Księgi metrykalne parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Wojkowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1652 – 1822 2 5113080…
Ochrzczonych 1755 – 1815; 1826 – 1912 9 5113081…
Zaślubionych 1622 – 1734; 1826 – 1878 4 5113082…
Zmarłych 1826 – 1875 4 5113083…
Nawróconych 1887 – 1946 1 5113084

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1652 – 1720, 1748 – 1754;

∞ 1753 – 1755

łaciński nie 1; Witowo 26 5113080/1 801057; 81234; 81235
2. ∞ i † * 1755 – 1822;

† 1778 – 1816

łaciński nie 18 5113080/2 801097

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1755 – 1815 łaciński nie 1a 5113081/1 801090
2. 1827 – 1833; 1840 – 1852 łaciński nie 3 5113081/2 801091
3. 1852 – 1912 łaciński nie 8 5113081/3 801093
4. 1826 – 1833 polski tak 2 5113081/4 801091
5. 1833 – 1838 polski tak 4 5113081/5 801091-801092
6. 1838 – 1842 polski tak 5 5113081/6 801092
7. 1842 – 1852 polski tak 6 5113081/7 801092-801093
8. 1852 – 1861 polski tak 7 5113081/8 801093
9. 1861 – 1867 polski tak 8 5113081/9 801093

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1622 – 1734 łaciński nie 10 5113082/1 801094
2. 1826 – 1844 polski tak 11 5113082/2 801094-801095
3. 1844 – 1864 polski tak 12 5113082/3 801095
4. 1864 – 1878 polski, rosyjski tak 13 5113082/4 801095

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski tak 14 5113083/1 801095-801096
2. 1844 – 1853 polski tak 15 5113083/2 801096
3. 1853 – 1864 polski tak 16 5113083/3 801096-801097
4. 1864 – 1875 polski, rosyjski tak 17 5113083/4 801097

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1887 – 1946 łaciński nie 20 5113084 801098