Księgi metrykalne parafii św. Wojciecha i Stanisława w Wilamowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1809 – 1849; 1885 – 1895 19 5112910…
Ochrzczonych

1761 – 1762; 1771 – 1812

1825 – 1928

11 5112911…
Zaślubionych 1770 – 1927 8 5112912…
Zmarłych 1771 – 1822; 1826 – 1946 8 5112913…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1809 polski tak 16 5112910/1 801044
2. Omnes 1810 polski tak 17 5112910/2 801044
3. Omnes 1811 polski tak 18 5112910/3 801044
4. Omnes 1812 polski tak 19 5112910/4 801044
5. Omnes 1813 polski tak 20 5112910/5 801044
6. Omnes 1814 polski tak 22 5112910/6 801045
7. Omnes 1815 polski tak 23 5112910/7 801045
8. Omnes 1816 polski tak 24 5112910/8 801045
9. Omnes 1817 polski tak 25 5112910/9 801045
10. Omnes 1818 polski tak 26 5112910/10 801045
11. Omnes 1819 polski tak 27 5112910/11 801045
12. Omnes 1820 polski tak 28 5112910/12 801045
13. Omnes 1821 polski tak 29 5112910/13 801045
14. Omnes 1822 polski tak 30 5112910/14 801046
15. Omnes 1823 polski tak 31 5112910/15 801046
16. Omnes 1824 polski tak 32 5112910/16 801046
17. Omnes

*1813 – 1830;

∞1826 – 1831;

†1822 – 1831

łaciński nie 21 5112910/17 801045
18. * i ∞ 1831 – 1849 łaciński nie 33 5112910/18 801046
19. Omnes 1885 – 1895 polski nie 34 5112910/19  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1761 – 1762 (po 1 akcie);

1771 – 1812;

Pojedyncze akty: 1825, 1828 – 1829, 1831,

1835 – 1837, 1839,

1844 – 1845;

[+ 1 akt ślubu z 1837]

polski

łaciński

nie 1 5112911/1 801039
2. 1849 – 1858,

1863 – 1877

łaciński nie 4 5112911/2 801041
3. 1826 – 1839 polski tak 2 5112911/3 801040
4. 1840 – 1851 polski tak 3 5112911/4 801040
5. 1852 – 1861 polski tak 5 5112911/5 801041
6. 1861 – 1872 polski, rosyjski tak 6 5112911/6 801041
7. 1872 – 1882 rosyjski tak 35 5112911/7
8. 1882 – 1894 rosyjski tak 36 5112911/8
9. 1894 – 1907 rosyjski tak 37 5112911/9
10. 1907 – 1917 rosyjski, polski tak 38 5112911/10
11. 1917 – 1928 polski tak 39 5112911/11

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1770 – 1825 łaciński nie 7 5112912/1 801042
2. 1850 – 1897 łaciński nie 40 5112912/2
3. 1826 – 1841 polski nie [+ 5112911/1] 8 5112912/3 801042
4. 1842 – 1859 polski tak 9 5112912/4 801042
5. 1859 – 1873 polski, rosyjski tak 10 5112912/5 801043
6. 1874 – 1886 rosyjski tak 41 5112912/6
7. 1886 – 1906 rosyjski tak 42 5112912/7
8. 1906 – 1927 rosyjski, polski tak 43 5112912/8

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1771 – 1822 łaciński nie 11 5112913/1 801043
2. 1832 – 1880 łaciński nie 13 5112913/2 801043
3. 1826 – 1845 polski tak 12 5112913/3 801043
4. 1846 – 1856 polski tak 14 5112913/4 801043
5. 1856 – 1868 polski tak 15 5112913/5 801044
6. 1869 – 1890 rosyjski tak 44 5112913/6  
7. 1891 – 1913 rosyjski tak 45 5112913/7  
8. 1914 – 1946 rosyjski, polski tak (do 1945) 46 5112913/8