Księgi metrykalne parafii Św. Jakuba i Doroty w Wieleninie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1594 – 1690; 1696 – 1780

1817 – 1825

12 5112870…
Ochrzczonych 1594 – 1925 12 5112871…
Zaślubionych 1803 – 1946 6 5112872…
Zmarłych 1803 – 1946 7 5112873…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1594 – 1690 łaciński nie 13 5112870/1 801028
2. Omnes 1696 – 1753 łaciński nie 14 5112870/2 801028-801029
3. Omnes 1753 – 1780 łaciński nie 15 5112870/3 801029
4. Omnes 1817 polski nie 16 5112870/4 801029
5. Omnes 1818 polski nie 17 5112870/5 801029
6. Omnes 1819 polski nie 18 5112870/6 801029
7. Omnes 1820 polski nie 19 5112870/7 801029
8. Omnes 1821 polski tak 20 5112870/8 801029
9. Omnes 1822 polski tak 21 5112870/9 801029
10. Omnes 1823 polski tak 22 5112870/10 801029
11. Omnes 1824 polski tak 23 5112870/11 801029
12. Omnes 1825 polski tak 24 5112870/12 801029

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Index: 1594 – 1809 łaciński 6 5112871/1 801026-801027
2. 1594 – 1694 łaciński nie 1 5112871/2 801025
3. 1803 – 1836 łaciński nie 2 5112871/3 801025-801026
4. 1837 – 1879 łaciński nie 4 5112871/4 801026
5. 1826 – 1841 polski nie 3 5112871/5 801026
6. 1841 – 1850 polski tak 5 5112871/6 801026
7. 1851 – 1865 polski tak 25 5112871/7
8. 1866 – 1880 polski, rosyjski tak 26 5112871/8
9. 1880 – 1892 rosyjski tak 27 5112871/9
10. 1892 – 1902 rosyjski tak (do 1901) 28 5112871/10
11. 1902 – 1913 rosyjski tak 29 5112871/11
12. 1913 – 1925 rosyjski, polski tak (do 1924) 30 5112871/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1803 – 1866 łaciński nie 7 5112872/1 801027
2. 1826 – 1847 polski tak 8 5112872/2 801027
3. 1848 – 1880 polski, rosyjski tak 9 5112872/3 801027
4. 1881 – 1910 rosyjski tak 31 5112872/4
5. 1910 – 1931 rosyjski, polski tak (do 1930) 32 5112872/5
6. 1931 – 1940

1945 – 1946

polski tak (bez 1940) 33 5112872/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1803 – 1868 łaciński nie 10 5112873/1 801027-801028
2. 1826 – 1853 polski nie 11 5112873/2 801028
3. 1854 – 1879 polski, rosyjski nie 12 5112873/3 801028
4. 1880 – 1900 rosyjski tak (do 1899) 34 5112873/4
5. 1900 – 1913 rosyjski tak 35 5112873/5
6. 1913 – 1926 rosyjski, polski tak (do 1925) 36 5112873/6
7. 1926 – 1946 polski tak 37 5112873/7