Księgi metrykalne parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1625-1626, 1628-1657, 1666, 1676, 1808-1825 18 5113020…
Ochrzczonych 1745 – 1910; 1939 – 1962 79 5113021…
Zaślubionych 1768 – 1867; 1875 – 1937; 1939 – 1961 36 5113022…
Zmarłych 1777 – 1789?, 1792 – 1877; 1885 – 1888; 1892 – 1920; 1939 – 1943; 1945 – 1962 36 5113023…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞

* 1625 – 1626,

1628 – 1656;

∞ 1635 – 1655, 1657, 1666, 1676

łaciński nie 120 5113020/1 801085-801086
2. * i † 1808 – 1809 polski, łaciński nie 1 5113020/2 801061
3. Omnes 1809 – 1810 polski tak 122 5113020/3 801086
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 123 5113020/4 801086
5. Omnes + do-wody do ∞ 1811 – 1812 polski tak 124 5113020/5 801086
6. Omnes 1812 – 1813 polski tak 125 5113020/6 801086-801087
7. Omnes 1813 – 1814 polski tak 126 5113020/7 801087
8. Omnes 1814 – 1816 polski tak 127 5113020/8 801087
9. Omnes 1817 – 1818 polski tak 128 5113020/9 801087-801088
10. * i † 1818 – 1819 polski tak 91 5113020/10 801077
11. Omnes 1819 polski tak 129 5113020/11 801088
12. * i † 1819 polski tak 130 5113020/12 801088
13. Omnes 1820 polski tak 131 5113020/13 801088
14. Omnes 1821 polski tak 132 5113020/14 801088
15. Omnes 1822 polski tak 133 5113020/15 801088-801089
16. Omnes 1823 polski tak 134 5113020/16 801089
17. Omnes 1824 polski tak 135 5113020/17 801089
18. Omnes 1825 polski tak 136 5113020/18 801089-801090

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1745 – 1757 łaciński nie 56 5113021/1 801060
2. 1758 – 1787; Nawróconych: 1761 – 1790 łaciński tak (do 1777) 57 5113021/2 801060
3. 1784 – 1813 łaciński tak 121 5113021/3 801060-801061
4. 1813 – 1821 łaciński tak 60 5113021/4 801061
5. 1821 – 1828 łaciński nie 61 5113021/5 801061
6. 1828 – 1837 łaciński nie 65 5113021/6 801062
7. 1831, 1834 – 1844 łaciński nie 68 5113021/7 801063-801064
8. 1844 – 1855 łaciński nie 70 5113021/8 801065
9. 1855 – 1863 łaciński nie 73 5113021/9 801067
10. Indeks: 1826-1873, 1906 – 1908 polski 151 5113021/10 81234, 81235
11. 1826 – 1829 polski tak 2 5113021/11 801062
12. 1829 – 1833 polski nie 3 5113021/12 801063
13. 1833 – 1837 polski nie 4 5113021/13 801063
14. 1837 – 1840 polski nie 5 5113021/14 801064
15. 1841 – 1844 polski tak 6 5113021/15 801064-801065
16. 1844 – 1847 polski nie 7 5113021/16 801065
17. 1847 – 1852 polski nie 8 5113021/17 801065-801066
18. 1853 – 1858 polski nie 9 5113021/18 801066
19. 1858 – 1862 polski nie 10 5113021/19 801067
20. 1862 – 1865 polski nie 11 5113021/20 801067-801068
21. 1865 – 1868 polski, rosyjski nie 12 5113021/21 801068-801069
22. 1868 – 1874 rosyjski nie 13 5113021/22 801069
23. 1874 – 1876 rosyjski tak 14 5113021/23 801069-801070
24. 1876 – 1879 rosyjski tak 15 5113021/24 801070-801071
25. 1879 – 1882 rosyjski tak 137 5113021/25 81234, 81235
26. 1882 – 1886 rosyjski tak 138 5113021/26 81234, 81235
27. 1886 – 1888 rosyjski tak 139 5113021/27 81234, 81235
28. 1888 – 1890 rosyjski tak 140 5113021/28 81234, 81235
29. 1890 – 1891 rosyjski tak 141 5113021/29 81234, 81235
30. 1892 – 1894 rosyjski tak 142 5113021/30 81234, 81235
31. 1894 – 1897 rosyjski tak 143 5113021/31 81234, 81235
32. 1897 – 1899 rosyjski tak 144 5113021/32 81234, 81235
33. 1899 – 1900 rosyjski tak 145 5113021/33 81234, 81235
34. 1900 – 1902 rosyjski tak 146 5113021/34 81234, 81235
35. 1902 – 1904 rosyjski tak 147 5113021/35 81234, 81235
36. 1904 – 1906 rosyjski tak 148 5113021/36 81234, 81235
37. 1906 – 1908 rosyjski nie (poz. 38) 149 5113021/37 81234, 81235
38. 1906 – 1908 /index polski 152 5113021/38 81234, 81235
39. 1908 – 1910 rosyjski tak 150 5113021/39 81234, 81235
40. 1939 polski nie 16 5113021/40  
41. 1939 polski nie 17 5113021/41  
42. 1939 polski nie 18 5113021/42  
43. 1940 polski nie 19 5113021/43  
44. 1940 polski nie 20 5113021/44  
45. 1940 – 1941 polski nie 21 5113021/45  
46. 1941 – 1942 polski nie 22 5113021/46  
47. 1942 polski nie 23 5113021/47  
48. 1942 polski nie 24 5113021/48  
49. 1942 polski nie 25 5113021/49  
50. 1942 – 1943 polski nie 26 5113021/50  
51. 1943 polski nie 27 5113021/51  
52. 1943 polski nie 28 5113021/52  
53. 1943 polski nie 29 5113021/53  
54. 1943 – 1944 polski nie 30 5113021/54  
55. 1944 polski nie 32 5113021/55  
56. 1944 polski nie 33 5113021/56  
57. 1944 polski nie 34 5113021/57  
58. 1944 polski nie 35 5113021/58  
59. 1944 – 1945 polski nie 31 5113021/59  
60. 1945 polski nie 36 5113021/60  
61. 1945 polski nie 37 5113021/61  
62. 1945 polski nie 38 5113021/62  
63. 1945 polski nie 39 5113021/63  
64. 1945 polski nie 40 5113021/64  
65. 1945 – 1946 polski nie 41 5113021/65  
66. 1946 polski nie 42 5113021/66  
67. 1946 polski nie 43 5113021/67  
68. 1946 polski nie 44 5113021/68  
69. 1946 – 1947 polski nie 45 5113021/69  
70. 1947 – 1948 polski tak 46 5113021/70  
71. <1948 – 1949 polski tak 47 5113021/71  
72. 1949 – 1950 polski tak 48 5113021/72  
73. 1950 – 1951 polski tak 49 5113021/73  
74. 1951 – 1952 polski tak /tylko 1951 50 5113021/74  
75. 1953 – 1954 polski nie 51 5113021/75  
76. 1954 – 1955 polski nie 52 5113021/76  
77. 1956 – 1957 polski tak 53 5113021/77  
78. 1957 – 1959 polski tak (brak 1958) 54 5113021/78  
79. 1960 – 1962 polski tak /tylko 1960 55 5113021/79  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1768 – 1822 łaciński nie 58 5113022/1 801071
2. 1823 – 1838 łaciński nie 62 5113022/2 801071
3. 1826 – 1867 /index polski 64 5113022/3 801071
4. 1826 – 1830 polski nie (→ poz. 3) 63 5113022/4 801072
5. 1831 – 1836 polski nie (j.w.) 66 5113022/5 801072
6. 1836 – 1841 polski tak 67 5113022/6 801072
7. 1842 – 1847 polski nie (→ poz. 3) 69 5113022/7 801072-801073
8. 1847 – 1855 polski nie (j.w.) 71 5113022/8 801073
9. 1855 – 1866 polski nie (j.w.) 72 5113022/9 801073-801074
10. 1857 – 1863 łaciński nie (j.w.) 74 5113022/10 801074
11. 1875 – 1881 rosyjski tak 75 5113022/11 801074-801075
12. 1881 – 1887 rosyjski tak 76 5113022/12 801075
13. 1887 – 1892 rosyjski tak 77 5113022/13 801075-801076
14. 1892 – 1897 rosyjski tak 78 5113022/14 801076-801077
15. 1897 – 1901 rosyjski tak 153 5113022/15 81234, 81235
16. 1901 – 1906 rosyjski tak 154 5113022/16 81234, 81235
17. 1906 – 1910 rosyjski tak 155 5113022/17 81234, 81235
18. 1910 – 1914 rosyjski tak 156 5113022/18 81234, 81235
19. 1914 – 1919 rosyjski, polski tak 157 5113022/19 81234, 81235
20. 1919 – 1922 polski tak 158 5113022/20 81234, 81235
21. 1922 – 1926 polski tak 159 5113022/21 81234, 81235
22. 1926 – 1930 polski tak 160 5113022/22 81234, 81235
23. 1930 – 1934 polski tak 161 5113022/23 81234, 81235
24. 1934 – 1937 polski tak 162 5113022/24 81234, 81235
25. 1939 polski nie 79 5113022/25  
26. 1939 – 1940 polski nie 80 5113022/26  
27. 1940 – 1941 polski nie 81 5113022/27  
28. 1942 – 1944 polski nie 82 5113022/28  
29. 1945 polski nie 83 5113022/29  
30. 1945 polski nie 84 5113022/30  
31. 1945 polski nie 85 5113022/31  
32. 1946 polski nie 86 5113022/32  
33. 1946 – 1947 polski nie 87 5113022/33  
34. 1947 – 1950 polski nie 88 5113022/34  
35. 1950 – 1953 polski nie 89 5113022/35  
36. 1953 – 1961 polski tak (1956-1960) 90 5113022/36  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1784, 1788 – 1789?, 1792 – 1818 łaciński tak (1777-1787) 59 5113023/1 801077
2. 1818 – 1837 łaciński nie (→ poz. 5) 93 5113023/2 801077-801078
3. 1837 – 1855 łaciński nie (j.w.) 96 5113023/3 801079
4. 1855 – 1863 łaciński nie (j.w.) 100 5113023/4 801081
5. 1826 – 1873 /index polski 172 5113023/5 81234, 81235
6. 1826 – 1829 polski nie (→ poz. 5) 92 5113023/6 801078
7. 1830 – 1834 polski nie (j.w.) 94 5113023/7 801078
8. 1834 – 1841 polski tak 95 5113023/8 801078-801079
9. 1842 – 1848 polski tak 97 5113023/9 801079
10. 1848 – 1854 polski nie (→ poz. 5) 98 5113023/10 801080
11. 1854 – 1861 polski nie (j.w.) 99 5113023/11 801080
12. 1861 – 1867 polski nie (j.w.) 101 5113023/12 801081
13. 1867 – 1874 polski, rosyjski nie (j.w.) 102 5113023/13 801081-801082
14. 1874 – 1877 rosyjski tak 103 5113023/14 801082-801083
15. 1885 – 1888 rosyjski tak 104 5113023/15 801083-801084
16. 1892 – 1896 rosyjski tak 105 5113023/16 801084
17. 1896 – 1900 rosyjski tak 106 5113023/17 801084-801085
18. 1900 – 1904 rosyjski tak 166 5113023/18 81234, 81235
19. 1904 – 1907 rosyjski tak 167 5113023/19 81234, 81235
20. 1907 – 1911 rosyjski tak 168 5113023/20 81234, 81235
21. 1911 – 1914 rosyjski tak 169 5113023/21 81234, 81235
22. 1914 – 1917 rosyjski, polski tak 170 5113023/22 81234, 81235
23. 1917 – 1920 polski tak 171 5113023/23 81234, 81235
24. 1939 polski nie 107 5113023/24
25. 1940 polski nie 108 5113023/25
26. 1940 – 1941 polski nie 109 5113023/26
27. 1941 polski nie 110 5113023/27
28. 1942 – 1943 polski nie 111 5113023/28
29. 1945 polski nie 112 5113023/29
30. 1945 polski nie 113 5113023/30
31. 1945 polski nie 114 5113023/31
32. 1946 – 1947 polski nie 115 5113023/32
33. 1947 – 1950 polski tylko 1949 116 5113023/33
34. 1950 – 1953 polski tak (bez 1953) 117 5113023/34
35. 1953 – 1955 polski tak (bez 1955) 118 5113023/35
36. 1956 – 1962 polski tak (1956-1957, 1959-1960) 119 5113023/36