Księgi metrykalne parafii św. Stanisława we Włocławku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1922 – 1941 4 5113050…
Ochrzczonych 1922 – 1967 28 5113051…
Zaślubionych 1922 – 1940; 1945 – 1968 12 5113052…
Zmarłych 1922 – 1940; 1945; 1948 – 1968 15 5113053…
Nawróconych 1922 – 1939 1 5113054
Bierzmowanych 1928-1938, 1964[?] 2 5113055…
Zapowiedzi 1977 – 1987 3 5113056…
I Komunii Św. 1971, 1973-1976 1 5113057

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

* ∞ 1922 – 1925;

† 1922 – 1923

polski nie 40 5113050/1  
2. ∞ i † /raptularz

∞ 1926 – 1929;

† 1924 – 1926

polski nie 41 5113050/2  
3. * i †

* 1926 – 1931;

† 1926 – 1929

polski nie 42 5113050/3  
4. * i ∞ /raptularz

* 1930 – 1935;

∞ 1931 – 1941

polski nie 43 5113050/4  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1922 – 1926 polski tak 11 5113051/1 81234; 81235
2. 1926 – 1929 polski tak 12 5113051/2 81234; 81235
3. 1929 – 1933 polski tak 13 5113051/3 81234; 81235
4. 1933 – 1938 polski tak 14 5113051/4 81234; 81235
5. 1938 polski tak 15 5113051/5 81234; 81235
6. 1939 – 1940 polski tak 16 5113051/6 81234; 81235
7. 1935 – 1941 / raptularz polski nie 44 5113051/7  
8. 1942-1943 [zawiera a/a par. Lubień, Kowal, Grabkowo, Kłóbka, Białotarsk, Kłotno, Wistka, Pierowa Wola, Duninów, Gostynin, Solec, Sokołów, Dąbrowice, Krośniewice i in. położon. na E od szosy Kowal-Włocławek] polski nie → poz. 11 17 5113051/8 81234; 81235
9. 1943 – 1944 [j.w.] polski nie → poz. 11 18 5113051/9 81234; 81235
10. 1945 polski tak 20 5113051/10 81234; 81235
11. 1942 – 1944, 1946 /index [j.w.] polski 19 5113051/11 81234; 81235
12. 1944 – 1947 [j.w.] polski nie → poz. 11 21 5113051/12 81234; 81235
13. 1947 polski tak 22 5113051/13 81234; 81235
14. 1947 – 1948 polski tak 23 5113051/14 81234; 81235
15. 1948 polski tak 24 5113051/15 81234; 81235
16. 1948 polski tak 1 5113051/16 81234; 81235
17. 1948 – 1950 polski tak 25 5113051/17 81234; 81235
18. 1948 – 1950 polski tylko 1949 2 5113051/18 81234; 81235
19. 1950 polski tak 3 5113051/19 81234; 81235
20. 1951 – 1952 polski tylko 1951 4 5113051/20 81234; 81235
21. 1952 – 1953 polski tylko 1952 5 5113051/21 81234; 81235
22. 1953 – 1955 polski nie 45 5113051/22  
23. 1955 – 1956 polski tak 46 5113051/23  
24. 1956 – 1958 polski tak 47 5113051/24  
25. 1958 – 1961 polski tak 48 5113051/25  
26. 1961 – 1962 polski tak 49 5113051/26  
27. 1962 – 1964 polski tak 50 5113051/27  
28. 1964 – 1967 polski tak 51 5113051/28  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1922 – 1926 polski tak 26 5113052/1 81234; 81235
2. 1926 – 1930 polski tak 27 5113052/2 81234; 81235
3. 1931 – 1936 polski tak 28 5113052/3 81234; 81235
4. 1936 – 1938 polski tak 29 5113052/4 81234; 81235
5. 1939 – 1940 polski tak 30 5113052/5 81234; 81235
6. 1945 – 1947 polski tak 31 5113052/6 81234; 81235
7. 1948 – 1950 polski tak 32 5113052/7 81234; 81235
8. 1948 – 1950 polski tylko 1950 6 5113052/8 81234; 81235
9. 1950 – 1954 polski tylko 1951-1953 7 5113052/9 81234; 81235
10. 1954 – 1959 polski tak 52 5113052/10
11. 1959 – 1965 polski tak 53 5113052/11
12. 1965 – 1968 polski nie 54 5113052/12

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1922 – 1927 polski tak 33 5113053/1 81234; 81235
2. 1927 – 1932 polski tak 34 5113053/2 81234; 81235
3. 1932 – 1937 polski tak 35 5113053/3 81234; 81235
4. 1937 – 1938 polski tak 36 5113053/4 81234; 81235
5. 1939 – 1940 polski tak 37 5113053/5 81234; 81235
6. 1929 – 1934 / raptularz? polski nie 55 5113053/6
7. 1934 – 1940 / raptularz polski tylko 1940 56 5113053/7
8. 1945 polski nie 38 5113053/8 81234; 81235
9. 1948 – 1950 polski tak 39 5113053/9 81234; 81235
10. 1948 – 1950 polski brak 1950 8 5113053/10 81234; 81235
11. 1950 – 1952 polski brak 1952 9 5113053/11 81234; 81235
12. 1952 – 1954 polski brak 1954 10 5113053/12 81234; 81235
13. 1954 – 1959 polski tak 57 5113053/13
14. 1959 – 1965 polski tak 58 5113053/14
15. 1965 – 1968 polski tak 59 5113053/15

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1922 – 1939 polski nie 61 5113054

Księgi bierzmowanych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1928 – 1938 polski nie 60 5113055/1
2. 1964[?] polski nie 5113055/2

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1977 – 1981 polski nie 62 5113056/1  
2. 1981 – 1983 polski nie 63 5113056/2  
3. 1983 – 1987 polski nie 64 5113056/3  

Akta I Komunii Św.

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1971, 1973-1976 polski nie 5113057