 /raptularz polski nie 22 5113143/3

Księgi I Komunii Św.

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1949 – 1967 polski 23 5113144 81234; 81235