Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych we Włocławku [klasztor]

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty 1693 – 1816 1 5113070

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes, nawróceni, tercjarze * 1782; ∞ 1816;

† 1693 – 1807;

nawr.: 1786, 1797

tercjarze: 1730-1816

łaciński nie 1 5113070 801090