Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Warcie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1754 – 1804; 1900 – 1913 

1935 – 1937

3 5112840…
Ochrzczonych 1805 – 1864; 1869 – 1923 21 5112841…
Zaślubionych 1795 – 1924 14 5112842…
Zmarłych 1794 – 1928 17 5112843…
Zapowiedzi 1826 – 1859 1 5112844…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i † 1754 – 1783 łaciński tak 30 5112840/1 801019-801020
2. * i † * 1782 – 1804;

† 1784 – 1794

łaciński tak 31 5112840/2 801020
3. * i ∞ * 1900 – 1913;

∞ 1935 – 1937

polski tak (tylko ∞) 32 5112840/3

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1805 – 1819 łaciński tak 1 5112841/1 801080-801009
2. 1820 – 1841 łaciński tak 2 5112841/2 801009
3. 1842 – 1858 łaciński nie 5 5112841/3 801010-801011
4. 1859 – 1864; 1869;

1875 – 1883

łaciński nie 10 5112841/4 801012-801013
5. 1889 – 1907 łaciński nie 33 5112841/5
6. 1826 – 1835 polski tak 3 5112841/6 801009-801010
7. 1836 – 1842 polski tak 4 5112841/7 801010
8. 1843 – 1845 polski tak 6 5112841/8 801011
9. 1846 – 1849 polski tak 7 5112841/9 801011
10. 1849 – 1855 polski tak 8 5112841/10 801011
11. 1856 – 1863 polski tak 9 5112841/11 801012
12. 1870 – 1875 rosyjski tak (do 1874) 34 5112841/12
13. 1875 – 1881 rosyjski tak (do 1880) 35 5112841/13
14. 1881 – 1890 rosyjski tak (do 1889) 36 5112841/14
15. 1890 – 1895 rosyjski tak (do 1894) 37 5112841/15
16. 1895 – 1900 rosyjski tak (do 1899) 38 5112841/16
17. 1900 – 1907 rosyjski tak (do 1906) 39 5112841/17
18. 1907 – 1911 rosyjski tak (do 1910) 40 5112841/18
19. 1911 – 1915 rosyjski, polski tak  41 5112841/19
20. 1916 – 1920 polski tak (do 1919) 42 5112841/20
21. 1920 – 1923 polski tak (do 1922) 43 5112841/21

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1822 łaciński tak (do 1815) 11 5112842/1 801013
2. 1823 – 1843 łaciński nie 12 5112842/2 801013
3. 1844 – 1878 łaciński nie 15 5112842/3 801014
4. 1826 – 1838 polski tak 13 5112842/4 801013
5. 1839 – 1847 polski tak 14 5112842/5 801014
6. 1848 – 1852 polski tak 16 5112842/6 801014
7. 1853 – 1859 polski tak 17 5112842/7 801014
8. 1860 – 1867 polski tak 18 5112842/8 801015
9. 1868 – 1879 polski, rosyjski tak (do 1878) 44 5112842/9
10. 1879 – 1891 rosyjski tak (do 1890) 45 5112842/10
11. 1891 – 1903 rosyjski tak (do 1902) 46 5112842/11
12. 1903 – 1912 rosyjski tak (do 1911) 47 5112842/12
13. 1912 – 1919 rosyjski, polski tak 48 5112842/13
14. 1920 – 1924 polski tak 49 5112842/14

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1794 – 1807 łaciński tak 20 5112843/1 801015
2. 1808 – 1815 łaciński tak 21 5112843/2 801015-801016
3. 1816 – 1836 łaciński nie 22 5112843/3 801016
4. 1837 – 1848 łaciński nie 24 5112843/4 801016-801017
5. 1849 – 1883 łaciński tak 27 5112843/5 801017-801018
6. 1826 – 1838 polski nie 23 5112843/6 801016
7. 1839 – 1844 polski tak 25 5112843/7 801017
8. 1845 – 1849 polski tak 26 5112843/8 801017
9. 1850 – 1855 polski tak 28 5112843/9 801018
10. 1856 – 1867 polski tak 29 5112843/10 801018-801019
11. 1868 – 1873 polski, rosyjski tak 50 5112843/11
12. 1874 – 1880 rosyjski tak (do 1879) 51 5112843/12
13. 1880 – 1885 rosyjski tak (do 1884) 52 5112843/13
14. 1885 – 1895 rosyjski tak (do 1894) 53 5112843/14
15. 1895 – 1902 rosyjski tak (do 1901) 54 5112843/15
16. 1902 – 1914 rosyjski tak 55 5112843/16
17. 1915 – 1928 rosyjski, polski tak (do 1927) 56 5112843/17

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1859 polski nie 19 5112844/1 801015