Księgi metrykalne parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1690-1699; 1702-1808; 1823-1826

1905-1922; 1930; 1932-1937; 1940-1941

11 5112890…
Ochrzczonych 1690 – 1699; 1739 – 1756

1776 – 1822; 1826 – 1875

1904-1905; 1918-1928; 1940-1941

11 5112891…
Zaślubionych 1762 – 1822; 1826 – 1875

1918; 1921 – 1929; 1945 – 1952

9 5112892…
Zmarłych 1777 – 1822; 1826 – 1875

1922 – 1929; 1940 – 1942

1945 – 1948

9 5112893…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Index: omnes *1690-1699, 1702-1807;

∞ 1738-1808;

† 1725-1807

polski 25 5112890/1 801035
2. Omnes * 1702-1738, 1759-1775;

∞ 1723-1730;

† 1725-1738, 1758,

1760-1777

łaciński nie 26 5112890/2 801035
3. Omnes * 1756-1760;

∞ 1738-1762;

† 1739-1760

łaciński nie 27 5112890/3 801035
4. Omnes 1823 polski tak 28 5112890/4 801035-801036
5. Omnes 1824 polski tak 29 5112890/5 801036
6. Omnes 1825 – 1826 polski tak 30 5112890/6 801036
7. Raptularz: *∞† *1905 1912;

∞1908 – 1913;

† 1909 – 1913

polski nie 31 5112890/8
8. Raptularz: *∞† 1914 – 1922 polski nie 32 5112890/9
9. Raptularz: *∞† 1930

1932 – 1937

polski nie 33 5112890/10
10. * i † 1940 – 1941 polski nie 40 5112890/11

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1690-1699; 1739 – 1756 łaciński nie 1 5112891/1 801030
2. 1776 – 1800 łaciński nie 2 5112891/2 801030
3. 1800 – 1822 łaciński nie 3 5112891/3 801030
4. 1808 – 1815 polski nie 4 5112891/4 801030
5. 1826 – 1840 polski nie 5 5112891/5 801030-801031
6. 1841 – 1857 polski tak 6 5112891/6 801031
7. 1858 – 1866 polski tak 7 5112891/7 801031-801032
8. 1866 – 1875 polski tak 8 5112891/8 801032
9. 1868 – 1873 rosyjski tak 9 5112891/9 801032
10. 1873 – 1875 rosyjski tak 10 5112891/10 801032
11. 1904-1905, 1918-1928 /raptularz łaciński, polski nie 35 5112891/11
11. Raptularz: 1940 – 1941 polski nie 34 5112891/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1762 – 1809 łaciński nie 11 5112892/1 8010323
2. 1808 – 1816 polski tak 12 5112892/2 801033
3. 1816 – 1822 polski tak 13 5112892/3 801033
4. 1826 – 1853 polski tak 14 5112892/4 801033
5. 1853 – 1859 polski tak 15 5112892/5 801033
6. 1859 – 1874 polski tak 16 5112892/6 801033
7. 1868 – 1875 rosyjski tak 17 5112892/7 801033
8. Raptularz: 1918,

1921 – 1929

łaciński

polski

nie 36 5112892/8
9. Raptularz: 1945 – 1952 polski tak (za 1945) 37 5112892/9

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1777 – 1822 łaciński nie 18 5112893/1 801033-801034
2. 1808 – 1816 polski nie 19 5112893/2 801034
3. 1816 – 1822 polski nie 20 5112893/3 801034
4. 1826 – 1845 polski tak 21 5112893/4 801034
5. 1846 – 1861 polski tak 22 5112893/5 801034
6. 1862 – 1875 polski tak 23 5112893/6 801034-801035
7. 1868 – 1874 rosyjski tak 24 5112893/7 801035
8. Raptularz: 1918, 1922 – 1929 łaciński

polski

nie 38 5112893/8
9. Raptularz: 1940 – 1942

1945 – 1948

łaciński

polski

nie 39 5112893/9