Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Wierzchach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1708 – 1748; 1760 – 1776

1934 – 1947

3 5112900…
Ochrzczonych 1811 – 1819; 1826 – 1940 14 5112901…
Zaślubionych 1826 – 1946 10 5112902…
Zmarłych 1799 – 1826; 1836 – 1935 11 5112903…
Zapowiedzi 1826 – 1856 2 5112904…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1708 – 1748 łaciński nie 19 5112900/1 801039
2. Omnes 1760 – 1776 łaciński nie 18 5112900/2 801039
3. Omnes * 1934 – 1947;

∞ 1934 – 1941,

1945;

† 1934 – 1939

polski nie 20 5112900/3

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1811 – 1819 łaciński nie 1 5112901/1 801036
2. 1826 – 1836 polski tak 2 5112901/2 801036
3. 1836 – 1850 polski tak 3 5112901/3 801036-801037
4. 1851 – 1857 polski tak 4 5112901/4 801037
5. 1857 – 1865 polski tak 5 5112901/5 801037
6. 1865 – 1876 polski, rosyjski tak 6 5112901/6 801037
7. 1876 – 1890 rosyjski tak (do 1889) 21 5112901/7
8. 1890 – 1898 rosyjski tak 22 5112901/8
9. 1898 – 1904 rosyjski tak (do 1903) 23 5112901/9
10. 1904 – 1910 rosyjski tak 24 5112901/10
11. 1911 – 1919 rosyjski, polski tak (do 1918) 25 5112901/11
12. 1919 – 1926 polski tak (do 1925) 26 5112901/12
13. 1926 – 1933 polski tak 27 5112901/13
14. 1933 – 1940 polski tak 28 5112901/14

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1840 polski tak 7 5112902/1 801038
2. 1840 – 1853 polski tak 8 5112902/2 801038
3. 1854 – 1870 polski, rosyjski tak 9 5112902/3 801038
4. 1871 – 1876 rosyjski tak 29 5112902/4
5. 1876 – 1899 rosyjski tak (do 1898) 30 5112902/5
6. 1899 – 1914 rosyjski tak (do 1913) 31 5112902/6
7. 1914 – 1928 rosyjski, polski tak (do 1927) 32 5112902/7
8. 1928 – 1935 polski tak (do 1934) 33 5112902/8
9. 1935 – 1940 polski tak (do 1939) 34 5112902/9
10. 1940 – 1946 polski tak 35 5112902/10

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1799 – 1826 łaciński nie 12 5112903/1 801038
2. 1840 – 1879 łaciński nie 14 5112903/2 801038-801039
3. 1836 – 1844 polski tak 13 5112903/3 801038
4. 1845 – 1850 polski tak 15 5112903/4 801039
5. 1851 – 1857 polski tak 16 5112903/5 801039
6. 1858 – 1870 polski tak 17 5112903/6 801039
7. 1870 – 1873 rosyjski tak 36 5112903/7
8. 1873 – 1885 rosyjski tak 37 5112903/8
9. 1886 – 1904 rosyjski tak 38 5112903/9
10. 1904 – 1916 rosyjski, polski tak (do 1915) 39 5112903/10
11. 1916 – 1935 polski tak (do 1934) 40 5112903/11

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1832 polski nie 10 5112904/1 801038
2. 1832 – 1856 polski nie 11 5112904/2 801038