Księgi metrykalne parafii Nawiedzenia N.M.P. w Zadusznikach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) XVIII w.; 1818; 1910 – 1942 4 5113130…
Ochrzczonych 1847 – 1863; 1868 – 1879 3 5113131…
Zaślubionych 1851 – 1873 2 5113132…
Zmarłych 1840 – 1853 1 5113133

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * ∞ † 1818;

* † z XVIII w.

polski, łaciński tak 5(436) 5113130/1 81234; 81235
2. Omnes 1910 – 1924 /raptularz polski częściowo 8 5113130/2 81234; 81235
3. Omnes 1925 – 1928 /j.w. polski tak 9 5113130/3 81234; 81235
4. Omnes *1928 – 1941 /j.w.

∞† 1928 – 1942

polski tak 10 5113130/4 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1847 – 1857 polski tak 1(437) 5113131/1 81234; 81235
2. 1857 – 1863 polski tak 2(438) 5113131/2 81234; 81235
3. 1868 – 1879 rosyjski tak 7 5113131/3 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1851 – 1862 polski tak 3(439) 5113132/1 81234; 81235
2. 1862 – 1873 polski tak 6(440) 5113132/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1840 – 1853 polski tak 4(441) 5113133 81234; 81235