Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Wielgiem

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1811 – 1814; 1817 – 1819

1821 – 1823; 1868; 1910 – 1922

8 5112880…
Ochrzczonych 1821 – 1822; 1841 – 1882 5 5112881…
Zaślubionych 1849 – 1885; 1925 – 1935 3 5112882…
Zmarłych 1849 – 1882; 1925 – 1935 4 5112883…
Nawróconych 1921 – 1937 1 5112886…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1811 – 1812 polski tak 11 (412) 5112880/1
2. Omnes 1812 – 1813 polski nie 12 (413) 5112880/2
3. Omnes 1813 – 1814 polski nie 13 (414) 5112880/3
4. * i † 1817 – 1818 polski nie 14 (415) 5112880/4
5. Omnes ∞ 1817;

*† 1818 1819

polski nie 15 (416) 5112880/5
6. ∞ i † 1821 – 1823 polski tak 16 (418) 5112880/6
7. Omnes 1868 polski tak 17 5112880/7
8. * i ∞ 1910 -1922 polski tak 18 5112880/8

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1821 – 1822 polski tak 1 (417) 5112881/1
2. 1841 – 1856 polski tak 2 (419) 5112881/2
3. 1857 – 1869 polski tak 3 (420) 5112881/3
4. 1869 – 1882 polski tak 5 (421) 5112881/4
5. 1868 – 1875 rosyjski tak 4 (425) 5112881/5

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1849 – 1874 polski tak 6 (422) 5112882/1
2. 1868 – 1885 rosyjski tak 7 (426) 5112882/2
3. 1925 – 1935 polski nie 19 5112882/3

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1849 – 1869 polski tak 8 (423) 5112883/1
2. 1869 – 1882 polski tak 10 (424) 5112883/2
3. 1868 – 1881 rosyjski tak 9 (427) 5112883/3
4. 1925 – 1935 polski nie 20 5112883/4

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1921 – 1937 rosyjski

łaciński, polski

nie 21 5112886/1