Księgi metrykalne parafii św. Urszuli w Wilczynie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1750 – 1811 2 5112920…
Ochrzczonych 1807 – 1880; 1889 – 1897 14 5112921…
Zaślubionych 1822; 1824 – 1881 5 5112922…
Zmarłych 1819 – 1820; 1822 – 1823

1825 – 1877

9 5112923…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1750 – 1785 łaciński tak 27 5112920/1 801051
2. Omnes 1785 – 1811 łaciński tak 28 5112920/2 801052

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1807 – 1836 łaciński tak 1 5112921/0 801046
2. 1808 – 1810 polski nie KM Zadzim 2a 5112921/1 81234; 81235
3. 1818 polski tak 2 5112921/2 801046
4. 1819 polski tak 3 5112921/3 801046
5. 1820 polski tak 4 5112921/4 801046
6. 1821 polski tak 5 5112921/5 801047
7. 1822 polski tak 6 5112921/6 801047
8. 1823 polski tak 7 5112921/7 801047
9. 1824 – 1825 polski tak 8 5112921/8 801047
10. 1826 – 1836 polski tak 9 5112921/9 801047
11. 1837 – 1844 polski tak 10 5112921/10 801047
12. 1845 – 1861 polski tak 11 5112921/11 801048
13. 1862 – 1880 polski, rosyjski tak 12 5112921/12 801048
14. 1889 – 1897 rosyjski tak 29 5112921/13

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1822 polski tak 13 5112922/1 801049
2. 1824 polski tak 14 5112922/2 801049
3. 1825 polski tak 15 5112922/3 801049
4. 1826 – 1855 polski tak 16 5112922/4 801049
5. 1856 – 1881 polski tak 17 5112922/5 801049

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1819 polski tak 18 5112923/1 801049
2. 1820 polski tak 19 5112923/2 801050
3. 1822 polski tak 20 5112923/3 801050
4. 1823 polski tak 21 5112923/4 801050
5. 1825 – 1845 łaciński nie 22 5112923/5 801050
6. 1846 – 1874 łaciński nie 25 5112923/6 801051
7. 1826 – 1839 polski tak 23 5112923/7 801050
8. 1840 – 1857 polski tak 24 5112923/8 801050
9. 1858 – 1877 polski, rosyjski tak 26 5112923/9 801051