Księgi metrykalne parafii św. Andrzeja Ap. w Witowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1724 – 1825 16 5112930…
Ochrzczonych 1751 – 1886; 1947 – 1962 14 5112931…
Zaślubionych 1759 – 1810; 1826 – 1908
1947 – 1957
6 5112932…
Zmarłych 1729 – 1900; 1947 – 1954 7 5112933…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1724 – 1747

∞ 1728 – 1759

łaciński nie 27 5112930/1 801057
2. Indeks: Omnes * 1751 – 1808

∞ 1759 – 1808

† 1729 – 1808

polski 1 5112930/2 801052
3. Omnes 1808 – 1811 polski tak 28 5112930/3 801057
4. Omnes 1811 – 1816 polski tak 30 5112930/4 801058
5. Omnes 1817 – 1819 polski tak 31 5112930/5 801058
6. Omnes 1820 – 1821 polski tak 35 5112930/6 801058
7. Omnes 1822 – 1823 polski tak 37 5112930/7 801059
8. Omnes 1824 – 1825 polski tak 40 5112930/8 801059
9. Omnes 1808 – 1817 polski tak 29 5112930/9 801057
10. Omnes 1818 polski tak 32 5112930/10 801058
11. Omnes 1819 polski tak 33 5112930/11 801058
12. Omnes 1820 polski tak 34 5112930/12 801058
13. Omnes 1822 polski tak 36 5112930/13 801059
14. Omnes 1823 polski tak 38 5112930/14 801059
15. Omnes 1824 polski tak 39 5112930/15 801059
16. Omnes 1825 polski tak 41 5112930/16 801059

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1751 – 1772 łaciński nie 2 5112931/1 801052
2. 1773 – 1801 łaciński nie 3 5112931/2 801052
3. 1801 – 1822 łaciński nie 4 5112931/3 801053
4. 1822 – 1830 łaciński nie 5 5112931/4 801053
5. 1826 – 1831 polski tak 6 5112931/5 801053
6. 1832 – 1841 polski tak 7 5112931/6 801053
7. 1841 – 1851 polski tak 8 5112931/7 801054
8. 1852 – 1867 polski tak 9 5112931/8 801054
9. 1867 – 1874 polski, rosyjski tak 10 5112931/9 801054
10. 1947 – 1950 polski tak 11 5112931/10
11. 1951 – 1957 polski tak 12 5112931/11
12. 1957 – 1962 polski tak 13 5112931/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1759 – 1810 łaciński nie 15 5112932/1 801055
2. 1826 – 1841 polski tak 16 5112932/2 801055
3. 1841 – 1859 polski tak 17 5112932/3 801055
4. 1860 – 1886 polski, rosyjski tak 18 5112932/4 801055
5. 1947 – 1957 polski tak 19 5112932/5

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1729 – 1788 łaciński nie 20 5112933/1 801056
2. 1788 – 1844 łaciński nie 22 5112933/2 801056
3. 1826 – 1832 polski nie 23 5112933/3 801056
4. 1833 – 1872 polski, rosyjski tak 24 5112933/4 801056
5. 1947 – 1954 polski tak (bez 1949-1950) 25 5112933/5