Księgi metrykalne parafii św. Floriana w Uniejowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes)

1612 – 1808; 1810 – 1834

1847 – 1851; 1884 – 1890

1900 – 1906

12 5112820…
Ochrzczonych

1620 – 1626; 1634 – 1677

1757 – 1929; 1947 – 1952

41 5112821…
Zaślubionych 1648 – 1696; 1808 – 1953 27 5112822…
Zmarłych

1763 – 1782; 1808 – 1933

1938-1939, 1945-1947

30 5112823…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Index: omnes 1612 – 1808 polski 71 5112820/1 801005
2. * i ∞ *1651 – 1659 1662 – 1676;

∞1650 – 1663

1668 – 1671

łaciński nie 72 5112820/2 801005
3. Omnes *1678 – 1694

1702 – 1757;

∞1711 – 1713

1715 – 1717

1721 – 1727;

† 1720

łaciński nie 74 5112820/3 801005
4. Omnes 1701 – 1736 łaciński nie 75 5112820/4 801005-801006
5. Omnes 1721 – 1748 łaciński nie 76 5112820/5 801006
6. Omnes *1749 – 1773 

1778  (1 akt);

∞1749 – 1778

1780  (1akt);

†1749 – 1762 1764 – 1767

łaciński nie 78 5112820/6 801006
7. * i ∞ *1773 – 1785;

∞1779 – 1785

łaciński nie 79 5112820/7 801006

801007

8. Omnes 1786 – 1808 łaciński nie 80 5112820/8 801007
9. ∞ i † 1810 – 1834

1847 – 1851

łaciński nie 81 5112820/9 801007

801008

10. Omnes 1822 polski tak 82 5112820/10 801008
11. Omnes 1884 – 1890 polski nie 83 5112820/11 801008
12. Raptularz *∞† 1900 – 1906 polski nie 107 5112820/12 801008

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1620 – 1626 łaciński nie 1 5112821/1 80989
2. 1634 – 1677 łaciński nie 2 5112821/2 80989
3. 1757 – 1805 łaciński nie 77 5112821/3 801006
4. 1806 – 1839 łaciński nie 3 5112821/4 80989
5. 1809 – 1839 łaciński nie 6 5112821/5 80990
6. 1840 – 1850 łaciński nie 20 5112821/6 80993
7. 1855 – 1884 łaciński nie 22 5112821/7 80994-80995
8. 1885 – 1905 łaciński nie 25 5112821/8 80996
9. 1808 – 1809 polski tak 4 5112821/9 80989
10. 1809 – 1810 polski tak 5 5112821/10 80990
11. 1810 – 1811 polski tak 7 5112821/11 80990
12. 1811 – 1812 polski tak 8 5112821/12 80991
13. 1812 – 1813 polski tak 9 5112821/13 80991
14. 1813 – 1814 polski tak 10 5112821/14 80991
15. 1814 – 1815 polski tak 11 5112821/15 80991
16. 1815 – 1816 polski tak 12 5112821/16 80991
17. 1816 – 1817 polski tak 13 5112821/17 80991-80992
18. 1817 – 1818 polski tak 14 5112821/18 80992
19. 1818 – 1819 polski tak 15 5112821/19 80992
20. 1820 polski tak 16 5112821/20 80992
21. 1821 polski tak 17 5112821/21 80992
22. 1822 polski tak 18 5112821/22 80992
23. 1823 polski tak 84 5112821/23
24. 1824 polski tak 85 5112821/24
25. 1825 polski tak 86 5112821/25
26. 1826 – 1833 polski tak 87 5112821/26
27. 1834 – 1841 polski tak 19 5112821/27 80993
28. 1842 – 1850 polski tak 88 5112821/28
29. 1851 – 1857 polski tak 21 5112821/29 80994
30. 1858 – 1863 polski nie 23 5112821/30 80995
31. 1864 – 1869 polski, rosyjski nie 24 5112821/31 80995-80996
32. 1870 – 1877 rosyjski tak 89 5112821/32
33. 1878 – 1884 rosyjski tak 90 5112821/33
34. 1885 – 1892 rosyjski tak 91 5112821/34
35. 1892 – 1901 rosyjski tak 92 5112821/35
36. 1902 – 1911 rosyjski tak 93 5112821/36
37. 1912 – 1920 rosyjski, polski tak 94 5112821/37
38. 1921 – 1929 polski tak 108 5112821/38
39. 1947 – 1948 polski tak 27 5112821/39
40. 1948 – 1950 polski tak 26 5112821/40
41. 1950 – 1952 polski tak (do 1951) 28 5112821/41

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1648 – 1696 łaciński nie 73 5112822/1 801005
2. 1808 – 1809 polski tak 29 5112822/2 80996
3. 1809 – 1810 polski tak 30 5112822/3 80996
4. 1810 – 1811 polski tak 31 5112822/4 80996-80997
5. 1811 – 1812 polski tak 32 5112822/5 80997
6. 1812 – 1813 polski tak 33 5112822/6 80997
7. 1813 – 1814 polski tak 34 5112822/7 80997
8. 1814 – 1815 polski tak 35 5112822/8 80997
9. 1815 – 1816 polski tak 36 5112822/9 80997
10. 1816 – 1817 polski tak 37 5112822/10 80997
11. 1817 – 1818 polski tak 38 5112822/11 80997
12. 1818 – 1819 polski tak 39 5112822/12 80997
13. 1820 polski tak 40 5112822/13 80997
14. 1821 polski tak 41 5112822/14 80997
15. 1823 polski tak 42 5112822/15 80998
16. 1824 polski tak 43 5112822/16 80998
17. 1825 polski tak 44 5112822/17 80998
18. 1826 – 1841 polski tak 45 5112822/18 80998
19. 1842 – 1855 polski tak 46 5112822/19 80998
20. 1856 – 1876 polski, rosyjski tak 48 5112822/20 80999
21. 1877 – 1886 rosyjski tak 95 5112822/21
22. 1887 – 1899 rosyjski tak 96 5112822/22
23. 1900 – 1916 rosyjski, polski tak 97 5112822/23
24. 1917 – 1929 polski tak 98 5112822/24
25. 1929 – 1945 polski tak 99 5112822/25
26. 1945 – 1946 /raptularz polski tak 5112822/26
27. 1947 – 1953 polski tak 47 5112822/27

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1763 – 1782 łaciński nie 49 5112823/1 80999
2. 1808 – 1809 polski tak 50 5112823/2 801000
3. 1809 – 1810 polski tak 51 5112823/3 801000
4. 1810 – 1811 polski tak 52 5112823/4 801000
5. 1811 – 1812 polski tak 53 5112823/5 801000
6. 1812 – 1813 polski tak 54 5112823/6 801000
7. 1813 – 1814 polski tak 55 5112823/7 801000-801001
8. 1814 – 1815 polski tak 56 5112823/8 801001
9. 1815 – 1816 polski tak 57 5112823/9 801001
10. 1816 – 1817 polski tak 58 5112823/10 801001
11. 1817 – 1818 polski tak 59 5112823/11 801001
12. 1818 – 1819 polski tak 60 5112823/12 801001
13. 1820 polski tak 61 5112823/13 801001
14. 1821 polski tak 62 5112823/14 801001
15. 1822 polski tak 63 5112823/15 801001
16. 1823 polski tak 64 5112823/16 801001-801002
17. 1824 polski tak 65 5112823/17 801002
18. 1825 polski tak 66 5112823/18 801002
19. 1826 -1836 polski tak 67 5112823/19 801002
20. 1837 -1850 polski tak 68 5112823/20 801002-801003
21. 1851 – 1857 polski tak 69 5112823/21 801003-801004
22. 1858 – 1870 polski tak 70 5112823/22 801004
23. 1870 – 1877 rosyjski tak 100 5112823/23
24. 1878 – 1887 rosyjski tak 101 5112823/24
25. 1888 – 1899 rosyjski tak 102 5112823/25
26. 1900 – 1910 rosyjski tak 103 5112823/26
27. 1911 – 1919 rosyjski, polski tak 104 5112823/27
28. 1919 – 1933 polski tak 105 5112823/28
29. 1938-1939, 1945 polski tak 106 5112823/29
30. 1945 – 1947 /raptularz polski 1945-1946 5112823/30