Księgi metrykalne parafii Wszystkich Św. w Wąsoszach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes)

1755 – 1834; 1836 – 1863

1926 – 1946

6 5112860…
Ochrzczonych

1786 – 1805; 1808

1811 – 1940; 1945

23 5112861…
Zaślubionych

1811 – 1813; 1818 – 1821

1823 – 1940; 1945

16 5112862…
Zmarłych 1818 – 1824; 1826 – 1940; 1945 14 5112863…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1755 – 1808 łaciński tak 30 5112860/1 801025
2. ∞ i † 1786 – 1834 łaciński tak 33; KM par. Wilczyn 29 5112860/2 801052
3. Omnes 1807 – 1809 łaciński nie 59 5112860/3  
4. ∞ i † 1836 – 1848 łaciński nie 31 5112860/4 801025
5. ∞ i † 1848 – 1863 łaciński nie 32 5112860/5 801025
6. Omnes

* 1926 – 1946;

∞ 1927 – 1945;

† 1929 – 1946

polski nie 34 5112860/6  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1786 – 1804 łaciński tak 1 5112861/1 801020
2. 1795 – 1805

1808 (1 akt)

1811 – 1841

łaciński nie 2 5112861/2 801021
3. 1841 – 1863 łaciński nie 10 5112861/3 801021
4. 1864 – 1884 łaciński nie 13 5112861/4 801022-801023
5. 1818 – 1820 polski nie 3 5112861/5 801021
6. 1822 – 1823 polski nie 4 5112861/6 801021
7. 1824 polski tak 5 5112861/7 801021
8. 1825 polski tak 6 5112861/8 801021
9. 1826 – 1831 polski nie 7 5112861/9 801021
10. 1833 – 1836 polski nie 8 5112861/10 801021
11. 1837 – 1845 polski nie 9 5112861/11 801021
12. 1845 – 1861 polski tak 11 5112861/12 801022
13. 1862 – 1867 polski tak 12 5112861/13 801022
14. 1868 – 1874 rosyjski tak 35 5112861/14
15. 1875 – 1880 rosyjski tak 36 5112861/15
16. 1881 – 1892 rosyjski tak 37 5112861/16
17. 1892 – 1903 rosyjski tak 38 5112861/17
18. 1903 – 1911 rosyjski tak 39 5112861/18
19. 1911 – 1921 rosyjski, polski tak 40 5112861/19
20. 1922 – 1932 polski tak 41 5112861/20
21. 1932 – 1939 polski tak 42 5112861/21
22. 1939 – 1940 polski tak 43 5112861/22
23. 1945 polski nie 44 5112861/23

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1864 – 1899 łaciński nie 22 5112862/1 801023
2.

1811 – 1813

1818 – 1821

polski nie 14 5112862/2 801023
3. 1823 polski tak 15 5112862/3 801023
4. 1824 polski tak 16 5112862/4 801023
5. 1825 polski tak 17 5112862/5 801023
6. 1826 – 1840 polski nie 18 5112862/6 801023
7. 1841 – 1857 polski nie 19 5112862/7 801023
8. 1857 – 1868 polski tak 20 5112862/8 801023
9. 1869 – 1876 rosyjski tak 21 5112862/9 801023
10. 1876 – 1882 rosyjski tak 45 5112862/10  
11. 1883 – 1891 rosyjski tak 46 5112862/11  
12. 1891 – 1910 rosyjski tak 47 5112862/12  
13. 1911 – 1924 rosyjski, polski tak 48 5112862/13  
14. 1925 – 1939 polski tak 49 5112862/14  
15. 1940 polski tak 50 5112862/15  
16. 1945 polski nie 51 5112862/16  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1864 – 1885 łaciński nie 28 5112863/1 801024
2. 1818 – 1823 polski tak 23 5112863/2 801023
3. 1824 polski tak 24 5112863/3 801024
4. 1826 – 1838 polski nie 25 5112863/4 801024
5. 1839 – 1850 polski tak 26 5112863/5 801024
6. 1851 – 1866 polski tak 27 5112863/6 801024
7. 1867 – 1877 polski tak 29 5112863/7 801024
8. 1878 – 1884 rosyjski tak 52 5112863/8  
9. 1885 – 1895 rosyjski tak 53 5112863/9  
10. 1896 – 1915 rosyjski, polski tak 54 5112863/10  
11. 1916 – 1927 polski tak 55 5112863/11  
12. 1928 – 1939 polski tak 56 5112863/12  
13. 1939 – 1940 polski tak 57 5112863/13  
14. 1945 polski nie 58 5112863/14