Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Tykadłowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1753 – 1847 2 5112800…
Ochrzczonych 1796 – 1888 6 5112801…
Zaślubionych 1826 – 1879 3 5112802…
Zmarłych 1796 – 1888 6 5112803…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1753 – 1790 łaciński nie 16 5112800/1 80988
2. Omnes 1757 – 1847 łaciński nie 17 5112800/2 80988

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796 – 1820 łaciński nie 1 5112801/1 80986
2. 1821 – 1859 łaciński nie 2 5112801/2 80986
3. 1860 – 1888 łaciński nie 6 5112801/3 80987
4. 1826 – 1833 polski tak 3 5112801/4 80986-80987
5. 1834 – 1847 polski tak 4 5112801/5 80987
6. 1848 – 1868 polski tak 5 5112801/6 80987

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1852 polski tak 7 5112802/1 80987
2. 1852 – 1867 polski tak 8 5112802/2 80987
3. 1857 – 1879 łaciński nie 9 5112802/3 80987

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796 – 1847 łaciński nie 10 5112803/1 80987
2. 1847 – 1888 łaciński nie 12 5112803/2 80988
3. 1826 – 1847 polski tak 11 5112803/3 80987-80988
4. 1848 – 1854 polski tak 13 5112803/4 80988
5. 1855 – 1868 polski tak 14 5112803/5 80988
6. 1868 – 1888 rosyjski tak 15 5112803/6 80988