Księgi metrykalne parafii Chrystusa Króla we Włocławku [dawniej: Rózinowo]

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1947 – 1968 3 5112951…
Zaślubionych 1947 – 1968 1 5112952
Zmarłych 1947 – 1968 1 5112953

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1956 polski nie KM par. Rózinowo 1 5112951/1
2. 1956 – 1963 polski tak KM par. Rózinowo 2 5112951/2
3. 1963 – 1968 polski nie KM par. Rózinowo 3 5112951/3

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1968 polski nie KM par. Rózinowo 4 5112952

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1968 polski nie KM par. Rózinowo 5 5112953